Please fill this field

Mødedokumenter

Adgang til mødedokumenter

Alle dokumenter til kommende og tidligere møder kan fås fra et enkelt sted. Vælg udvalg og derefter mødedato for at se listen over relevante dokumenter fra hvert punkt på dagsordenen på alle tilgængelige sprog. Dokumenterne kan åbnes direkte i browseren, deles via e-mail eller downloades og gemmes.

Næste møder

Udenrigsudvalget


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinært møde
AFET, ORDINÆRT MØDE

Budgetkontroludvalget


Brussels : JAN - 6Q1

Ekstraordinært møde
CONT, UDVALGSMØDE MED FJERNDELTAGELSE


Brussels : JAN - 6Q1

Ekstraordinært møde
CONT, UDVALGSMØDE MED FJERNDELTAGELSE


Brussels : JAN - 6Q1

Ekstraordinært møde
CONT, UDVALGSMØDE MED FJERNDELTAGELSE


Brussels : JAN - 6Q1

Ekstraordinært møde
CONT, UDVALGSMØDE MED FJERNDELTAGELSE


Brussels : JAN - 6Q1

Ekstraordinært møde
CONT, UDVALGSMØDE MED FJERNDELTAGELSE

Økonomi- og Valutaudvalget


Brussels : PHS - P1A002

Ekstraordinært møde
ECON, UDVALGSMØDE


Brussels : PHS - P1A002

Ekstraordinært møde
ECON, UDVALGSMØDE

Transport- og Turismeudvalget


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde
TRAN, UDVALGSMØDE


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde
TRAN, UDVALGSMØDE

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde


Brussels : JAN - 4Q1

Koordinatorer


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde

Udenrigsudvalget


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinært møde

Transport- og Turismeudvalget


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde
TRAN, UDVALGSMØDE

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


Brussels : PHS - P3C050

Ekstraordinært møde
FJERNDELTAGELSE. AGRI, EKSTRAORDINÆRT MØDE

Fiskeriudvalget


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde
PECH, UDVALGSMØDE - FJERNDELTAGELSE

Kultur- og Uddannelsesudvalget


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


Brussels : JAN - 4Q2

Ekstraordinært møde
FJERNDELTAGELSE, AGRI, EKSTRAORDINÆRT MØDE

Fiskeriudvalget


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde
PECH. UDVALGSMØDE - FJERNDELTAGELSE

Udvalget for Andragender


Brussels : PHS - P1A002

Ordinært møde
MED FJERNDELTAGELSE


Brussels : PHS - P1A002

Ordinært møde
MED FJERNDELTAGELSE


Brussels : PHS - P1A002

Ordinært møde
MED FJERNDELTAGELSE


Brussels : PHS - P1A002

Ordinært møde
MED FJERNDELTAGELSE

Udenrigsudvalget


Brussels : JAN - 2Q2

Ekstraordinært møde


Brussels : JAN - 2Q2

Ekstraordinært møde


Brussels : JAN - 2Q2

Ekstraordinært møde

Fiskeriudvalget


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde
PECH, UDVALGSMØDE - FJERNDELTAGELSE

Underudvalget om Skatteanliggender


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde
FISC, UDVALGSMØDE - FJERNDELTAGELSE


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde
FISC, UDVALGSMØDE - FJERNDELTAGELSE

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinært møde
FJERNDELTAGELSE


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinært møde
FJERNDELTAGELSE


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinært møde
FJERNDELTAGELSE

Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder


Brussels : PHS - P1A002

Ordinært møde
FJERNDELTAGELSE

Udvalget om International Handel


Brussels : JAN - 6Q2

Ekstraordinært møde


Brussels : JAN - 6Q2

Ekstraordinært møde


Brussels : JAN - 6Q2

Ekstraordinært møde

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender


Brussels : JAN - 6Q1

Ekstraordinært møde
AFCO


Brussels : JAN - 6Q1

Ekstraordinært møde
AFCO

Underudvalget om Menneskerettigheder


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar


Brussels : JAN - 4Q1

Ekstraordinært møde


Brussels : JAN - 4Q1

Ekstraordinært møde


Brussels : JAN - 4Q1

Ekstraordinært møde


Brussels : JAN - 4Q1

Ekstraordinært møde

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse


Brussels : PHS - P1A002

Ordinært møde
FJERNDELTAGELSE

Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinært møde
Høring


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinært møde
Høring

Budgetudvalget


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde
- Remote participation

Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde
ANIT Committee meeting of 1st February 2021