Prezentare

Analize complementare

Această bază de date conține documentele de cercetare elaborate de diversele servicii de cercetare ale Parlamentului European, în special studiile, analizele aprofundate și briefingurile elaborate de departamentele tematice, de Unitatea de asistență pentru guvernanța economică și de Direcția pentru evaluarea impactului și valoarea adăugată europeană. Scopul acestor documente este de a sprijini activitatea diferitelor organisme parlamentare.

Departamentele tematice

Una dintre responsabilitățile departamentelor tematice este cea de a oferi consultanță politică și de specialitate pentru a sprijini activitățile diverselor organe parlamentare, în special ale comisiilor. Pe baza analizelor efectuate în cadrul instituției sau în extern, departamentele tematice furnizează informații independente, specializate, obiective, actualizate și de înaltă calitate în toate domeniile de activitate ale Parlamentului.
Departamentele tematice furnizează analize ale politicilor într-o gamă largă de formate, cel mai adesea ca răspuns la o cerere din partea unei comisii sau delegații a Parlamentului. În această bază de date veți găsi texte de diverse tipuri, de la studii și analize aprofundate referitoare la țări sau chestiuni specifice până la briefinguri. Aceste documente scrise servesc unor scopuri diverse, ele putând fi folosite în mod direct în activitatea legislativă a unei anumite comisii sau putând servi drept briefinguri pentru delegațiile deputaților.

Unitatea de asistență pentru guvernanța economică

Unitatea de asistență pentru guvernanța economică furnizează briefinguri pentru dialogurile economice și audierile în materie de responsabilitate organizate de comisia competentă din cadrul Parlamentului. Pe lângă aceasta, ea redactează periodic documente și tabele de referință în domeniu.

Direcția pentru evaluarea impactului și valoarea adăugată europeană

Direcția pentru evaluarea impactului și valoarea adăugată europeană din cadrul Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS) desfășoară activități de cercetare cu privire la diverse aspecte ale evaluării ex ante sau ex post a legislației și politicilor UE. În această bază de date puteți găsi: analize detaliate ale studiilor de impact realizate de Comisia Europeană; evaluări ale impactului complementare sau înlocuitoare; evaluări ale impactului privind amendamentele parlamentare; „evaluări ale punerii în aplicare la nivel european” privind punerea în aplicare și eficacitatea legislației și politicilor UE în practică; rapoarte privind „costul non-Europei” în domeniile de politică în care s-ar putea obține o mai mare eficiență sau avantaje colective printr-o acțiune comună la nivel european; precum și „evaluări ale valorii adăugate la nivel european”, care explică motivele care au stat la baza redactării rapoartelor din proprie inițiativă cu caracter legislativ prezentate de comisii.
Unitatea de prospectivă științifică (STOA) efectuează cercetări interdisciplinare și furnizează consiliere strategică în domeniul evaluării opțiunilor științifice și tehnologice și al prospectivei științifice. STOA efectuează studii aprofundate și organizează ateliere privind evoluțiile înregistrate în aceste domenii, sub îndrumarea Grupului STOA format din 24 deputați în Parlamentul European
Date de contact

Departamentul tematic pentru drepturile cetățenilor și afaceri constituționale