Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  Coronavirus testing in Europe. Many cases in Italy due to the higher number of tests carried out

Priority question for written answer P-001131/2020
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao

25-02-2020 P-001131/2020

  Cross-border retail financial services

Priority question for written answer P-001119/2020
to the Commission
Rule 138
Frances Fitzgerald

25-02-2020 P-001119/2020

  Spread of the Covid-19 coronavirus in the EU

Priority question for written answer P-001115/2020
to the Commission
Rule 138
Jean-Paul Garraud

25-02-2020 P-001115/2020

  ‘Military Mobility’ and ‘Defender 2020’

Priority question for written answer P-001095/2020
to the Commission
Rule 138
Özlem Demirel

24-02-2020 P-001095/2020

Ungarsk indgriben i medierne i Slovenien og Nordmakedonien

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000017/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 136
Kati Piri, Tanja Fajon, Tonino Picula, Andreas Schieder
for S&D-Gruppen

21-02-2020 O-000017/2020

  Grants for climate and energy NGOs

Priority question for written answer P-001037/2020
to the Commission
Rule 138
Robert Roos

20-02-2020 P-001037/2020

  Switzerland’s financial contributions and single market access

Priority question for written answer P-001019/2020
to the Commission
Rule 138
Robert Hajšel

20-02-2020 P-001019/2020

  Safeguarding the voting rights of citizens who move abroad

Priority question for written answer P-001005/2020
to the Commission
Rule 138
Michal Šimečka, Sophia in 't Veld

19-02-2020 P-001005/2020

Støtte i lyset af angreb på Den Internationale Straffedomstol

Prioriteret forespørgsel til skriftlig besvarelse P-001004/2020
til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 138
Margrete Auken

19-02-2020 P-001004/2020

  Protecting the traditional ‘prošek’ designation

Priority question for written answer P-000995/2020
to the Commission
Rule 138
Ruža Tomašić

19-02-2020 P-000995/2020

Kontakt

Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning ( artikel 136)
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne ( artikel 137)
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse ( artikel 138)