Χρονοδιάγραμμα

Επόμενες συνεδριάσεις στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες

Καμία επιβεβαιωμένη συνεδρίαση

Planned meetings 2020 second semester

  • 29 September - Delegation meeting ahead of the EU-Switzerland IPM (In Camera, Webex)
  • 9 October - 39th EU-Switzerland IPM (Webex)
  • 29 October - 35th EU-Norway IPM (Webex)
  • 9 November - 13th EU-Iceland JPC
  • 16 November - 54th EEA JPC (Interactio)

Calendar 2020 (1st semester)

The draft calendar of activities for 2020 first semester is available below in pdf for 2020.