Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Compensation for manufacturers of COVID-19 vaccines

Priority question for written answer P-000192/2021
to the Commission
Rule 138
Jean-Paul Garraud (ID)

14-01-2021 P-000192/2021

  Purchase of Covid-19 vaccine

Priority question for written answer P-000179/2021
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Hetman (PPE)

13-01-2021 P-000179/2021

  A new strategy for European SMEs

Priority question for written answer P-000147/2021
to the Commission
Rule 138
Josianne Cutajar (S&D)

13-01-2021 P-000147/2021

  Humanitarian situation in Lipa camp

Priority question for written answer P-000144/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Janina Ochojska (PPE)

12-01-2021 P-000144/2021

  Protection of designation of origin of Macedonian products

Priority question for written answer P-000143/2021
to the Commission
Rule 138
Maria Spyraki (PPE)

12-01-2021 P-000143/2021

  Transparency and management of the EU vaccination campaign

Priority question for written answer P-000142/2021
to the Commission
Rule 138
Jean-Lin Lacapelle (ID)

12-01-2021 P-000142/2021

Hvorvidt Kommissionen har modtaget henvendelse fra den danske regering i forbindelse med udarbejdelse af vaccinestrategi og -opkøb.

Prioriteret forespørgsel til skriftlig besvarelse P-000134/2021
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 138
Morten Løkkegaard (Renew)

12-01-2021 P-000134/2021

  Outermost regions – health – vaccination and transport

Priority question for written answer P-000129/2021
to the Commission
Rule 138
Sara Cerdas (S&D)

12-01-2021 P-000129/2021

  Censorship and restriction of freedom of speech

Priority question for written answer P-000128/2021
to the Commission
Rule 138
Angel Dzhambazki (ECR)

12-01-2021 P-000128/2021

  Change to conditions of use for WhatsApp

Priority question for written answer P-000127/2021
to the Commission
Rule 138
Engin Eroglu (Renew)

12-01-2021 P-000127/2021

Kontakt

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 136)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 137)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 138)