Veuillez remplir ce champ

Prezentare

Să înțelegem delegațiile

Delegațiile Parlamentului European sunt grupuri oficiale de deputați în Parlamentul European care dezvoltă relații cu parlamentele țărilor, regiunilor sau organizațiilor terțe.

În cadrul unor reuniuni periodice desfășurate la Bruxelles și Strasbourg, membrii delegațiilor discută situația din țările partenerilor lor și legăturile dintre parteneri și UE. Delegațiile invită experți care lucrează în afara Parlamentului European -- în cadrul ambasadelor sau universităților, de exemplu, sau în Serviciul diplomatic al UE -- pentru a susține cuvântări și a purta schimburi de vederi cu deputații în Parlamentul European.

Delegațiile adesea invită oaspeți ale căror voci ar putea, altfel, să nu fie auzite: membri ai opoziției politice sau ai societății civile. Prezentările acestora permit deputaților în Parlamentul European să capete o mai bună înțelegere a situației în cadrul unor reuniuni de scurtă durată, adesea doar de o oră.

Delegațiile organizează, de asemenea, „reuniuni interparlamentare" la care au posibilitatea de a discuta direct cu reprezentanții aleși din țările asupra cărora își concentrează atenția.

Aceste reuniunile sunt organizate cel mult de două ori pe an și durează câteva ore sau zile. Acestea au loc alternativ în diverse locuri: pentru o reuniune, deputații în Parlamentul European se deplasează în afara UE, la celălalt parlament; Iar la următoarea, deputații europeni își vor primi oaspeții la Parlamentul European.

Atunci când deputații călătoresc în afara UE pentru aceste reuniuni, ei încearcă, de asemenea, să se întâlnească cu persoane din afara parlamentului și să viziteze proiecte finanțate de UE.

Delegațiile permanente

Parlamentul European are în prezent 44 delegații permanente. Acest lucru s-ar putea schimba în următoarea legislatură, care începe în 2019. Parlamentul ar putea, de asemenea, să decidă să creeze delegații ad-hoc care să se concentreze, pentru un anumit timp, asupra unui domeniu anume.

Imediat după ultimele alegeri, Parlamentul a adoptat o rezoluție „referitoare la componența numerică a delegațiilor interparlamentare". Această rezoluție enumeră delegațiile care își desfășoară activitatea pe parcursul actualei legislaturi, precum și numărul de deputați în Parlamentul European care sunt membri ai fiecăreia dintre acestea.

De la o legislatură la alta, distribuția și dimensiunea delegațiilor poate varia în mod semnificativ. De exemplu, în legislatura anterioară (2009-2014), o delegație a colaborat cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Kosovo. De la jumătatea anului 2014, patru delegații diferite se concentrează pe aceste țări.

Componență

Delegațiile cele mai numeroase sunt de obicei cele care participă la „adunări parlamentare", la care participă mai multe parlamente.

De exemplu, delegația Parlamentului European la forumul semi-anual care reunește toate parlamentele grupului de state din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) este constituită din 78 de deputați europeni. Atunci când deputații se deplasează la lucrările acestei adunări, se întâlnesc cu 78 parlamentari -- câte unul din fiecare din cele 78 de țări care compun grupul ACP.

Însă o delegație atât de numeroasă este neobișnuită, întrucât cea mai mare parte a delegațiilor Parlamentului numără 15 sau mai puțini membri. Cele mai puțin numeroase au numai opt membri.

Indiferent de mărimea lor, toate delegațiile au aceeași structură: au câte un președinte și doi vicepreședinți, aleși de către delegație. Toți membrii delegației sunt desemnați de către grupurile politice din Parlament, componența totală a delegației reflectând echilibrul politic global din cadrul Parlamentului.

Fiecare deputat în Parlamentul European este membru al unei delegații. Unii sunt membri în mai multe delegații.

Regulament

Delegațiile trebuie să respecte norme stricte definite într-un document oficial numit „Dispoziții de aplicare privind activitatea delegațiilor și misiunile în afara Uniunii Europene".

Acest text stabilește obiectivul general al delegațiilor: „menținerea și intensificarea contactelor cu parlamentele statelor care sunt în mod tradițional partenere ale Uniunii Europene și [...] promovarea [...] valorilor care stau la baza Uniunii Europene."

Dispozițiile trebuie, de asemenea, să descrie modul în care delegațiile Parlamentului ar trebui să colaboreze cu comisiile parlamentare și modul în care activitățile lor ar trebui să respecte pozițiile și normele Parlamentului.

Pentru a reduce costurile, numărul de deputați care se pot deplasa în afara UE este, de asemenea, supus unui control strict, toate călătoriile făcând obiectul unei autorizări prealabile.

Delegațiile PE, actori cu impact global © European Parliament

Prezentare și competențe

Delegațiilemențin și dezvoltă contactele Parlamentului European la nivel internațional șicontribuie la consolidarea rolului și vizibilității Uniunii Europene în lume.

Astfel, pe de oparte, activitățile delegațiilor vizează menținerea și intensificareacontactelor cu parlamentele statelor care sunt în mod tradițional partenere aleUniunii Europene și, pe de altă parte, contribuie la promovarea în țările terțea valorilor care stau la baza Uniunii Europene, și anume principiilelibertății, democrației și respectării drepturilor omului și a libertățilorfundamentale, precum și principiul statului de drept (articolul 6 din Tratatulprivind Uniunea Europeană).

Contactele ParlamentuluiEuropean la nivel internațional sunt guvernate de principiile dreptuluiinternațional public.

ContacteleParlamentului la nivel internațional vizează stimularea dimensiuniiparlamentare a relațiilor internaționale, în măsura în care acest lucru esteposibil și adecvat.

(Articolul 3, principiilecare reglementează activităţile delegaţiei, adoptate de Conferinţapreşedinţilor la 29 octombrie 2015)