Elspeth
ATTWOOLL

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат Elspeth ATTWOOLL

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно еднаквото признаване на фактическите извънбрачни съжителства

22-09-2008 P6_DCL(2008)0076 Отпаднала
Sharon BOWLES Elspeth ATTWOOLL Martine ROURE Caroline LUCAS Anders WIJKMAN
Дата на внасяне : 22-09-2008
Срок : 15-01-2009
Брой подписали : 160 - 16-01-2009

Писмена декларация on drift netting for salmon at sea EN

24-10-2005 P6_DCL(2005)0063 Отпаднала
Terence WYNN Catherine STIHLER Neil PARISH Paulo CASACA Elspeth ATTWOOLL
Дата на внасяне : 24-10-2005
Срок : 24-01-2006
Брой подписали : 61 - 24-01-2006

Писмена декларация on the rights of foreign-language assistants – 'lettori' – in Italian universities EN

12-09-2005 P6_DCL(2005)0046 Отпаднала
Elspeth ATTWOOLL Ian HUDGHTON David MARTIN Alyn SMITH Struan STEVENSON
Дата на внасяне : 12-09-2005
Срок : 12-12-2005
Брой подписали : 26 - 12-12-2005