Please fill this field
Romana TOMC Romana TOMC
Romana TOMC

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Članica

Slovenija - Slovenska demokratska stranka (Slovenija)

Datum rođenja : , Ljubljana

Početna stranica Romana TOMC

Članica

EMPL
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
DEEA
Izaslanstvo za sjevernu suradnju i za odnose sa Švicarskom i Norveškom te u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda i Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP)

Zamjenica

IMCO
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
LIBE
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
DCAS
Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom

Posljednje aktivnosti

Stanje ljudskih prava u Iranu, a posebno položaj političkih zatvorenika osuđenih na smrt

01-07-2020 O-000045/2020 potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
Usmena pitanja

Ponovno pokretanje istražnog postupka protiv premijera Češke Republike zbog zlouporabe sredstava EU-a i potencijalnog sukoba interesa (B9-0192/2020) SL

19-06-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Podprla se resolucijo, ki zahteva, da se predsednik vlade odpove sodelovanju v pogajanjih, povezanih s proračunom v Evropskem svetu, dokler se njegovo potencialno navzkrižje interesov ne razreši v celoti. Predsednik vlade ali član vlade ne more biti lastnik ali obvladovati velikega konglomerata, kot je Agrofert Group, hkrati pa prejemati velike subvencije EU, medtem ko je vključen v načrtovanje in financiranje zadevnih subvencij. Če se potencialno navzkrižje interesov potrdi, mora prodati svoje poslovne interese, prenehati prejemati kakršne koli javne subvencije ali sredstva, ki jih je razdelila vlada, vključno s sredstvi EU ali pa odstopiti s položaja predsednika vlade. V skladu z resolucijo češka javna uprava nima jasnega sistema za zaščito sredstev EU pred navzkrižjem interesov. Češke oblasti poziva, da brez nadaljnjih zamud obravnavajo sistemske pomanjkljivosti in od javnih uslužbencev zahtevajo, da navedejo svoje finančne interese in objavijo končne upravičene lastnike pravnih oseb in skladov.

Bankovna unija – godišnje izvješće za 2019. (A9-0026/2020 - Pedro Marques) SL

19-06-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Letno poročilo sem podprla. To samoiniciativno poročilo analizira bančno unijo (enotni nadzorni mehanizem, enotni mehanizem reševanja in zavarovanje vlog), opredeli pomanjkljivosti, izrazi stališče Parlamenta do različnih tem in nakaže, kako v nekaterih od njih napredovati.
Poročilo opozarja na napredek, dosežen pri izvajanju bančne unije, in sicer na področju zmanjšanja tveganja in poudarja, da je treba doseči nadaljnji napredek pri delitvi tveganja in zmanjšanju tveganja.
Poročilo poudarja ključno vlogo bančnega sektorja pri usmerjanju financiranja v realno gospodarstvo, zlasti v trajnostne in družbeno odgovorne naložbe, s čimer spodbuja rast in zaposlovanje ter omogoča prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo, hkrati pa ne ogroža finančne stabilnosti.
Regulativni okvir EU za bonitetno obravnavanje državnega dolga mora biti skladen z mednarodnimi standardi.

Romana TOMC
Romana TOMC

Na EP NEWSHUB-u

To so grožnje meni osebno in vsem, ki podpirajo @strankaSDS. Vsak dan nas žalijo, ponižujejo in nam grozijo. Mediji to podpihujejo, institucije pravne države molčijo. Globoka država se brutalno upira demokratičnim spremembam. Vztrajati je treba. Za ljudi, za 🇸🇮. Go, @vladaRS, go! https://t.co/ZQ5dh2p6jL 

Konkretno za starejše. Po ▶️ izrednem korona dodatku za upokojence, ▶️ predčasno izplačanem letnem regresu, ▶️ brezplačnem medkrajevnem prevozu še ▶️ novih 1.100 mest v domovih za starejše in ▶️ dodatnih 31 milijonov evrov za zaposlene v domovih. @vladaRS dela za ljudi. https://t.co/iuKpxijIQJ 

Pravica do usposabljanja in vseživljenjskega učenja, zapisana v evropskem stebru socialnih pravic, naj se udejanji po vsej Evropi in naj koristi vsem. Danes @EU_Commission z novim programom znanj in spretnosti, tudi z novo platformo #europass. https://t.co/7QTBsLfb8T 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg