Please fill this field

Omröstningar

Omröstning med namnupprop är obligatoriskt vid enstaka omröstning och/eller slutomröstning både för betänkanden som avser lagstiftning och andra betänkanden som går till omröstning i utskottet. Omröstning med namnupprop kan dessutom ske om ordföranden beslutar att gå vidare med elektronisk omröstning eller om så begärs av ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det höga tröskelvärdet i utskottet.

På den här sidan finner du resultatet av omröstningarna med namnupprop, med uppgift om hur varje ledamot röstade.

Results of the INTA committee votes - 30 November 2020

Results of the INTA committee votes - 10 November 2020

Results of the INTA committee votes- 27 October 2020

Results of the INTA Committee votes- 24 Sept 2020

Results of the INTA Committee votes - 3 Sept 2020

Results of the INTA committee votes - 6 July 2020

Results of the INTA committee votes -26 June 2020

Results of the INTA committee votes - 12 June 2020

Results of the INTA committee votes 28 May 2020

Load more