Please fill this field
Romana TOMC Romana TOMC
Romana TOMC

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Slovēnija - Slovenska demokratska stranka (Slovēnija)

Dzimšanas gads : , Ljubljana

Sākums Romana TOMC

Locekle

EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
DEEA
Delegācija ziemeļvalstu sadarbībai un attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā

Aizstājēja

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
DCAS
Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju

Deputāta darbība pēdējā laikā

Situācija cilvēktiesību jomā Irānā, jo īpaši situācija, kādā atrodas uz nāvi notiesātie politieslodzītie

01-07-2020 O-000045/2020 Komisijas priekšsēdētāja vietnieks / Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos
Mutiski jautājumi

Izmeklēšanas atsākšana pret Čehijas premjerministru saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu (B9-0192/2020) SL

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Podprla se resolucijo, ki zahteva, da se predsednik vlade odpove sodelovanju v pogajanjih, povezanih s proračunom v Evropskem svetu, dokler se njegovo potencialno navzkrižje interesov ne razreši v celoti. Predsednik vlade ali član vlade ne more biti lastnik ali obvladovati velikega konglomerata, kot je Agrofert Group, hkrati pa prejemati velike subvencije EU, medtem ko je vključen v načrtovanje in financiranje zadevnih subvencij. Če se potencialno navzkrižje interesov potrdi, mora prodati svoje poslovne interese, prenehati prejemati kakršne koli javne subvencije ali sredstva, ki jih je razdelila vlada, vključno s sredstvi EU ali pa odstopiti s položaja predsednika vlade. V skladu z resolucijo češka javna uprava nima jasnega sistema za zaščito sredstev EU pred navzkrižjem interesov. Češke oblasti poziva, da brez nadaljnjih zamud obravnavajo sistemske pomanjkljivosti in od javnih uslužbencev zahtevajo, da navedejo svoje finančne interese in objavijo končne upravičene lastnike pravnih oseb in skladov.

2019. gada ziņojums par banku savienību (A9-0026/2020 - Pedro Marques) SL

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Letno poročilo sem podprla. To samoiniciativno poročilo analizira bančno unijo (enotni nadzorni mehanizem, enotni mehanizem reševanja in zavarovanje vlog), opredeli pomanjkljivosti, izrazi stališče Parlamenta do različnih tem in nakaže, kako v nekaterih od njih napredovati.
Poročilo opozarja na napredek, dosežen pri izvajanju bančne unije, in sicer na področju zmanjšanja tveganja in poudarja, da je treba doseči nadaljnji napredek pri delitvi tveganja in zmanjšanju tveganja.
Poročilo poudarja ključno vlogo bančnega sektorja pri usmerjanju financiranja v realno gospodarstvo, zlasti v trajnostne in družbeno odgovorne naložbe, s čimer spodbuja rast in zaposlovanje ter omogoča prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo, hkrati pa ne ogroža finančne stabilnosti.
Regulativni okvir EU za bonitetno obravnavanje državnega dolga mora biti skladen z mednarodnimi standardi.

Romana TOMC
Romana TOMC

Vietnē “EP Newshub”

To so grožnje meni osebno in vsem, ki podpirajo @strankaSDS. Vsak dan nas žalijo, ponižujejo in nam grozijo. Mediji to podpihujejo, institucije pravne države molčijo. Globoka država se brutalno upira demokratičnim spremembam. Vztrajati je treba. Za ljudi, za 🇸🇮. Go, @vladaRS, go! https://t.co/ZQ5dh2p6jL 

Konkretno za starejše. Po ▶️ izrednem korona dodatku za upokojence, ▶️ predčasno izplačanem letnem regresu, ▶️ brezplačnem medkrajevnem prevozu še ▶️ novih 1.100 mest v domovih za starejše in ▶️ dodatnih 31 milijonov evrov za zaposlene v domovih. @vladaRS dela za ljudi. https://t.co/iuKpxijIQJ 

Pravica do usposabljanja in vseživljenjskega učenja, zapisana v evropskem stebru socialnih pravic, naj se udejanji po vsej Evropi in naj koristi vsem. Danes @EU_Commission z novim programom znanj in spretnosti, tudi z novo platformo #europass. https://t.co/7QTBsLfb8T 

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg