Mødedokumenter

Adgang til mødedokumenter

Alle dokumenter til kommende og tidligere møder kan fås fra et enkelt sted. Vælg udvalg og derefter mødedato for at se listen over relevante dokumenter fra hvert punkt på dagsordenen på alle tilgængelige sprog. Dokumenterne kan åbnes direkte i browseren, deles via e-mail eller downloades og gemmes.

Næste møder

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse


Brussels : JAN - 4Q2

Skyggeordførere
REGULATION ON A CUSTOM SINGLE WINDOW (STEFANEC)

Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse


Brussels : PHS - P3C050

Ordinært møde
BECA, INTERPARLAMENTARISK UDVALGSMØDE - KRÆFTUDVIKLINGEN SKAL VENDES

Kultur- og Uddannelsesudvalget


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinært møde


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinært møde

Underudvalget om Menneskerettigheder


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinært møde


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinært møde
SAMMEN MED UDENRIGSUDVALGET OG UDVIKLINGSUDVALGET


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinært møde

Budgetudvalget


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde
- FJERNDELTAGELSE


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde
- FJERNDELTAGELSE

Budgetkontroludvalget


Brussels : ASP - A3E-2

Ordinært møde


Brussels : ASP - A3E-2

Udvalgskoordinatorer


Brussels : ASP - A3E-2

Ordinært møde


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde

Økonomi- og Valutaudvalget


Brussels : JAN - 4Q1

Ekstraordinært møde
ECON, UDVALGSMØDE

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde
FJERNDELTAGELSE


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde
FJERNDELTAGELSE

Transport- og Turismeudvalget


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinært møde
TRAN, UDVALGSMØDE

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar


Brussels : ASP - A1E-2

Koordinatorer
FJERNMØDE MED INTERACTIO

Udenrigsudvalget


Brussels : ASP - A5G-2

Ekstraordinært møde
AFET, AFSTEMNING


Brussels : ASP - A5G-2

Ekstraordinært møde
AFET, AFSTEMNING

Udvalget om International Handel


Brussels : JAN - 2Q2

Ekstraordinært møde

Fiskeriudvalget


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinært møde
PECH, UDVALGSMØDE - FJERNDELTAGELSE

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinært møde

Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder


Brussels : PHS - P1A002

Høring
Remote participation

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


Brussels : PHS - P1A002

Ordinært møde
Remote participation. AGRI committee meeting

Udvalget for Andragender


Brussels : ASP - A5G-3

Ordinært møde
with remote participation


Brussels : ASP - A5G-3

Ordinært møde
with remote participation

Underudvalget om Menneskerettigheder


Brussels : JAN - 4Q1

Koordinatorer
on the thematic programme on Human Rights and Democracy of Global Europe

Underudvalget om Skatteanliggender


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde
FISC Committee meeting - Remote participation

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse


Brussels : ASP - A1E-2

Personalemøde
DSA (Digital Services Act) 2020/0361(COD)