Martin HÄUSLING : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile 

Membru supleant 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația pentru relațile cu Mercosur 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Activităţi recente 

AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea III - Comisia și agențiile executive  
- AGRI_AD(2020)642906 -  
-
AGRI 
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 

Contact