Vejledning til plenarmødet

Vejledning til plenarmødet - hvad bruges den til ?

I dette dokument findes svar på praktiske og organisatoriske spørgsmål vedrørende den interne arbejdsgang i forbindelse med Europa-Parlamentets plenarmøde:

  • rolle og ansvar for hver enkelt organ eller person, der er involveret i plenarmødets arbejdsgang.
  • datoer, frister og kalendere for plenarmødet
  • betingelser for adgang til mødesalen, tilhørerlogerne og andre mødesteder
  • planlægning og gennemførelse af forskellige perioder under plenarmøderne (forhandlinger, afstemninger, spørgetid, højtidelige møder)
  • dokumenter vedrørende plenarmødets aktiviteter

I givet fald henvises der til Europa-Parlamentets forretningsorden med angivelse af den relevante artikel.

Hvem er vejledningen rettet til ?

Dette dokument er rettet til alle, der er involveret i plenarmødets aktiviteter: Europa-Parlamentets medlemmer, assistenter, personer, der arbejder for andre europæiske institutioner, administrativt personale ved Europa-Parlamentets Generalsekretariat, journalister og mere generelt enhver borger, der er interesseret i plenarmødernes arbejdsgang.

Kontakt

Prioriterede oplysninger og dokumenter