Please fill this field

Ultimele documente

Este posibil ca unele dintre aceste documente să nu fie disponibile în limba dumneavoastră; în acest caz, vi se va sugera în mod automat o altă versiune. Fiecare versiune lingvistică sugerată este reprezentată printr-o pictogramă separată. (e.g.: FR ).

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality (EIGE) for the financial year 2019: EN

25-02-2021 FEMM_AD(2021)663068 PE663.068v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

25-02-2021 FEMM_AD(2021)663069 PE663.069v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

Opinion on Guidelines for the 2022 Budget - Section III EN

25-02-2021 FEMM_AL(2021)680933 PE680.933v01-00 FEMM
Samira RAFAELA

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

10-02-2021 FEMM_AD(2021)662079 PE662.079v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

10-02-2021 FEMM_AD(2021)662080 PE662.080v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

AMENDAMENTELE 1 - 37 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune 2019: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

10-02-2021 FEMM_AM(2021)680712 PE680.712v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

AMENDAMENTELE 1 - 65 - Proiect de aviz Conturarea viitorului digital al Europei: înlăturarea barierelor din calea funcționării pieței unice digitale și îmbunătățirea utilizării IA pentru consumatorii europeni

09-02-2021 FEMM_AM(2021)680974 PE680.974v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

PROCES-VERBAL - Luni, 21 septembrie 2020 - Marţi, 22 septembrie 2020

07-02-2021 FEMM_PV(2020)09-21-1 PE663.291v01-00 FEMM

PROIECT DE RAPORT referitor la impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și copiilor

04-02-2021 CJ02_PR(2021)663336 PE663.336v01-00 FEMM JURI
Luisa REGIMENTI Elena KOUNTOURA

AMENDAMENTELE 1 - 229 - Proiect de aviz Promovarea egalității de gen în educația și carierele din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM)

02-02-2021 FEMM_AM(2021)680746 PE680.746v01-00 FEMM
Susana SOLÍS PÉREZ

AMENDAMENTELE 1 - 44 - Proiect de aviz Descărcarea de gestiune 2019: Bugetul general al UE – Comisia Europeană

28-01-2021 FEMM_AM(2021)680713 PE680.713v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

PROCES-VERBAL - Luni, 7 septembrie 2020 - Joi, 10 septembrie 2020

21-01-2021 FEMM_PV(2020)09-07-2 PE663.126v01-00 FEMM

PROIECT DE AVIZ referitor la conturarea viitorului digital al Europei: înlăturarea barierelor din calea funcționării pieței unice digitale și îmbunătățirea utilizării IA pentru consumatorii europeni

18-01-2021 FEMM_PA(2021)663180 PE663.180v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune 2019: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)

04-01-2021 FEMM_PA(2021)663068 PE663.068v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune 2019: Bugetul general al UE - Comisia Europeană

04-01-2021 FEMM_PA(2021)663069 PE663.069v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

PROCES-VERBAL - Joi, 25 iunie 2020

14-12-2020 FEMM_PV(2020)06-25-1 PE660.327v01-00 FEMM

PROCES-VERBAL - Luni, 13 iulie 2020 - Joi, 16 iulie 2020

14-12-2020 FEMM_PV(2020)07-13-4 PE661.875v01-00 FEMM

PROCES-VERBAL - Vineri, 3 iulie 2020

14-12-2020 FEMM_PV(2020)07-03-1 PE661.990v01-00 FEMM

AMENDAMENTELE 1 - 300 - Proiect de raport Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor

14-12-2020 FEMM_AM(2020)662044 PE662.044v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

AMENDAMENTELE 301 - 503 - Proiect de raport Situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor

14-12-2020 FEMM_AM(2020)662097 PE662.097v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

11-12-2020 FEMM_PA(2020)662079 PE662.079v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

11-12-2020 FEMM_PA(2020)662080 PE662.080v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROCES-VERBAL - Marţi, 18 februarie 2020

10-12-2020 FEMM_PV(2020)02-18-1 PE648.343v01-00 FEMM

PROIECT DE RAPORT referitor la promovarea egalității de gen în educația și carierele din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM)

09-12-2020 FEMM_PR(2020)661980 PE661.980v01-00 FEMM
Susana SOLÍS PÉREZ

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina CRPD

03-12-2020 FEMM_AD(2020)655669 PE655.669v02-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor

02-12-2020 FEMM_AD(2020)659041 PE659.041v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

AVIZ referitor la Drepturile omului și democrația în lume în 2019 și politica Uniunii Europene în această privință - raport anual pe 2019

13-11-2020 FEMM_AD(2020)658726 PE658.726v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

AMENDAMENTELE 1 - 322 - Proiect de raport Punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660289 PE660.289v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

AMENDAMENTELE 323 - 511 - Proiect de raport Punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia

12-11-2020 CJ01_AM(2020)660291 PE660.291v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

AMENDAMENTELE 6 - 34 - Proiect de aviz privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor

12-11-2020 FEMM_AM(2020)660099 PE660.099v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

AVIZ referitor la dimensiunea de gen în politica de coeziune

11-11-2020 FEMM_AD(2020)655668 PE655.668v02-00 FEMM
Lena DÜPONT

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitor la conturarea politicii în domeniul educației digitale

11-11-2020 FEMM_AD(2020)657431 PE657.431v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

PROIECT DE ORDINE DE ZI

05-11-2020 FEMM_OJ(2020)11 PE660.179 FEMM

AVIZ referitor la o Europă socială puternică pentru tranziții juste - Comunicare a Comisiei

30-10-2020 FEMM_AD(2020)657285 PE657.285v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor

27-10-2020 FEMM_PA(2020)659041 PE659.041v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

PROIECT DE RAPORT referitor la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor

27-10-2020 FEMM_PR(2020)660070 PE660.070v02-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

AMENDAMENTELE 1 - 100 - Proiect de aviz Drepturile omului și democrația în lume în 2019 și politica Uniunii Europene în această privință - raport anual pe 2019

20-10-2020 FEMM_AM(2020)659040 PE659.040v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

PROIECT DE RAPORT referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

PROIECT DE AVIZ referitoare la drepturile omului și democrația în lume în 2019 și politica Uniunii Europene în această privință - raport anual pe 2019

07-10-2020 FEMM_PA(2020)658726 PE658.726v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

AMENDAMENTELE 1 - 72 - Proiect de raport Conturarea politicii în domeniul educației digitale

06-10-2020 FEMM_AM(2020)657443 PE657.443v03-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

AVIZ referitor la impactul schimbărilor climatice asupra populațiilor vulnerabile din țările în curs de dezvoltare

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

AMENDAMENTELE 1 - 70 - Proiect de aviz Punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina CRPD

02-10-2020 FEMM_AM(2020)658789 PE658.789v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

AMENDAMENTELE 1 - 96 - Proiect de aviz O Europă socială puternică pentru tranziții juste

01-10-2020 FEMM_AM(2020)658722 PE658.722v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

AMENDAMENTELE 1 - 201 - Proiect de raport Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală

30-09-2020 FEMM_AM(2020)658725 PE658.725v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la îmbătrânirea populației vechiului continent – posibilități și provocări legate de politica privind îmbătrânirea populației după 2020

28-09-2020 FEMM_AD(2020)658702 PE658.702v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

AVIZ referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 FEMM_AB(2020)657460 PE657.460v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

AMENDAMENTELE 1 - 83 - Proiect de aviz Dimensiunea de gen în politica de coeziune

18-09-2020 FEMM_AM(2020)657415 PE657.415v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

AMENDAMENTELE 1 - 342 - Proiect de raport Perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657386 PE657.386v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AMENDAMENTELE 343 - 415 - Proiect de raport Perspectiva de gen pe durata crizei provocate de pandemia de COVID-19 și în perioada de după criză

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657387 PE657.387v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

AVIZ referitor la inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății pentru perioada 2021-2027 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 („programul «UE pentru sănătate»”)

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

PROIECT DE RAPORT referitor la eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală

10-09-2020 FEMM_PR(2020)655712 PE655.712v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

PROIECT DE AVIZ referitor la o Europă socială puternică pentru tranziții juste - Comunicare a Comisiei

10-09-2020 FEMM_PA(2020)657285 PE657.285v01-00 FEMM
Evelyn REGNER