Contact

Informații și documente prioritare

Calendarul anual

Toate calendarele

Calendarul anual

Parlamentul European își stabilește calendarul anual de activități pe baza unei propuneri în acest sens din partea Conferinței președinților. Calendarul este împărțit în ședințe plenare și reuniuni.
El cuprinde:

  • 12 perioade de sesiune de patru zile la Strasbourg și perioade de sesiune suplimentare de două zile la Bruxelles,
  • 2 săptămâni pe lună pentru reuniunile comisiilor parlamentare și ale delegațiilor interparlamentare,
  • 1 săptămână pe lună pentru reuniunile grupurilor politice
  • și 4 săptămâni pe an, dedicate exclusiv activității și prezenței deputaților europeni în circumscripțiile lor electorale.