Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

OPINION on the EU Gender Action Plan III EN

15-07-2021 INTA_AD(2021)689792 PE689.792v02-00 INTA
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO

OPINION on a European strategy for critical raw materials EN

14-07-2021 INTA_AD(2021)689605 PE689.605v02-00 INTA
Roman HAIDER

PROTOKOLL - Onsdagen den 16 juni 2021 - Torsdagen den 17 juni 2021

24-06-2021 INTA_PV(2021)06-16-1 PE694.962v02-00 INTA

YTTRANDE över en ny EU–Kina-strategi

21-06-2021 INTA_AD(2021)691467 PE691.467v03-00 INTA
Iuliu WINKLER

PROTOKOLL - Tisdagen den 25 maj 2021

21-06-2021 INTA_PV(2021)05-25-1 PE693.671v01-00 INTA

YTTRANDE över de framtida förbindelserna mellan EU och USA

17-06-2021 INTA_AD(2021)691423 PE691.423v02-00 INTA
Bernd LANGE

PROTOKOLL - Torsdagen den 20 maj 2021

14-06-2021 INTA_PV(2021)05-20-1 PE693.805v01-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 72 - Förslag till yttrande En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse

02-06-2021 INTA_AM(2021)693653 PE693.653v01-00 INTA
Roman HAIDER

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 67 - Förslag till yttrande EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet

31-05-2021 INTA_AM(2021)693630 PE693.630v01-00 INTA
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 104 - Förslag till yttrande De framtida förbindelserna mellan EU och USA

28-05-2021 INTA_AM(2021)693626 PE693.626v02-00 INTA
Bernd LANGE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 105 - Förslag till yttrande En ny EU–Kina-strategi

27-05-2021 INTA_AM(2021)693623 PE693.623v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

Bedömningen av genomförandet av artikel 50 i EU-fördraget

26-05-2021 INTA_AL(2021)691134 PE691.134v02-00 INTA
Christophe HANSEN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet

28-04-2021 INTA_PA(2021)689792 PE689.792v01-00 INTA
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-05-2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över de framtida förbindelserna mellan EU och USA

28-04-2021 INTA_PA(2021)691423 PE691.423v01-00 INTA
Bernd LANGE
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-05-2021

PROTOKOLL - Torsdagen den 15 april 2021

27-04-2021 CJ38_PV(2021)04-15-1 PE691.380v01-00 AFET INTA

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny EU–Kina-strategi

27-04-2021 INTA_PA(2021)691467 PE691.467v01-00 INTA
Iuliu WINKLER
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-05-2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse

26-04-2021 INTA_PA(2021)689605 PE689.605v01-00 INTA
Roman HAIDER
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-05-2021

PROTOKOLL - Torsdagen den 25 mars 2021

22-04-2021 INTA_PV(2021)03-25-1 PE691.285v01-00 INTA

PROTOKOLL - Onsdagen den 14 april 2021 - Torsdagen den 15 april 2021

21-04-2021 INTA_PV(2021)04-14-2 PE691.370v02-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 276 - Förslag till betänkande De handelsrelaterade aspekterna och följderna av covid-19

20-04-2021 INTA_AM(2021)691343 PE691.343v01-00 INTA
Kathleen VAN BREMPT

YTTRANDE över EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030: Ge naturen större plats i våra liv

19-04-2021 INTA_AD(2021)663251 PE663.251v02-00 INTA
Saskia BRICMONT

PROTOKOLL - Onsdagen den 17 mars 2021 - Torsdagen den 18 mars 2021

26-03-2021 INTA_PV(2021)03-17-1 PE689.874v01-00 INTA

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Republiken Argentina om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

25-03-2021 INTA_PR(2021)689768 PE689.768v02-00 INTA
Jordi CAÑAS
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-04-2021

YTTRANDE över från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem

24-03-2021 INTA_AD(2021)663077 PE663.077v03-00 INTA
Paolo DE CASTRO

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Amerikas förenta stater enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

24-03-2021 INTA_PR(2021)691079 PE691.079v01-00 INTA
Bernd LANGE
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-04-2021

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Islamiska republiken Pakistan om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

22-03-2021 INTA_PR(2021)689583 PE689.583v02-00 INTA
Maximilian KRAH
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-03-2021

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om de handelsrelaterade aspekterna och följderna av covid-19

19-03-2021 INTA_PR(2021)689689 PE689.689v01-00 INTA
Kathleen VAN BREMPT
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 19-04-2021

PROTOKOLL - Onsdagen den 24 februari 2021 - Torsdagen den 25 februari 2021

17-03-2021 INTA_PV(2021)02-24-1 PE689.603v01-00 INTA

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Australien om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

10-03-2021 INTA_PR(2021)689579 PE689.579v03-00 INTA
Daniel CASPARY
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-03-2021

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 160 - Förslag till yttrande Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem

04-03-2021 INTA_AM(2021)680937 PE680.937v03-00 INTA
Paolo DE CASTRO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 96 - Förslag till yttrande EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030: Ge naturen större plats i våra liv

04-03-2021 INTA_AM(2021)689523 PE689.523v02-00 INTA
Saskia BRICMONT

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Republiken Indonesien om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

04-03-2021 INTA_PR(2021)689591 PE689.591v01-00 INTA
Heidi HAUTALA
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-03-2021

YTTRANDE över formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter

03-03-2021 INTA_AD(2021)660373 PE660.373v03-00 INTA
Geert BOURGEOIS

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om avtalet mellan unionen och Konungariket Thailand om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen

01-03-2021 INTA_PR(2021)689590 PE689.590v01-00 INTA
Heidi HAUTALA
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 19-03-2021

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 77 - Förslag till betänkande Ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaror till Europeiska unionen

11-02-2021 INTA_AM(2021)681010 PE681.010v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

PROTOKOLL - Torsdagen den 4 februari 2021

09-02-2021 CJ38_PV(2021)02-04-1 PE680.935v01-00 AFET INTA

PROTOKOLL - Fredagen den 5 februari 2021

09-02-2021 CJ38_PV(2021)02-05-1 PE680.947v01-00 AFET INTA

PROTOKOLL - Onsdagen den 27 januari 2021 - Torsdagen den 28 januari 2021

04-02-2021 INTA_PV(2021)01-27-1 PE680.829v01-00 INTA

PROTOKOLL - Torsdagen den 14 januari 2021

02-02-2021 CJ38_PV(2021)01-14-1 PE663.235v01-00 AFET INTA

PROTOKOLL - Måndagen den 11 januari 2021

02-02-2021 INTA_PV(2021)01-11-1 PE663.214v01-00 INTA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 59 - Förslag till yttrande Att forma EU:s digitala framtid: undanröja hinder för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter

01-02-2021 INTA_AM(2021)680842 PE680.842v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om protokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

29-01-2021 INTA_AD(2021)650387 PE650.387v02-00 INTA
Gabriel MATO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030: Ge naturen större plats i våra liv

29-01-2021 INTA_PA(2021)663251 PE663.251v01-00 INTA
Saskia BRICMONT
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-02-2021

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

28-01-2021 CJ38_PR(2021)663189 PE663.189v01-00 AFET INTA
Andreas SCHIEDER Christophe HANSEN
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-02-2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem

05-01-2021 INTA_PA(2021)663077 PE663.077v01-00 INTA
Paolo DE CASTRO
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-02-2021

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaror till Europeiska unionen

21-12-2020 INTA_PR(2020)660085 PE660.085v02-00 INTA
Karin KARLSBRO
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-01-2021

PROTOKOLL - Måndagen den 14 december 2020

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-14-1 PE663.008v01-00 INTA

PROTOKOLL - Torsdagen den 10 december 2020

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-10-1 PE663.010v01-00 INTA

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Honduras om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaror till Europeiska unionen

16-12-2020 INTA_PR(2020)660067 PE660.067v01-00 INTA
Karin KARLSBRO
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-01-2021

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över formandet av EU:s digitala framtid: få bort hindren för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter

15-12-2020 INTA_PA(2020)660373 PE660.373v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-01-2021

PROTOKOLL - Måndagen den 30 november 2020 - Tisdagen den 1 december 2020

15-12-2020 INTA_PV(2020)11-30-1 PE661.900v01-00 INTA

PROTOKOLL - Måndagen den 7 december 2020

15-12-2020 INTA_PV(2020)12-07-1 PE661.984v01-00 INTA

YTTRANDE över en WTO-förenlig EU-mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

14-12-2020 INTA_AD(2020)657463 PE657.463v02-00 INTA
Karin KARLSBRO