Please fill this field
Thomas WAITZ Thomas WAITZ
Thomas WAITZ

Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea

Membru

l-Awstrija - Die Grünen - Die Grüne Alternative (l-Awstrija)

Data tat-twelid : , Vienna

It-tmien leġiżlatura Thomas WAITZ

Gruppi politiċi

  • 10-11-2017 / 01-07-2019 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali

  • 10-11-2017 / 01-07-2019 : Die Grünen - Die Grüne Alternative (l-Awstrija)

Viċi President

  • 27-11-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Bosnja-Ħerzegovina u l-Kosovo

Membri

  • 13-11-2017 / 26-11-2017 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Bosnja-Ħerzegovina u l-Kosovo

Sostitut

  • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
  • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Serbja
  • 13-11-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro
  • 06-12-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Kumitat Speċjali dwar il-proċeduri tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi

Attivitajiet parlamentari ewlenin

Kontributi għal dibattiti plenarji

Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala shadow rapporteur

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti minimi għall-użu mill-ġdid tal-ilma

05-12-2018 AGRI_AD(2018)626778 PE626.778v02-00 AGRI
Marijana PETIR

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni rigward ir-Regolament 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport fl-UE u barra l-UE

23-10-2018 PETI_AD(2018)625385 PE625.385v02-00 PETI
Ángela VALLINA

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013

16-10-2018 AGRI_AD(2018)623976 PE623.976v02-00 AGRI
Czesław Adam SIEKIERSKI

Mistoqsijiet orali

Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn

Mistoqsijiet bil-miktub

Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet

Id-dikjarazzjoni oriġinali ffirmata/datata ġiet arkivjata mill-Parlament Ewropew.

Kuntatt

Bruxelles

Strasbourg