Contact

Prioritaire informatie en documenten

Jaarrooster

Alle roosters

Jaarrooster

Het jaarrooster van de werkzaamheden van het Europees Parlement wordt elk jaar door het Parlement vastgesteld op voorstel van de Conferentie van voorzitters.
Dit rooster is onderverdeeld in vergaderperioden en vergaderingen en het voorziet in :

  • 12 vergaderperioden van vier dagen in Straatsburg en extra vergaderperioden van twee dagen in Brussel,
  • 2 weken per maand voor de vergaderingen van de parlementaire commissies en de interparlementaire delegaties,
  • 1 week per maand voor de fractievergaderingen
  • en 4 weken per jaar die uitsluitend bestemd zijn voor de activiteiten en de aanwezigheid van het EP-lid in zijn kiesdistrict (achterbanweken).