• Michael   CASHMAN  

Michael CASHMAN : Доклади – в качеството на докладчик - 5-и парламентарен мандат 

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council regarding public access to documents of the European Parliament, the Council and the Commission - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0318/2000 -  
-
LIBE 
Report on the proposal for a Council Decision establishing a Community Action Programme to combat discrimination 2001-2006 (Hughes procedure) - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Hom Affairs EN  
- A5-0259/2000 -  
-
LIBE