Έγγραφα συνεδρίασης

DEEA: Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, τη Νορβηγία, στη ΜΚΕ ΕΕ-Ισλανδίας και στη ΜΚΕ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποθηκεύει ηλεκτρονικά όλα τα έγγραφά συνεδριάσεων της εν λόγω αντιπροσωπείας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα έγγραφα, πρέπει να επιλέξετε την ημερομηνία της σχετικής συνεδρίασης. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί ένας κατάλογος των διαθέσιμων εγγράφων. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες.

Αφού ανοίξετε το έγγραφο στον φυλλομετρητή σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο ή να το αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.