Mødedokumenter

Adgang til mødedokumenter

Alle dokumenter til kommende og tidligere møder kan fås fra et enkelt sted. Vælg udvalg og derefter mødedato for at se listen over relevante dokumenter fra hvert punkt på dagsordenen på alle tilgængelige sprog. Dokumenterne kan åbnes direkte i browseren, deles via e-mail eller downloades og gemmes.

Næste møder

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed


Strasbourg : LOW - S1.4

Ekstraordinært møde
Extraordinary ENVI Committee meeting

Dagsorden

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed


Strasbourg : LOW - S1.4

Høring
COMMISSIONER - DESIGNATED Mr. HOEKSTRA

Dagsorden

Budgetudvalget


Strasbourg : LOW - N1.3

Ekstraordinært møde

Dagsorden


Strasbourg : LOW - N1.3

Ekstraordinært møde
Fælles møde
- Joint BUDG-ECON Committee meeting with EVP Dombrovskis and Commissioner Gentiloni

Dagsorden

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender


Strasbourg : WIC - WIC100

Ekstraordinært møde

Dagsorden

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed


Strasbourg : LOW - S1.4

Høring
COMMISSIONER - DESIGNATED Mr. SEFCOVIC

Dagsorden

Udvalget om Industri, Forskning og Energi


Strasbourg : LOW - S4.4

Skyggeordførere
Net Zero Industry Act

Udvalget om Industri, Forskning og Energi


Strasbourg : LOW - S4.2

Technical preparatory meeting (legislative
Net Zero Industry Act

Budgetkontroludvalget


Strasbourg : LOW - N1.3

Ekstraordinært møde

Dagsorden

Underudvalget om Folkesundhed


Strasbourg : SDM - SDM-S7

Ekstraordinært møde

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender


Strasbourg : WIC - WIC200

Fælles møde
MEDLEMMER AF UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG LIGESTILLING

Udenrigsudvalget


Strasbourg : WIC - WIC100

Ekstraordinært møde
Fælles møde
Vote on Establishing the Ukraine Facility

Dagsorden

Underudvalget om Menneskerettigheder


Strasbourg : SDM - SDM-S1

Ekstraordinært møde

Økonomi- og Valutaudvalget


Brussels : PHS - P1A002

Ordinært møde

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse


Brussels : PHS - P3C050

Ordinært møde

Transport- og Turismeudvalget


Brussels : JAN - 4Q1

Ekstraordinært møde

Dagsorden

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde

Fiskeriudvalget


Brussels : PHS - P4B001

Ekstraordinært møde
PECH Committee meeting

Dagsorden

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde

Underudvalget om Skatteanliggender


Brussels : PHS - P4B001

Ordinært møde

Regionaludviklingsudvalget


Brussels : ASP - A3G-3

Ekstraordinært møde
COTER meeting

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender


Brussels : ASP - A5E-2

Ekstraordinært møde
AFCO extraordinary committee meeting

Udvalget om International Handel


Strasbourg : LOW - N1.3

Fælles møde
Ekstraordinært møde
Joint INTA-IMCO committee meeting

Udvalget for Andragender


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde
FEMM Committee meeting

Udviklingsudvalget


Brussels : ASP - A1G-2

Ordinært møde