ThinkTank logo Dokumenty przydatne przy opracowywaniu nowych aktów prawnych UE

Ostatnio opublikowane dokumenty

Opublikowano 18-06-2019

Current membership of the European Council

21-03-2019

The European Council consists of the 28 Heads of State or Government of the EU Member States, who are voting members, together with the President of the European Council and the President of the European Commission, who have no vote (Article 15(2) TEU). The chart shows the current members, the national office they hold and their political affiliation, as well as the year their membership of the institution began. This publication is updated periodically to reflect changes in the European Council's ...

The European Council consists of the 28 Heads of State or Government of the EU Member States, who are voting members, together with the President of the European Council and the President of the European Commission, who have no vote (Article 15(2) TEU). The chart shows the current members, the national office they hold and their political affiliation, as well as the year their membership of the institution began. This publication is updated periodically to reflect changes in the European Council's membership.

Opublikowano 17-06-2019

Technology and the arts: Past, present and future synergies

03-05-2019

From the first canvas paintings to the production of musical instruments and contemporary cinema, art as we know it would be simply impossible without resource to humanity’s historical cache of technology development. The reverse of this relationship is also important, with the arts creating driving innovation and generating substantial demand for technology products. In the course of their work, artists often develop new techniques and push the boundaries of the imagination in ways that can provoke ...

From the first canvas paintings to the production of musical instruments and contemporary cinema, art as we know it would be simply impossible without resource to humanity’s historical cache of technology development. The reverse of this relationship is also important, with the arts creating driving innovation and generating substantial demand for technology products. In the course of their work, artists often develop new techniques and push the boundaries of the imagination in ways that can provoke new directions in technology development.

Wspólna polityka rybołówstwa: powstanie i rozwój

01-01-2018

Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) została po raz pierwszy sformułowana w traktacie rzymskim. Początkowo była ona powiązana ze wspólną polityką rolną, jednak wraz z upływem czasu coraz bardziej się od niej uniezależniała. Od czasu przeglądu z 2002 r. głównym celem WPRyb jest działanie na rzecz zrównoważonego rybołówstwa oraz zagwarantowanie rybakom źródła dochodu i stabilnych miejsc pracy. Pewne zmiany w polityce rybołówstwa wprowadził Traktat z Lizbony. W 2013 r. Rada i Parlament osiągnęły porozumienie ...

Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) została po raz pierwszy sformułowana w traktacie rzymskim. Początkowo była ona powiązana ze wspólną polityką rolną, jednak wraz z upływem czasu coraz bardziej się od niej uniezależniała. Od czasu przeglądu z 2002 r. głównym celem WPRyb jest działanie na rzecz zrównoważonego rybołówstwa oraz zagwarantowanie rybakom źródła dochodu i stabilnych miejsc pracy. Pewne zmiany w polityce rybołówstwa wprowadził Traktat z Lizbony. W 2013 r. Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie nowej WPRyb, by zapewnić w perspektywie długoterminowej zrównoważoną pod względem środowiskowym, gospodarczym i społecznym działalność w zakresie rybołówstwa i akwakultury.

Ochrona zasobów rybnych

01-01-2018

Ochrona zasobów rybnych oznacza konieczność zapewnienia ich zrównoważonej eksploatacji i długoterminowej rentowności sektora. W tym celu opracowano szereg europejskich przepisów regulujących dostęp do wód Unii Europejskiej, przydział i wykorzystanie zasobów, całkowite dopuszczalne połowy, ograniczenia nakładów połowowych i inne środki techniczne.

Ochrona zasobów rybnych oznacza konieczność zapewnienia ich zrównoważonej eksploatacji i długoterminowej rentowności sektora. W tym celu opracowano szereg europejskich przepisów regulujących dostęp do wód Unii Europejskiej, przydział i wykorzystanie zasobów, całkowite dopuszczalne połowy, ograniczenia nakładów połowowych i inne środki techniczne.

Pomoc strukturalna w sektorze gospodarki rybnej

01-01-2018

Europejska polityka rybołówstwa, początkowo finansowana z Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR), w latach 2007-2013 finansowana była z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), a obecnie jest finansowana z nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Wartość wsparcia na lata 2014-2020 wynosi 6,4 mld EUR. Europejski Fundusz Morski i Rybacki wspiera rybaków w procesie przejścia na zrównoważone połowy, wspiera społeczności przybrzeżne w działaniach mających na celu zdywersyfikowanie ...

Europejska polityka rybołówstwa, początkowo finansowana z Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR), w latach 2007-2013 finansowana była z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), a obecnie jest finansowana z nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Wartość wsparcia na lata 2014-2020 wynosi 6,4 mld EUR. Europejski Fundusz Morski i Rybacki wspiera rybaków w procesie przejścia na zrównoważone połowy, wspiera społeczności przybrzeżne w działaniach mających na celu zdywersyfikowanie ich gospodarek oraz finansuje projekty służące tworzeniu nowych miejsc pracy oraz poprawie jakości życia na terenach wzdłuż wybrzeży europejskich.

Stosunki międzynarodowe w dziedzinie rybołówstwa

01-01-2018

Unia Europejska zawarła ponad 20 umów międzynarodowych dotyczących połowów w celu promowania prawnych, środowiskowych, gospodarczych i społecznych ram zarządzania na rzecz zrównoważonych połowów oraz w celu uzyskania dostępu do głównych obszarów połowowych na świecie bądź wspierania systemów monitorowania, kontroli i nadzoru służących do walki z nielegalnymi połowami. Unia Europejska zawiera umowy dwustronne, takie jak umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, lub umowy wielostronne, ...

Unia Europejska zawarła ponad 20 umów międzynarodowych dotyczących połowów w celu promowania prawnych, środowiskowych, gospodarczych i społecznych ram zarządzania na rzecz zrównoważonych połowów oraz w celu uzyskania dostępu do głównych obszarów połowowych na świecie bądź wspierania systemów monitorowania, kontroli i nadzoru służących do walki z nielegalnymi połowami. Unia Europejska zawiera umowy dwustronne, takie jak umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów, lub umowy wielostronne, do których należą umowy z regionalnymi organizacjami ds. zarządzania rybołówstwem i konwencje międzynarodowe.

Zintegrowana polityka morska

01-01-2018

Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej stanowi całościowe podejście do wszystkich unijnych strategii dotyczących mórz. Zakładając, że poprzez połączenie strategii dotyczących mórz i oceanów, UE może osiągnąć w tym obszarze większe korzyści przy mniejszym wpływie na środowisko, zintegrowana polityka morska obejmuje dziedziny tak różnorodne, jak rybołówstwo i akwakultura, żegluga morska i porty morskie, środowisko morskie, badania morskie, morska energia wiatrowa, budownictwo okrętowe i gałęzie ...

Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej stanowi całościowe podejście do wszystkich unijnych strategii dotyczących mórz. Zakładając, że poprzez połączenie strategii dotyczących mórz i oceanów, UE może osiągnąć w tym obszarze większe korzyści przy mniejszym wpływie na środowisko, zintegrowana polityka morska obejmuje dziedziny tak różnorodne, jak rybołówstwo i akwakultura, żegluga morska i porty morskie, środowisko morskie, badania morskie, morska energia wiatrowa, budownictwo okrętowe i gałęzie przemysłu związane z morzem, nadzór morski, turystyka morska i przybrzeżna, zatrudnienie, rozwój regionów przybrzeżnych oraz stosunki zewnętrzne w gospodarce morskiej.

Europejskie rybołówstwo w liczbach

01-01-2018

Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: flota rybacka państw członkowskich UE w 2017 r. (tabela I), stan zatrudnienia w sektorach rybołówstwa (2015 r.), akwakultury (2014 r.) i przetwórstwa ryb (2016 r.) (tabela II), produkcja, przywóz i wywóz produktów rybołówstwa i akwakultury w 2016 r. (tabela III), konsumpcja rzeczywista produktów rybołówstwa i akwakultury w 2016 r. (tabela IV) oraz przydziały ...

Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: flota rybacka państw członkowskich UE w 2017 r. (tabela I), stan zatrudnienia w sektorach rybołówstwa (2015 r.), akwakultury (2014 r.) i przetwórstwa ryb (2016 r.) (tabela II), produkcja, przywóz i wywóz produktów rybołówstwa i akwakultury w 2016 r. (tabela III), konsumpcja rzeczywista produktów rybołówstwa i akwakultury w 2016 r. (tabela IV) oraz przydziały zasobów Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 (tabela V).

Wspólna polityka transportowa: informacje ogólne

01-02-2018

Polityka transportowa należy do obszarów wspólnej polityki UE od ponad 30 lat. Obok otwarcia rynków transportowych na konkurencję i stworzenia sieci transeuropejskich w okresie do 2020 r. coraz większego znaczenia nabierać będzie model zrównoważonej mobilności, zwłaszcza ze względu na stały wzrost poziomu emisji gazów cieplarnianych w tym sektorze, niosący ze sobą ryzyko osłabienia wyników działań Unii Europejskiej służących realizacji celów w dziedzinie klimatu.

Polityka transportowa należy do obszarów wspólnej polityki UE od ponad 30 lat. Obok otwarcia rynków transportowych na konkurencję i stworzenia sieci transeuropejskich w okresie do 2020 r. coraz większego znaczenia nabierać będzie model zrównoważonej mobilności, zwłaszcza ze względu na stały wzrost poziomu emisji gazów cieplarnianych w tym sektorze, niosący ze sobą ryzyko osłabienia wyników działań Unii Europejskiej służących realizacji celów w dziedzinie klimatu.

Współpraca policyjna

01-01-2018

Głównym narzędziem współpracy policyjnej jest Europejski Urząd Policji (Europol) stanowiący jeden z centralnych elementów szerszej europejskiej struktury bezpieczeństwa wewnętrznego. Współpraca i strategie polityczne nadal są na etapie rozwoju, a uwaga skupia się głównie na skuteczniejszym przeciwdziałaniu ogólnoeuropejskim zagrożeniom i, w szczególności z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego, na przestrzeganiu przy tym praw podstawowych i zasad ochrony danych.

Głównym narzędziem współpracy policyjnej jest Europejski Urząd Policji (Europol) stanowiący jeden z centralnych elementów szerszej europejskiej struktury bezpieczeństwa wewnętrznego. Współpraca i strategie polityczne nadal są na etapie rozwoju, a uwaga skupia się głównie na skuteczniejszym przeciwdziałaniu ogólnoeuropejskim zagrożeniom i, w szczególności z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego, na przestrzeganiu przy tym praw podstawowych i zasad ochrony danych.

Planowane wydarzenia

25-06-2019
Meeting EU energy and climate goals: Energy storage for grids and low-carbon mobility
Inne wydarzenie -
EPRS

Infografiki

Bądź na bieżąco

email update imageSystem powiadomień e­mail

System powiadomień mejlowych, który wysyła najnowsze informacje bezpośrednio na Twój adres poczty elektronicznej, umożliwia śledzenie działalności wszystkich osób oraz wydarzeń związanych z Parlamentem. Wiadomości te obejmują najnowsze informacje dotyczące posłów, usług informacyjnych czy Think Tank.

System ten dostępny jest z dowolnej strony w witrynie Parlamentu. Aby zamówić usługę i otrzymywać regularnie powiadomienia z Think Tank, wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej, wybrać interesujący nas temat, wskazać częstotliwość, z jaką biuletyn ma być nadsyłany (codziennie, co tydzień, co miesiąc), oraz potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie linku, który zostanie przesłany na wskazany adres mejlowy.

RSS imageWiadomości RSS

Nie przegap żadnej informacji lub aktualizacji strony Parlamentu Europejskiego dzięki naszym kanałom RSS.

W celu skonfigurowania swojego kanału należy kliknąć poniższy link.

Publikacje na stronie Think Tank

Wyłączną odpowiedzialność za treść wszystkich dokumentów zamieszczonych na stronie Think Tank ponosi ich autor, a wszelkie wyrażone w nich opinie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego. Dokumenty przeznaczone są do wykorzystania przez posłów do Parlamentu Europejskiego oraz jego pracowników w ramach wykonywanej przez nich pracy parlamentarnej.

Think Tank można znaleźć na...