Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem

05-01-2021 INTA_PA(2021)663077 PE663.077v01-00 INTA
Paolo DE CASTRO

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaror till Europeiska unionen

21-12-2020 INTA_PR(2020)660085 PE660.085v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

PROTOKOLL - Måndagen den 14 december 2020

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-14-1 PE663.008v01-00 INTA

PROTOKOLL - Torsdagen den 10 december 2020

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-10-1 PE663.010v01-00 INTA

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaror till Europeiska unionen

16-12-2020 INTA_PR(2020)660067 PE660.067v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter

15-12-2020 INTA_PA(2020)660373 PE660.373v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS

PROTOKOLL - Måndagen den 30 november 2020 - Tisdagen den 1 december 2020

15-12-2020 INTA_PV(2020)11-30-1 PE661.900v01-00 INTA

PROTOKOLL - Måndagen den 7 december 2020

15-12-2020 INTA_PV(2020)12-07-1 PE661.984v01-00 INTA

YTTRANDE över en WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

14-12-2020 INTA_AD(2020)657463 PE657.463v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

PROTOKOLL - Måndagen den 9 november 2020 - Tisdagen den 10 november 2020

19-11-2020 INTA_PV(2020)11-09-1 PE660.340v01-00 INTA

PROTOKOLL - Måndagen den 26 oktober 2020 - Tisdagen den 27 oktober 2020

17-11-2020 INTA_PV(2020)10-26-1 PE660.182v01-00 INTA

YTTRANDE över den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

12-11-2020 INTA_AD(2020)653833 PE653.833v02-00 INTA
Svenja HAHN

YTTRANDE över konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien

11-11-2020 INTA_AD(2020)657395 PE657.395v02-00 INTA
Seán KELLY

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 105 - Förslag till yttrande En WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

03-11-2020 INTA_AM(2020)660137 PE660.137v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

YTTRANDE över hållbar företagsstyrning

28-10-2020 INTA_AD(2020)655716 PE655.716v03-00 INTA
Heidi HAUTALA

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet

28-10-2020 INTA_AD(2020)655776 PE655.776v02-00 INTA
Bernd LANGE

YTTRANDE över genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina

28-10-2020 INTA_AD(2020)657416 PE657.416v02-00 INTA
Enikő GYŐRI

PROTOKOLL - Måndagen den 12 oktober 2020

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-12-1 PE659.015v01-00 INTA

PROTOKOLL - Torsdagen den 15 oktober 2020

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-15-1 PE659.016v01-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 190 - Utkast till förslag till resolution Översyn av EU:s handelspolitik

20-10-2020 INTA_AM(2020)659021 PE659.021v01-00 INTA
Bernd LANGE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 4 - Förslag till betänkande Avskaffande av tullar på vissa produkter

20-10-2020 INTA_AM(2020)659027 PE659.027v01-00 INTA
Bernd LANGE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 41 - Förslag till yttrande Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien

20-10-2020 INTA_AM(2020)659053 PE659.053v01-00 INTA
Seán KELLY

PROTOKOLL - Torsdagen den 24 september 2020

19-10-2020 INTA_PV(2020)09-24-1 PE658.825v01-00 INTA

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Norge om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

16-10-2020 INTA_PR(2020)658924 PE658.924v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Kuba om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

16-10-2020 INTA_PR(2020)658925 PE658.925v01-00 INTA
Gabriel MATO

PROTOKOLL - Torsdagen den 3 september 2020

14-10-2020 INTA_PV(2020)09-03-1 PE657.245v01-00 INTA

PROTOKOLL - Fredagen den 12 juni 2020

06-10-2020 CJ38_PV(2020)06-12-1 PE653.905v01-00 AFET INTA

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om avskaffande av tullar på vissa produkter

05-10-2020 INTA_PR(2020)657423 PE657.423v03-00 INTA
Bernd LANGE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 – 47 - Förslag till yttrande Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Ukraina

05-10-2020 INTA_AM(2020)658734 PE658.734v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

02-10-2020 INTA_PA(2020)657463 PE657.463v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 79 - Förslag till yttrande Den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

02-10-2020 INTA_AM(2020)658809 PE658.809v01-00 INTA
Svenja HAHN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag

30-09-2020 INTA_AD(2020)653813 PE653.813v03-00 INTA
Geert BOURGEOIS

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien

23-09-2020 INTA_PA(2020)657395 PE657.395v01-00 INTA
Seán KELLY

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 75 - Förslag till yttrande Hållbar bolagsstyrning

23-09-2020 INTA_AM(2020)657472 PE657.472v01-00 INTA
Heidi HAUTALA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 149 - Förslag till yttrande Företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet

23-09-2020 INTA_AM(2020)657475 PE657.475v01-00 INTA
Bernd LANGE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter

22-09-2020 INTA_PR(2020)657408 PE657.408v01-00 INTA
Christophe HANSEN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina

18-09-2020 INTA_PA(2020)657416 PE657.416v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 80 - Förslag till betänkande Förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar

17-09-2020 INTA_AM(2020)657313 PE657.313v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om ändring av interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan, med anledning av Självständiga staten Samoas anslutning och framtida anslutningar av andra östater i Stillahavsområdet

14-09-2020 INTA_PR(2020)657282 PE657.282v01-00 INTA
Herve JUVIN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 3 - 11 - Förslag till betänkande Införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

10-09-2020 INTA_AM(2020)657254 PE657.254v01-00 INTA
Emmanuel MAUREL

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

09-09-2020 INTA_AD(2020)652411 PE652.411v03-00 INTA
Karin KARLSBRO

YTTRANDE över en ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för hållbar och inkluderande utveckling

08-09-2020 INTA_AD(2020)648592 PE648.592v02-00 INTA
Joachim SCHUSTER

YTTRANDE över den årliga genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Moldavien

08-09-2020 INTA_AD(2020)655639 PE655.639v02-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 75 - Förslag till yttrande En ny strategi för europeiska små och medelstora företag

08-09-2020 INTA_AM(2020)657238 PE657.238v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

02-09-2020 INTA_PA(2020)653833 PE653.833v01-00 INTA
Svenja HAHN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 20 - Förslag till yttrande Genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Moldavien

31-08-2020 INTA_AM(2020)655937 PE655.937v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet

07-08-2020 INTA_PA(2020)655776 PE655.776v01-00 INTA
Bernd LANGE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om hållbar bolagsstyrning

28-07-2020 INTA_PA(2020)655716 PE655.716v02-00 INTA
Heidi HAUTALA

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den årliga genomföranderapporten om EU:s associeringsavtal med Moldavien

22-07-2020 INTA_PA(2020)655639 PE655.639v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar

13-07-2020 INTA_PR(2020)654105 PE654.105v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kinas regering om samarbete kring och skydd av geografiska beteckningar

13-07-2020 INTA_PR(2020)654106 PE654.106v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

10-07-2020 INTA_PR(2020)652538 PE652.538v03-00 INTA
Emmanuel MAUREL

PROTOKOLL - Måndagen den 6 juli 2020

08-07-2020 INTA_PV(2020)07-06-1 PE654.087v01-00 INTA

PROTOKOLL - Torsdagen den 25 juni 2020

01-07-2020 INTA_PV(2020)06-25-1 PE653.992v01-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 49 - Förslag till yttrande En EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

29-06-2020 INTA_AM(2020)653994 PE653.994v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

YTTRANDE över en ny industristrategi för Europa

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Markus BUCHHEIT

PROTOKOLL - Torsdagen den 28 maj 2020

17-06-2020 INTA_PV(2020)05-28-1 PE652.549v01-00 INTA