EU's eksterne forbindelser EU's eksterne forbindelser

EU's eksterne forbindelser

EU's optræden på den internationale scene bygger på de principper, der ligger til grund for oprettelsen, udviklingen og udvidelsen af EU, og som også er forankret i De Forenede Nationers pagt og folkeretten. Fremme af menneskerettigheder og demokrati er et centralt element. I sit internationale arbejde lægger EU desuden vægt på sine strategiske interesser og mål. EU vil fortsætte med at udbygge og styrke sine handelsmæssige og politiske forbindelser med andre lande og regioner i verden, bl.a. ved regelmæssigt at afholde topmøder med sine strategiske partnere, bl.a. USA, Japan, Canada, Rusland, Indien og Kina. Indsatsen omfatter ligeledes udviklingsbistand, samarbejde og politisk dialog med landene i Middelhavsområdet, Mellemøsten, Asien, Latinamerika, Østeuropa, Centralasien og det vestlige Balkan.