Romana TOMC Romana TOMC
Romana TOMC

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Sloveenia - Slovenska demokratska stranka (Sloveenia)

Sünnikuupäev : , Ljubljana

Algus Romana TOMC

Liige

EMPL
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
DEEA
Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige

IMCO
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
LIBE
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
DCAS
Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

Viimased tegevused

Makromajandusliku finantsabi andmine laienemis- ja naabruspoliitika partneritele COVID-19 pandeemia kriisi kontekstis SL

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Podprla sem predlog, da se 10 partnericam (Albaniji, Bosni in Hercegovini, Gruziji, Hašemitski kraljevini Jordaniji, Kosovu, Moldaviji, Črni gori, Severni Makedoniji, Tuniziji in Ukrajini) dodeli makrofinančna pomoč v obliki srednjeročnih posojil.
Namen predlagane makrofinančne pomoči EU je pomagati partnericam, da delno pokrijejo svoje nujne potrebe po zunanjem financiranju v okviru programov Mednarodnega denarnega sklada, ki se trenutno izvajajo, s čimer bi se zmanjšala kratkoročna občutljivost njihovih gospodarstev v zvezi s plačilno bilanco, ki so posledica krize zaradi COVID-19.
Predlagana makrofinančna pomoč je v skladu s cilji širitvenih in sosedskih strategij EU. Z njo se partnericam v regiji sporoča, da jih je EU pripravljena podpreti v času teh kriznih razmer brez primere.

Ajutised meetmed seoses lennuteenuste osutamisega SL

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Predlog uredbe o začasnih ukrepih sem podprla. Pandemija COVID-19 je povzročila znaten upad zračnega prometa zaradi precejšnjega zmanjšanja povpraševanja po prevozu in neposrednih ukrepov, ki so jih sprejele države članice in tretje države, kot so zapiranja meja in prepovedi zračnega prometa, za zajezitev pandemije. Nenadno zmanjšanje povpraševanja in neprimerljiva stopnja odpovedi sta povzročila resne likvidnostne težave za letalske prevoznike. Te likvidnostne težave so neposredno povezane s pandemijo COVID-19.
Predlog določa, da bi lahko države članice za obdobje od 1. marca 2020 do 31. decembra 2020 brez soglasja Komisije zavrnejo, omejijo ali uvedejo pogoje za uresničevanje prometnih pravic, če je ta ukrep potreben za obravnavanje pandemije COVID-19. Tak ukrep spoštuje načelo sorazmernosti in preglednosti ter temelji na objektivnih in nediskriminatornih merilih.
V kolikor bo v procesu so-odločanja predlog sprejet, bodo lahko letališča do konca leta 2022 podaljšala pogodbe o izvajanju zemeljske oskrbe, ki se iztečejo pred koncem leta 2021, ne da bi razpisali javni razpis po vsej EU.
Zadovoljivo finančno obnovo je treba izvesti z načrtom, ki stremi k preprečevanju odpuščanja ter z jamstvi, da finančna obnova ne bo negativno vplivala na pravice delavcev. Podaljšanja pooblastil izvajalcev storitev zemeljske oskrbe bi morala imeti za cilj ohraniti delovna mesta in pravice delavcev.

Ajutised meetmed seoses litsentside ja lubade kehtivusega (koondmäärus) SL

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Predlog začasnih ukrepov sem potrdila. Ta uredba določa posebne in začasne ukrepe, ki se uporabljajo za podaljšanje obdobja veljavnosti nekaterih potrdil in dovoljenj ter za odlog nekaterih občasnih pregledov in usposabljanja na področju cestnega, železniškega in celinskega plovnega prometa ter pomorske varnosti. Za zagotovitev nemotenega delovanja notranjega trga, visoke ravni prometne varnosti, pravne varnosti in preprečitev morebitnih motenj na trgu, je potrebno sprejeti začasne določbe, ki podaljšajo veljavnost teh potrdil in dovoljenj, ki bi prenehala veljati med 1. marcem in 31. avgustom 2020 ter zagotovila, da ostanejo veljavne v razumnem obdobju med in po izbruhu COVID-19. To velja med drugim za vozniška dovoljenja, tehnične preglede motornih vozila in njihovih priklopnikov, vozniška potrdila za opravljanje storitev cestnega prevoza blaga, enojna varnostna spričevala, certifikate poveljnikov čolnov in ocenjevanja varnosti pristanišč.

Romana TOMC
Romana TOMC

Saidil EP NEWSHUB

Bistvo je očem nevidno, je rekel Mali princ. Tako kot je reviji, ki se financira iz davčnih oaz, ostalo skrito bistvo mojega sporočila. @Trkaj vas poslušam. Fajn znate bit. https://t.co/nRiXYDzHrR 

KOMENTAR: Predlog s katerim ni zadovoljen nihče, vendar je za vse sprejemljiv. Predstavlja realno osnovo za to, da ga potrdijo vse politične skupine in vse države. Za Slovenijo predvideno 5,1 milijarde EUR. https://t.co/P23wbjzsfo 

O možnih načinih ureditve dolgotrajne oskrbe in mreže domov za starejše z direktorjem sodobnega MCG Bistrica Primožem Cimermanom in @AlenkaJerajSDS @domzalec https://t.co/oFCV0PaPBJ 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg