Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 22 June 2020 EN

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-22-1 PE653.902v01-00 JURI

MINUTES - Monday, 15 June 2020 EN

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-15-1 PE653.904v01-00 JURI

MINUTES - Tuesday, 16 June 2020 EN

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-16-1 PE653.837v01-00 JURI

MINUTES - Tuesday, 23 June 2020 EN

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-23-1 PE653.903v01-00 JURI

AMENDMENTS 1 - 62 - Draft opinion Artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector EN

25-06-2020 JURI_AM(2020)653888 PE653.888v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

AMENDMENTS 1 - 76 - Draft opinion Artificial intelligence in criminal law and its use by the police and judicial authorities in criminal matters EN

25-06-2020 JURI_AM(2020)653890 PE653.890v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

AMENDMENTS 1 - 81 - Draft opinion Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market EN

23-06-2020 JURI_AM(2020)653841 PE653.841v01-00 JURI
Patrick BREYER

PROJEKT OPINII zawierającej zalecenia dla Komisji dotyczące ustanowienia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych

17-06-2020 JURI_PA(2020)652513 PE652.513v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

Opinia w sprawie braku leków – jak poradzić sobie z narastającym problemem

15-06-2020 JURI_AL(2020)652652 PE652.652v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

POPRAWKI 1 - 229 - Projekt sprawozdania Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową

05-06-2020 JURI_AM(2020)652466 PE652.466v02-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

POPRAWKI 230 - 490 - Projekt sprawozdania Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową

05-06-2020 JURI_AM(2020)652517 PE652.517v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

POPRAWKI 1 - 429 - Projekt sprawozdania Zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii

02-06-2020 JURI_AM(2020)652504 PE652.504v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

POPRAWKI 430 - 652 - Projekt sprawozdania Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii

02-06-2020 JURI_AM(2020)652548 PE652.548v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

POPRAWKI 1 - 250 - Projekt sprawozdania System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję

28-05-2020 JURI_AM(2020)652460 PE652.460v01-00 JURI
Axel VOSS

POPRAWKI 251 - 430 - Projekt sprawozdania System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję

28-05-2020 JURI_AM(2020)652518 PE652.518v01-00 JURI
Axel VOSS

POPRAWKI 1 - 142 - Projekt sprawozdania Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji

27-05-2020 JURI_AM(2020)652449 PE652.449v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

PROTOKÓŁ - Środa, 6 listopada 2019 r. - Czwartek, 7 listopada 2019 r.

26-05-2020 JURI_PV(2019)11-06-1 PE643.097v02-00 JURI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 27 stycznia 2020 r. - Wtorek, 28 stycznia 2020 r.

26-05-2020 JURI_PV(2020)01-27-1 PE646.956v01-00 JURI

PROTOKÓŁ - Czwartek, 20 lutego 2020 r.

26-05-2020 JURI_PV(2020)02-20-1 PE648.360v01-00 JURI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 17 lutego 2020 r. - Wtorek, 18 lutego 2020 r.

26-05-2020 JURI_PV(2020)02-17-1 PE648.403v01-00 JURI

PROJEKT OPINII w sprawie sztucznej inteligencji w prawie karnym i jej stosowania przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

26-05-2020 JURI_PA(2020)652371 PE652.371v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

PROJEKT OPINII w sprawie sztucznej inteligencji w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym

26-05-2020 JURI_PA(2020)652373 PE652.373v01-00 JURI
Angel DZHAMBAZKI

PROJEKT OPINII w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy

26-05-2020 JURI_PA(2020)652430 PE652.430v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 25 maja 2020 r.

25-05-2020 JURI_PV(2020)05-25-1 PE652.428v01-00 JURI

PROTOKÓŁ - Czwartek, 9 stycznia 2020 r.

18-05-2020 JURI_PV(2020)01-09-1 PE646.768v01-00 JURI

PROTOKÓŁ - Czwartek, 16 stycznia 2020 r.

18-05-2020 JURI_PV(2020)01-16-1 PE646.853v01-00 JURI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 12 listopada 2019 r.

15-05-2020 JURI_PV(2019)11-12-1 PE643.192v01-00 JURI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 12 maja 2020 r.

15-05-2020 JURI_PV(2020)05-12-1 PE652.275v01-00 JURI

PROTOKÓŁ - Czwartek, 7 maja 2020 r.

14-05-2020 JURI_PV(2020)05-07-1 PE650.710v01-00 JURI

PROJEKT OPINII zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku

14-05-2020 JURI_PA(2020)652326 PE652.326v01-00 JURI
Patrick BREYER

Opinia Komisji Prawnej w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

08-05-2020 JURI_AL(2020)650555 PE650.555v02-00 JURI
Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sztucznej inteligencji: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych

29-04-2020 JURI_DT(2020)650407 PE650.407v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

PROJEKT SPRAWOZDANIA z zaleceniami dla Komisji w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję

27-04-2020 JURI_PR(2020)650556 PE650.556v01-00 JURI
Axel VOSS

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji

24-04-2020 JURI_PR(2020)650527 PE650.527v01-00 JURI
Stéphane SÉJOURNÉ

PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierającego zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową

22-04-2020 JURI_PR(2020)650529 PE650.529v01-00 JURI
Tiemo WÖLKEN

PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii

21-04-2020 JURI_PR(2020)650508 PE650.508v01-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

POPRAWKI 12 - 68 - Projekt sprawozdania Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

04-03-2020 JURI_AM(2020)648423 PE648.423v01-00 JURI
József SZÁJER

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

31-01-2020 JURI_PR(2020)646995 PE646.995v01-00 JURI
József SZÁJER

SPRAWOZDANIE w sprawie weryfikacji mandatów

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00 JURI
Lucy NETHSINGHA

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku Komisji dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Niemcy do zmiany obowiązującego porozumienia dwustronnego w sprawie transportu drogowego ze Szwajcarią w celu dopuszczenia przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

20-01-2020 JURI_AL(2020)645102 PE645.102v02-00 JURI
Franco ROBERTI

Opinia w sprawie kwestii prawnych umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

16-01-2020 JURI_AL(2020)645079 PE645.079v03-00 JURI
Lucy NETHSINGHA

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu fałszywych i autentycznych dokumentów on-line (systemu FADO) oraz uchylającego wspólne działanie 98/700/WSiSW

10-01-2020 JURI_AL(2020)645098 PE645.098v01-00 JURI
Franco ROBERTI

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego

10-01-2020 JURI_AL(2020)645099 PE645.099v01-00 JURI
Franco ROBERTI

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Włochy do negocjowania i zawarcia ze Szwajcarią porozumienia z myślą o dopuszczaniu wykonywania przewozów kabotażowych w regionach przygranicznych w ramach międzynarodowych usług przewozu drogowego osób autokarem i autobusem między tymi dwoma państwami

10-01-2020 JURI_AL(2020)645104 PE645.104v01-00 JURI
Franco ROBERTI

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

09-01-2020 JURI_AD(2020)642851 PE642.851v03-00 JURI
Gilles LEBRETON

PROTOKÓŁ - Wtorek, 3 grudnia 2019 r.

06-12-2019 JURI_PV(2019)12-03-1 PE644.877v01-00 JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona)

18-11-2019 JURI_CM(2019)643201 PE643.201v01-00 JURI
Magdalena ADAMOWICZ

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa

12-11-2019 A9-0023/2019 PE641.081v03-00 JURI
Ibán GARCÍA DEL BLANCO

POPRAWKI 1 - 15 - Projekt opinii Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości

12-11-2019 JURI_AM(2019)643176 PE643.176v01-00 JURI
Gilles LEBRETON

PROTOKÓŁ - Czwartek, 19 września 2019 r.

06-11-2019 JURI_PV(2019)09-19-1 PE641.391v02-00 JURI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 15 lipca 2019 r.

29-10-2019 JURI_PV(2019)07-15-1 PE639.939v01-00 JURI

PROTOKÓŁ - Wtorek, 3 września 2019 r.

29-10-2019 JURI_PV(2019)09-03-1 PE641.075v01-00 JURI

PROTOKÓŁ - Środa, 25 września 2019 r. - Czwartek, 26 września 2019 r.

29-10-2019 JURI_PV(2019)09-25-1 PE641.372v01-00 JURI

PROTOKÓŁ - Środa, 24 lipca 2019 r.

28-10-2019 JURI_PV(2019)07-24-1 PE639.940v02-00 JURI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 14 października 2019 r.

28-10-2019 JURI_PV(2019)10-14-1 PE642.890v01-00 JURI

PROJEKT OPINII w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości

22-10-2019 JURI_PA(2019)642851 PE642.851v02-00 JURI
Gilles LEBRETON

PROTOKÓŁ - Środa, 10 lipca 2019 r.

16-10-2019 JURI_PV(2019)07-10-1 PE639.744v01-00 JURI

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 30 września 2019 r.

16-10-2019 JURI_PV(2019)09-30-2 PE641.392v01-00 JURI