Sök

Den här databasen innehåller utredningsrapporter som har utarbetats av Europaparlamentets olika utredningstjänster. Tryck på sökknappen för att få upp alla resultat när du söker på studier, djupanalyser och briefingar för just det här utskottet. Du kan även filtrera resultaten genom att använda de olika sökfälten (ord i titeln och/eller i sammanfattningen, författare, typ av publikation, publikationsdatum m.m.).

PE -