Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a carbon border adjustment mechanism EN

03-12-2021 INTA_PA(2021)699250 PE699.250v02-00 INTA
Karin KARLSBRO
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-12-2021

MINUTES - Tuesday, 9 November 2021 EN

25-11-2021 INTA_PV(2021)11-09-1 PE700.381v01-00 INTA

MISSION REPORT following the INTA mission to Washington D.C., United States, from 01 to 05 November 2021 EN

24-11-2021 INTA_CR(2021)699283 PE699.283v01-00 INTA

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ingåendet av partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, å en sidan, och medlemmarna i Organisationen för stater i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet (OSAKS), å andra sidan

18-11-2021 INTA_PA(2021)700470 PE700.470v01-00 INTA
Samira RAFAELA
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-01-2022

PROTOKOLL - Måndagen den 25 oktober 2021 - Tisdagen den 26 oktober 2021

10-11-2021 INTA_PV(2021)10-25-1 PE699.329v01-00 INTA

PROTOKOLL - Torsdagen den 14 oktober 2021

30-10-2021 INTA_PV(2021)10-14-1 PE699.080v02-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 103 - 318 - Förslag till betänkande Tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling

18-10-2021 INTA_AM(2021)699064 PE699.064v01-00 INTA
Daniel CASPARY

ÄNDRINGSFÖRSLAG 319 - 532 - Förslag till betänkande Tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling

18-10-2021 INTA_AM(2021)699065 PE699.065v01-00 INTA
Daniel CASPARY

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 107 - Utkast till förslag till resolution Multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30 november–3 december 2021

18-10-2021 INTA_AM(2021)699069 PE699.069v01-00 INTA
Bernd LANGE Sven SIMON

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/216 vad gäller unionens tullkvot för nötkött av hög kvalitet från Paraguay

12-10-2021 INTA_PR(2021)697574 PE697.574v01-00 INTA
Jordi CAÑAS
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-10-2021

PROTOKOLL - Måndagen den 27 september 2021

11-10-2021 INTA_PV(2021)09-27-1 PE697.848v01-00 INTA

PROTOKOLL - Tisdagen den 13 juli 2021

10-09-2021 INTA_PV(2021)07-13-1 PE696.484v01-00 INTA

PROTOKOLL - Onsdagen den 1 september 2021 - Torsdagen den 2 september 2021

10-09-2021 INTA_PV(2021)09-01-1 PE696.488v01-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 6 - Förslag till betänkande Genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (omarbetning)

07-09-2021 INTA_AM(2021)696480 PE696.480v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 2 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträdet för varor och tjänster från tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers marknader för offentlig upphandling

27-07-2021 INTA_PR(2021)695192 PE695.192v01-00 INTA
Daniel CASPARY
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-10-2021

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter (omarbetning)

20-07-2021 INTA_PR(2021)694952 PE694.952v01-00 INTA
Iuliu WINKLER
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-09-2021

YTTRANDE över EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet

15-07-2021 INTA_AD(2021)689792 PE689.792v02-00 INTA
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO

YTTRANDE över en europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse

14-07-2021 INTA_AD(2021)689605 PE689.605v02-00 INTA
Roman HAIDER

PROTOKOLL - Onsdagen den 16 juni 2021 - Torsdagen den 17 juni 2021

24-06-2021 INTA_PV(2021)06-16-1 PE694.962v02-00 INTA

YTTRANDE över en ny EU–Kina-strategi

21-06-2021 INTA_AD(2021)691467 PE691.467v03-00 INTA
Iuliu WINKLER

PROTOKOLL - Tisdagen den 25 maj 2021

21-06-2021 INTA_PV(2021)05-25-1 PE693.671v01-00 INTA

YTTRANDE över de framtida förbindelserna mellan EU och USA

17-06-2021 INTA_AD(2021)691423 PE691.423v02-00 INTA
Bernd LANGE

PROTOKOLL - Torsdagen den 20 maj 2021

14-06-2021 INTA_PV(2021)05-20-1 PE693.805v01-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 72 - Förslag till yttrande En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse

02-06-2021 INTA_AM(2021)693653 PE693.653v01-00 INTA
Roman HAIDER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 67 - Förslag till yttrande EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet

31-05-2021 INTA_AM(2021)693630 PE693.630v01-00 INTA
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 104 - Förslag till yttrande De framtida förbindelserna mellan EU och USA

28-05-2021 INTA_AM(2021)693626 PE693.626v02-00 INTA
Bernd LANGE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 105 - Förslag till yttrande En ny EU–Kina-strategi

27-05-2021 INTA_AM(2021)693623 PE693.623v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

Bedömningen av genomförandet av artikel 50 i EU-fördraget

26-05-2021 INTA_AL(2021)691134 PE691.134v02-00 INTA
Christophe HANSEN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet

28-04-2021 INTA_PA(2021)689792 PE689.792v01-00 INTA
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-05-2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över de framtida förbindelserna mellan EU och USA

28-04-2021 INTA_PA(2021)691423 PE691.423v01-00 INTA
Bernd LANGE
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-05-2021

PROTOKOLL - Torsdagen den 15 april 2021

27-04-2021 CJ38_PV(2021)04-15-1 PE691.380v01-00 AFET INTA

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny EU–Kina-strategi

27-04-2021 INTA_PA(2021)691467 PE691.467v01-00 INTA
Iuliu WINKLER
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-05-2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse

26-04-2021 INTA_PA(2021)689605 PE689.605v01-00 INTA
Roman HAIDER
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-05-2021

PROTOKOLL - Torsdagen den 25 mars 2021

22-04-2021 INTA_PV(2021)03-25-1 PE691.285v01-00 INTA

PROTOKOLL - Onsdagen den 14 april 2021 - Torsdagen den 15 april 2021

21-04-2021 INTA_PV(2021)04-14-2 PE691.370v02-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 276 - Förslag till betänkande De handelsrelaterade aspekterna och följderna av covid-19

20-04-2021 INTA_AM(2021)691343 PE691.343v01-00 INTA
Kathleen VAN BREMPT

YTTRANDE över EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030: Ge naturen större plats i våra liv

19-04-2021 INTA_AD(2021)663251 PE663.251v02-00 INTA
Saskia BRICMONT

PROTOKOLL - Onsdagen den 17 mars 2021 - Torsdagen den 18 mars 2021

26-03-2021 INTA_PV(2021)03-17-1 PE689.874v01-00 INTA

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

25-03-2021 INTA_PR(2021)689768 PE689.768v02-00 INTA
Jordi CAÑAS
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-04-2021

YTTRANDE över från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem

24-03-2021 INTA_AD(2021)663077 PE663.077v03-00 INTA
Paolo DE CASTRO

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Amerikas förenta stater enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

24-03-2021 INTA_PR(2021)691079 PE691.079v01-00 INTA
Bernd LANGE
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-04-2021

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Islamiska republiken Pakistan om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

22-03-2021 INTA_PR(2021)689583 PE689.583v02-00 INTA
Maximilian KRAH
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-03-2021

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om de handelsrelaterade aspekterna och följderna av covid-19

19-03-2021 INTA_PR(2021)689689 PE689.689v01-00 INTA
Kathleen VAN BREMPT
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 19-04-2021

PROTOKOLL - Onsdagen den 24 februari 2021 - Torsdagen den 25 februari 2021

17-03-2021 INTA_PV(2021)02-24-1 PE689.603v01-00 INTA

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Australien om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

10-03-2021 INTA_PR(2021)689579 PE689.579v03-00 INTA
Daniel CASPARY
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-03-2021

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 160 - Förslag till yttrande Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem

04-03-2021 INTA_AM(2021)680937 PE680.937v03-00 INTA
Paolo DE CASTRO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 96 - Förslag till yttrande EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030: Ge naturen större plats i våra liv

04-03-2021 INTA_AM(2021)689523 PE689.523v02-00 INTA
Saskia BRICMONT

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Republiken Indonesien om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

04-03-2021 INTA_PR(2021)689591 PE689.591v01-00 INTA
Heidi HAUTALA
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-03-2021

YTTRANDE över formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter

03-03-2021 INTA_AD(2021)660373 PE660.373v03-00 INTA
Geert BOURGEOIS

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om avtalet mellan unionen och Konungariket Thailand om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

01-03-2021 INTA_PR(2021)689590 PE689.590v01-00 INTA
Heidi HAUTALA
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 19-03-2021

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 77 - Förslag till betänkande Ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaror till Europeiska unionen

11-02-2021 INTA_AM(2021)681010 PE681.010v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

PROTOKOLL - Torsdagen den 4 februari 2021

09-02-2021 CJ38_PV(2021)02-04-1 PE680.935v01-00 AFET INTA

PROTOKOLL - Fredagen den 5 februari 2021

09-02-2021 CJ38_PV(2021)02-05-1 PE680.947v01-00 AFET INTA