Χρονοδιάγραμμα

Επόμενες συνεδριάσεις στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες

Καμία συνεδρίαση με αυτοπρόσωπη παρουσία

2020 Calendar of activities

Due to the COVID-19 pandemic, the President of the European Parliament and its political leaders have modified Parliament's calendar of activities. The aim is to enable Parliament to exercise its core functions, while complying with the duty of care for its Members and staff and protecting public health.

Generally missions of Parliament's delegations during the second semester of 2020 have been cancelled or postponed. Select meetings on politically important and urgent topics may be authorized with the possibility of remote participation by Members, visiting speakers and staff.

The calendar section of this page is updated when possible and provide more details of the meetings in the second half.