Mødedokumenter

Adgang til mødedokumenter

Alle dokumenter til kommende og tidligere møder kan fås fra et enkelt sted. Vælg udvalg og derefter mødedato for at se listen over relevante dokumenter fra hvert punkt på dagsordenen på alle tilgængelige sprog. Dokumenterne kan åbnes direkte i browseren, deles via e-mail eller downloades og gemmes.

Næste møder

Udviklingsudvalget


Brussels : ASP - A3E-2

Ordinært møde

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinært møde
ENVI Committee meeting

Dagsorden

Udenrigsudvalget


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinært møde

Dagsorden

Udvalget om International Handel


Brussels : ASP - A3E-2

Ordinært møde
INTA

Dagsorden

Budgetudvalget


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinært møde

Økonomi- og Valutaudvalget


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde
ECON Committee meeting

Transport- og Turismeudvalget


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde
TRAN Committee meeting

Dagsorden

Udvalget om Industri, Forskning og Energi


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinært møde

Regionaludviklingsudvalget


Brussels : PHS - P1A002

Ordinært møde

Fiskeriudvalget


Brussels : PHS - P4B001

Ordinært møde
PECH Committee meeting

Kultur- og Uddannelsesudvalget


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde
AFCO committee meeting

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender


Brussels : PHS - P1A002

Ordinært møde
LIBE Ordinary meeting

Dagsorden

Budgetkontroludvalget


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinært møde

Underudvalget om Menneskerettigheder


Brussels : PHS - P4B001

Ordinært møde

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar


Brussels : ASP - A3G-2

Ordinært møde


Brussels : ASP - A3E-2

Ordinært møde
FISC Committee meeting

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling


Brussels : ASP - A5G-3

Ordinært møde

Udvalget for Andragender


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde