Prezentare

Să înțelegem delegațiile Parlamentului European

Delegațiile Parlamentului European sunt grupuri oficiale de deputați în Parlamentul European care mențin și aprofundează relații cu parlamentele țărilor, regiunilor și organizațiilor terțe.

În acest fel, delegațiile reprezintă principala legătură a Parlamentului cu alți legiuitori, atât acasă, cât și în străinătate.

Lucrând în cooperare cu comisiile Parlamentului și cu deputații în Parlamentul European care sprijină democrația și drepturile omului dincolo de frontierele UE, delegațiile consolidează pozițiile Parlamentului European.

Prin exercitarea diplomației parlamentare prin discuții periodice, delegațiile promovează, de asemenea, UE în general și își încurajează partenerii să respecte valorile și interesele UE.

Reuniunile interparlamentare

Delegațiile organizează reuniuni interparlamentare cu reprezentanți aleși din afara UE. Acest lucru le oferă partenerilor ocazia de a discuta personal diferitele subiecte.

În general, aceste reuniuni se desfășoară o dată sau de două ori pe an și durează câteva ore sau câteva zile.

Ele au loc alternativ în diverse locuri: pentru o reuniune, deputații în Parlamentul European se vor deplasa într-un alt parlament din afara UE; pentru următoarea, delegația UE își va găzdui oaspeții în Parlamentul European.

Atunci când deputații călătoresc în afara UE pentru aceste reuniuni, ei încearcă, de asemenea, să se întâlnească cu persoane din afara parlamentului-gazdă și să viziteze proiecte finanțate de UE.

Discuții la Bruxelles și Strasbourg

De asemenea, delegațiile organizează reuniuni la Bruxelles și la Strasbourg, singure sau împreună cu alte delegații sau comisii.

Aceste scurte reuniuni permit delegațiilor să își planifice întâlnirile interparlamentare și să discute situația din țările lor partenere.

Delegațiile invită adesea invitații externi să facă prezentări și să facă schimb de opinii cu deputații în Parlamentul European. Mulți vorbitori lucrează pentru alte instituții ale UE - cel mai adesea Comisia Europeană sau serviciul diplomatic al UE - sau pentru ambasade sau universități.

De asemenea, delegațiile invită uneori oaspeți ale căror voci ar putea, altfel, să nu fie auzite: de exemplu, membri ai opoziției politice sau ai societății civile.

Cele 44 de delegații permanente

Parlamentul European are în prezent 44 de delegații permanente.

Acest număr a fost stabilit printr-o decizie „privind numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile parlamentare mixte, precum și al delegațiilor la comisiile de cooperare parlamentară și la adunările parlamentare multilaterale".

Această decizie, adoptată în aprilie 2019, a enumerat delegațiile care vor opera în timpul celei de-a noua legislaturi parlamentare (2019-2024) și le-a grupat în funcție de regiuni.

De la o legislatură la alta, distribuția delegațiilor poate varia în mod semnificativ. De exemplu, în cea de-a șaptea legislatură (2009-2014), o singură delegație a colaborat cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Kosovo. De la jumătatea anului 2014, patru delegații diferite s-au concentrat pe aceste țări.

În orice moment, Parlamentul poate decide, de asemenea, să trimită grupuri oficiale de deputați în țări din afara UE ca răspuns la evoluțiile politice sau să participe la conferințe sau alte evenimente.

Componență

Toate delegațiile au aceeași structură: au câte un președinte și doi vicepreședinți, aleși de către membrii delegației.

Toți membrii delegației sunt desemnați de către grupurile politice din Parlament, componența totală a fiecărei delegații reflectând echilibrul politic global din cadrul Parlamentului.

Fiecare deputat în Parlamentul European este membru al unei delegații permanente. Unii sunt membri în mai multe delegații.

Delegațiile cele mai numeroase sunt de obicei cele care participă la adunări parlamentare, la care participă mai multe parlamente.

De exemplu, delegația Parlamentului European la forumul semi-anual care reunește toate parlamentele grupului de state din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) este constituită din 78 de deputați europeni.

Cu toate acestea, o astfel de delegație numeroasă este neobișnuită. Majoritatea delegațiilor Parlamentului sunt formate din 20 de membri sau mai puțin. Cele mai puțin numeroase au numai opt membri.

Norme

Delegațiile trebuie să respecte norme stricte care sunt prevăzute în mai multe documente și decizii.

Două norme din cadrul Regulamentului de procedură al Parlamentului se axează pe delegații. În plus, multe dintre normele aplicabile comisiilor se aplică și delegațiilor.

Cea mai recentă decizie a Parlamentului European privind numărul de delegații precizează, de asemenea, anumite proceduri. Modalitățile prin care comisiile și delegațiile ar trebui să se coordoneze, inclusiv atunci când călătoresc, sunt detaliate în decizie.

Cele mai detaliate norme pentru delegații sunt cuprinse într-un document oficial numit „Dispoziții de aplicare privind activitatea delegațiilor și misiunile în afara Uniunii Europene".

Acest text stabilește obiectivul general al delegațiilor Parlamentului: „menținerea și intensificarea contactelor cu parlamentele statelor care sunt în mod tradițional partenere ale Uniunii Europene și [...] promovarea [...] valorilor care stau la baza Uniunii Europene."

Dispozițiile descriu, de asemenea, modul în care delegațiile Parlamentului trebuie să respecte pozițiile și standardele Parlamentului.

Alte articole explică ce deputați se pot deplasa în cadrul unei delegații în afara UE. Pentru a reduce costurile, numărul participanților este strict controlat, toate călătoriile necesitând o autorizație prealabilă.

Relația cu comisiile

Parlamentul European dispune de trei comisii și două subcomisii axate pe activități în afara UE („acțiune externă"). Aceste comisii au o relație privilegiată cu delegațiile.

Comisiile și delegațiile se informează reciproc cu privire la reuniunile și discuțiile lor și îi invită pe membrii lor să se alăture procedurilor și misiunilor, inclusiv atunci când călătoresc în afara UE.

Dintre diversele comisii, Comisia pentru afaceri externe (AFET) joacă cel mai important rol pentru delegații. Această comisie coordonează și asigură supravegherea politică a delegațiilor, nu numai pentru delegațiile permanente, ci și pentru toți deputații care călătoresc în interesul oficial al Parlamentului în țări din afara UE.

Comisia pentru comerț internațional (INTA) asigură legătura cu toate delegațiile atunci când agenda vizează aspecte economice și comerciale internaționale. În special delegația care se concentrează pe Acordul de parteneriat economic CARIFORUM-UE este strâns legată de INTA.

În sfârșit, Comisia pentru dezvoltare (DEVE) coordonează delegațiile care abordează aspecte legate de dezvoltare. Delegația la grupul statelor ACP este una dintre numeroasele delegații care lucrează cu Comisia DEVE.

Înainte ca orice delegație să se întâlnească cu reprezentanți aleși din afara UE, comisiile sugerează teme politice pe care delegația le-ar putea aborda sau ar trebui să le abordeze. După reuniune, președintele delegației raportează Comisiei AFET.

Accent pus pe democrație și drepturile omului

De asemenea, multe delegații implică Grupul de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor (DEG) al Parlamentului European în activitatea lor. Acest organism, condus de președinții comisiilor AFET și DEVE, supraveghează eforturile Parlamentului de a consolida democrația și drepturile omului în afara UE.

Una dintre activitățile principale ale grupului este organizarea de misiuni de observare a alegerilor.

Deputații în PE călătoresc de 10-12 ori pe an în țări din afara UE pentru a observa procesele de vot. Experiența lor în calitate de reprezentanți aleși adaugă credibilitate politică evaluărilor lor.

Alte proiecte supravegheate de DEG au drept scop să ajute parlamentele țărilor din afara UE să devină mai puternice și să își valorifice pe deplin potențialul.

„Prietenie" și alte grupuri neoficiale

Deputații din Parlamentul European formează ocazional grupuri neoficiale pentru a discuta despre relațiile cu țările din afara UE.

Aceste „grupuri de prietenie", sponsorizate uneori de persoane care desfășoară activități de lobby sau de guverne străine, nu sunt organizații oficiale ale Parlamentului European.

Dacă aceste grupuri călătoresc în străinătate, nu au statut oficial, prin urmare, birourile locale ale UE nu le oferă asistența pe care o oferă delegațiilor permanente. Aceste grupuri nu se coordonează cu comisiile și nu pot vorbi în numele Parlamentului.

Deputații din Parlamentul European care participă la aceste grupuri sunt obligați să dea dovadă de transparență cu privire la statutul lor și să nu intervină în activitatea organelor oficiale ale Parlamentului.

Delegațiile PE, actori cu impact global © European Parliament

Prezentare și competențe

Delegațiilemențin și dezvoltă contactele Parlamentului European la nivel internațional șicontribuie la consolidarea rolului și vizibilității Uniunii Europene în lume.

Astfel, pe de oparte, activitățile delegațiilor vizează menținerea și intensificareacontactelor cu parlamentele statelor care sunt în mod tradițional partenere aleUniunii Europene și, pe de altă parte, contribuie la promovarea în țările terțea valorilor care stau la baza Uniunii Europene, și anume principiilelibertății, democrației și respectării drepturilor omului și a libertățilorfundamentale, precum și principiul statului de drept (articolul 6 din Tratatulprivind Uniunea Europeană).

Contactele ParlamentuluiEuropean la nivel internațional sunt guvernate de principiile dreptuluiinternațional public.

ContacteleParlamentului la nivel internațional vizează stimularea dimensiuniiparlamentare a relațiilor internaționale, în măsura în care acest lucru esteposibil și adecvat.

(Articolul 3, principiilecare reglementează activităţile delegaţiei, adoptate de Conferinţapreşedinţilor la 29 octombrie 2015)