Please fill this field
Tomas TOBÉ Tomas TOBÉ
Tomas TOBÉ

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Svezia - Moderaterna (Svezia)

Data di nascita : , Gavle

Home Tomas TOBÉ

Presidente

DEVE
Commissione per lo sviluppo

Membro

CPCO
Conferenza dei presidenti di commissione
LIBE
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
D-IL
Delegazione per le relazioni con Israele
DMED
Delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo

Membro sostituto

ITRE
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
D-TR
Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Turchia

Ultime attività

Orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

Turismo e trasporti nel 2020 e oltre (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SV

19-06-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Moderaterna stödde resolutionen om återstart av transport- och turismnäringarna efter coronakrisen, eftersom att den på ett bra sätt beskrev hur EU-koordinering behöver ske för att man snabbt och tryggt ska kunna öppna inre gränser och återuppta gränsöverskridande transporter och resor. Resolutionen innehöll efter Moderaternas påtryckningar tydliga krav om att framtida åtgärder ska fokusera på småföretagens villkor, minska regelbördan och stärka konkurrenskraften. Åtgärder av det slaget skulle inverka mycket positivt på företag inom transport- och turismnäringarna. Vi stöder däremot inte uppmaningarna att anslå mer omfattande budgetmedel på EU-nivå för att stötta sektorn, utan menar att dess långsiktiga utveckling måste bygga på genuint konkurrenskraftsbyggande åtgärder. Som helhet övervägde de positiva delarna i resolutionen avsevärt de negativa, vilket föranledde vårt stöd.

Le proteste antirazzismo a seguito della morte di George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) SV

19-06-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Vi röstade för den gemensamma resolutionen för att markera mot och ta avstånd från främlingsfientlighet och rasism. Black Lives Matter-demonstrationerna har på kort tid blivit en global rörelse för att manifestera alla människors lika värde, och kritiken mot polisvåldet i USA är berättigad. Att George Floyds död väcker avsky är självklart. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Sverige inte har samma historia av rasism inom rättsväsendet som USA har. Det är också viktigt att tydligt ta avstånd från problem och våld som är kopplat till den senaste tidens demonstrationer. Därför röstade Moderaterna ja till ett antal ändringsförslag som syftade till att lyfta fram även dessa perspektiv i resolutionen.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg