Please fill this field
Radka MAXOVÁ Radka MAXOVÁ
Radka MAXOVÁ

skupina Renew Europe

Členka

Česko - ANO 2011 (Česko)

Datum narození : , Pardubice

Úvodní stránka Radka MAXOVÁ

Členka

EMPL
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
DACP
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Náhradnice

CULT
Výbor pro kulturu a vzdělávání
FEMM
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
D-RU
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Poslední činnosti

Soudní rozhodnutí o zákazu umělého přerušení těhotenství v Polsku

20-11-2020 P-006345/2020 Komise
Otázky k písemnému zodpovězení

Program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 (program „EU pro zdraví“) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

13-11-2020
Písemná vysvětlení hlasování

. – Hlasovala jsem pro program EU pro zdraví. Aktuální pandemie koronaviru ukázala, že koordinace zdravotních politik v Evropě je naprosto stěžejní. Covid-19 a případné budoucí virové pandemie jsme schopni zvládat lépe spolu a se vzájemnou pomocí. Proto jsem podpořila zprávu, která má za cíl zlepšit a posílit ochranu zdraví v Evropské unii. A to nejen, co se týče aktuální krize, ale s ohledem na celkovou podporou dobrého zdraví a prevence nemocí a snížení nerovností v oblasti zdraví a zajištění rovného a plného přístupu ke zdravotní péči. Dále jsem ráda za propojení vědy s politiky, které tato zpráva zavádí ve formě expertních analýz, objektivních a nezávislých hodnocení nových regulací a vnitrostátních strategií.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adresa

  • Local office address:
    Senovážné náměstí 2

    37001 České Budějovice