Rasmus ANDRESEN Rasmus ANDRESEN
Rasmus ANDRESEN

Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană

Membru

Germania - Bündnis 90/Die Grünen (Germania)

Data nașterii : , Essen

Prima pagină Rasmus ANDRESEN

Membru

BUDG
Comisia pentru bugete
D-CA
Delegația pentru relațiile cu Canada

Membru supleant

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
D-US
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Activități recente

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare)

14-07-2021 IMCO_AD(2021)692718 PE692.718v02-00 IMCO
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Róża THUN UND HOHENSTEIN

Contact

Bruxelles

Strasbourg