Please fill this field
Romana TOMC Romana TOMC
Romana TOMC

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Slovenia - Slovenska demokratska stranka (Slovenia)

Data di nascita : , Ljubljana

Home Romana TOMC

Membro

EMPL
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
DEEA
Delegazione per la cooperazione settentrionale e per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, alla commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE)

Membro sostituto

IMCO
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
LIBE
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
DCAS
Delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e UE-Tagikistan, e per le relazioni con il Turkmenistan e la Mongolia

Ultime attività

Iniziativa dei cittadini europei - Minority SafePack (B9-0403/2020, B9-0405/2020) SL

17-12-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Zaščita pripadnikov manjšinskih skupin je temeljna vrednota EU.
Pogodba o Evropski uniji navaja, da je treba varovati in krepiti evropsko kulturno dediščino. Podprla sem resolucijo, ki poziva Komisijo, naj deluje v skladu z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. Evropske državljanske pobude so instrument demokratične udeležbe. Če pobudo podpre več kot milijon državljanov iz vsaj sedmih držav članic, mora Evropska komisija ukrepati.
Resolucija poudarja, da se nacionalne in jezikovne manjšine v EU soočajo z asimilacijo in izgubljajo svoje jezike, kar ima za posledico jezikovno in kulturno revščino. Komisijo poziva, naj predlaga pravne akte za reševanje tega vprašanja in izrazi podporo evropski državljanski pobudi „Minority SafePack – milijon podpisov za raznolikost v Evropi“. Ob priznanju, da so države članice odgovorne za zaščito pravic manjšin, poslanci znova zahtevajo skupen okvir minimalnih standardov EU. Spodbujati je treba regionalne jezike, zaščititi jezikovne pravice tam, kjer se uporablja več uradnih jezikov in jezikovne skupnosti zagovarjati v skladu s temeljnimi pravicami. Čeprav mnoge države EU na splošno veljajo za uspešne primere harmoničnega sobivanja med različnimi skupnostmi, mora Evropska unija še naprej podpirati nacionalna, regionalna in lokalna prizadevanja. Pozitivni ukrepi so potrebni v izobraževanju, kulturi in javnih storitvah ter za reševanje grožnje izumrtja nekaterih manjšinskih jezikov.

Raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (B9-0400/2020) SL

17-12-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Ukrepi, ki so bili sprejeti za zaustavitev širjenja COVID-19, so močno vplivali na izobraževalne ustanove in sisteme poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter prekinili učenje na delovnih mestih in v učilnici. Podprla sem resolucijo, ki poudarja, da je treba ponudnikom PIU pomagati s potrebnimi finančnimi sredstvi, tehnično pomočjo in usmeritvami za zagotovitev dostopa do digitalnih naprav in rešitev za e-učenje. V zvezi s tem je treba nameniti posebno pozornost, da se zagotovi enak dostop do visokokakovostnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, tudi na oddaljenih ali podeželskih območjih, kjer učenje na daljavo včasih ovira pomanjkanje internetne pokritosti. Resolucija poziva države članice, naj zagotovijo ustrezno financiranje tako na nacionalni ravni kot na ravni EU, da se zagotovijo naložbe, potrebne za izboljšanje sistemov PIU. Trenutna kriza ponuja tudi edinstveno priložnost za posodobitev sistemov s tehnološkimi inovacijami, kot so simulacije navidezne resničnosti in druga digitalna orodja. Prav tako poudarjajo potrebo po večjih sredstvih za mobilnost učencev in učiteljev, tudi iz programa Erasmus +. Komisija naj v socialni pregled vključi kazalnik vrzeli v znanjih in spretnostih v skladu s cilji evropskega stebra socialnih pravic. To lahko pomaga oblikovalcem nacionalnih programov PIU, da ugotovijo, kje je potrebno več truda.

Azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (A9-0201/2020 - Željana Zovko) SL

17-12-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Predlog Komisije sem podprla. Pandemija COVID-19 je povzročila veliko negotovosti na skoraj vseh področjih, povezanih z Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2021: negotove možnosti financiranja s strani javnih in zasebnih partnerjev, neznana varnostna pravila, ki vplivajo na participativno delo z državljani in vrste prireditev, ki bodo dovoljene, ter omejitve potovanj, ki zmanjšujejo turistične tokove in možnosti za evropska/mednarodna partnerstva. Preventivni ukrepi so upočasnili priprave treh EPK 2021 do kritične točke, ko bi v normalnih razmerah morale svoja prizadevanja podvojiti. Izvedbene ekipe zaradi ukrepov zapore nekaj mesecev niso mogle delati, ekonomsko preživetje potencialnih pogodbenih partnerjev pa je negotovo. Zato se priporoča preložitev treh EPK 2021 v leto 2022 ali 2023.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije naj bi naziv EPK v letu 2023 nosilo samo eno mesto. Če bi se dve EPK 2021 od treh preložili v leto 2023, bi se situacija uravnotežila. Tako bi imeli tri EPK v letu 2022 in tri EPK v letu 2023. S takšnim uravnoteženim pristopom bi se karseda povečala prepoznavnost aktivnosti EPK. Za upoštevanje navedenih okoliščin je treba spremeniti Sklep o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033.

Romana TOMC
Romana TOMC

Sul NEWSHUB del PE

To je namerno povzročanje škode. Tako destruktivnega ravnanja s strani sindikata v času kovida ni v nobeni drugi državi EU. Res škoda, da so mnogi odlični in odgovorni učitelji, ki bi radi samo dobro opravljali svoje delo, žrtve SVIZ-ovega političnega aktivizma. https://t.co/KGiWemprOF 

Koga cepiti, če cepivo ostane? Ni enotnega pristopa. Izraelci ne komplicirajo. Dobi prvi, ki pride mimo. V Belgiji so priložnost dali gasilcem 🚒. So hitro odzivni, vozijo se od enega do drugega doma za starejše ali cepilnega mesta, prevzemajo neporabljene odmerke in se cepijo.

O #potres na Hrvaškem tudi v @EP_Slovenija. Pokazala se je solidarnost, na kateri temelji Evropska unija. Slovenija je bila med prvimi, ki je pomagala. 🇸🇮🇪🇺🇭🇷: https://t.co/439CvakU50 

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg