Yana TOOM : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Petycji 

Członkini 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z Irakiem 

Ostatnie prace 

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: udzielenie częściowego zezwolenia na stosowanie tritlenku chromu (Cromomed S.A. i inni) (B9-0151/2019) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Skutki upadłości Grupy Thomas Cook (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Tureckie operacje wojskowe w północno-wschodniej Syrii i ich następstwa (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt