Please fill this field
Romana TOMC Romana TOMC
Romana TOMC

Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos)

Membro

Eslovénia - Slovenska demokratska stranka (Eslovénia)

Data de nascimento : , Ljubljana

Página inicial Romana TOMC

Membro

EMPL
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais
DEEA
Delegação para a Cooperação Setentrional e para as Relações com a Suíça e a Noruega, à Comissão Parlamentar Mista UE-Islândia e à Comissão Parlamentar Mista do Espaço Económico Europeu (EEE)

Membro suplente

IMCO
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores
LIBE
Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos
DCAS
Delegação às Comissões Parlamentares de Cooperação UE-Cazaquistão, UE-Quirguistão, UE-Usbequistão e UE-Tajiquistão e para as Relações com o Turquemenistão e a Mongólia

Últimas atividades

Recomendação ao VP/AR e ao Conselho referente à preparação do processo de análise do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) para 2020, ao controlo das armas nucleares e às opções de desarmamento nuclear (A9-0020/2020 - Sven Mikser) SL

21-10-2020
Declarações de voto escritas

Podprla sem priporočilo, ki poudarja, da sta učinkovita večstranskost in na pravilih temelječ mednarodni red predpogoj za boj proti širjenju jedrskega orožja in da je NPT (in njegovi trije stebri, ki se medsebojno krepijo: neširjenje orožja, razoroževanje in miroljubna uporaba jedrske energije) temelj jedrskega režima neširjenja in razoroževanja. Poslanci opozarjajo, da selektivna uporaba pogodbe ali neupoštevanje memorandumov o neširjenju jedrskega orožja s strani nekaterih držav pogodbenic spodkopava zaupanje v celoten sistem NPT. Poleg tega države pozivajo, naj režime nadzora, razoroževanja in neširjenja orožja priznajo kot ključna orodja za krepitev zaupanja in prispevajo k obračanju poslabšanja mednarodnega varnostnega okolja. Parlament tudi poziva vse države, ki tega še niso storile, naj podpišejo in ratificirajo NPT kot nejedrske države in do pristopa spoštujejo njegove pogoje.
Priporočilo tudi poudarja prispevek zaveznikov zveze NATO pri izpolnjevanju njihove zaveze v skladu z NPT, da bodo po koncu hladne vojne zaloge jedrskega orožja zmanjšale za 95%. Ponovno potrjuje zavezanost EU JCPOA kot najboljšemu možnemu sredstvu za pridobitev zagotovil o izključno miroljubni uporabi jedrske energije s strani Irana. Evropski poslanci ponovno poudarjajo, da EU v celoti podpira cilj denuklearizacije Demokratične ljudske republike Koreje na popoln, preverljiv in nepovraten način v skladu z vsemi ustreznimi resolucijami Varnostnega sveta OZN.

O futuro da educação europeia no contexto da COVID-19 (B9-0338/2020) SL

21-10-2020
Declarações de voto escritas

Podprla sem resolucijo, ki spoštuje ustvarjalnost ustanov za izobraževanje in usposabljanje, zlasti njihovega učiteljskega in izobraževalnega osebja, ter učencev in staršev pri prilagajanju na spletno učenje in učenje na daljavo v težkem času pandemije. Resolucija obravnava vrzeli v digitalnem izobraževanju, ki so poslabšale obstoječe neenakosti - tako med državami članicami kot znotraj njih - in poudarja nesorazmeren učinek pandemije covid-19 na tiste, ki že trpijo v socialni, ekonomski ali drugi prikrajšanosti. Parlament si prizadeva za odpravo tega digitalnega razkoraka. Resolucija pa se v celoti ne osredotoča na preobrazbo digitalnega izobraževanja, temveč poudarja tudi osebno izobraževanje in nenadomestljivo vlogo neposredne interakcije med učitelji in učenci.
Na politični ravni poslanci globoko obžalujejo, da je dogovor o naslednjem večletnem finančnem okviru, dosežen na julijskem zasedanju Evropskega sveta, predstavljal proračunsko zmanjšanje programov, ki podpirajo politike izobraževanja in usposabljanja - zlasti Erasmus +, Horizon Europe in Evropski socialni sklad Plus. Parlament ponavlja svoje stališče, da se bo proračun programa Erasmus + potrojil v primerjavi s proračunom v večletnem finančnem okviru 2014–2020.

Quitação 2018: Orçamento geral da UE - Comité Económico e Social Europeu (A9-0188/2020 - Tomáš Zdechovský) SL

20-10-2020
Declarações de voto escritas

Poročilo o razrešnici sem podprla. To je drugo poročilo po preložitvi razrešnice spomladi 2020 zaradi primera nadlegovanja in neprimernega ravnanja člana, ki je sprožil preiskavo urada OLAF. Ta je ugotovil nadlegovanje, neprimerno vedenje in neprimerno ravnanje. Poročilo podrobno opisuje ukrepe, ki jih je Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) sprejel v zvezi z zadevnim članom in da bi preprečil nadaljnje primere nadlegovanja. Primer je bil posredovan belgijskim oblastem. Poročilo poudarja in pozdravlja dejstvo, da je EESO začel poglobljeno oceno celotnega obstoječega okvira, ki podpira njegovo politiko nične strpnosti do nadlegovanja. Vendar poročilo izraža zaskrbljenost nad trenutnimi razmerami, njihovimi učinki na dobro finančno poslovodenje in zmožnostjo Odbora, da kratkoročno sprejme vse potrebne ukrepe za preprečitev nadaljnjih primerov nadlegovanja v prihodnosti.

Romana TOMC
Romana TOMC

No NEWSHUB do PE

Na vse organizirane napade ter izmišljene in manipulativne zgodbe, ki jih prek svojih mrež v tujini vodijo slovenski levičarji, se bomo odzvali. Z dejstvi in resnico. https://t.co/WbJxWpo8fX 

Napad je zahteval življenja? Napad ni ničesar zahteval. Hladnokrvni terorist je umoril nedolžne ljudi. https://t.co/57VnGSBpSP 

Drugi val ne prizanaša nikomur. Hudo bo, pravijo pri @POLITICOEurope. V primerjavi z ukrepi v Španiji, Franciji in še kje, kjer bodo prebivalce malodane zaprli v stanovanja, je omejitev gibanja na občine precej prijazen ukrep. https://t.co/qTBc3PdvNJ 

Contacto

Bruxelles

Strasbourg