Studie-extract - Europa's twee biljoen euro aan dividend: de kosten van een niet-verenigd Europa in kaart gebracht, 2019 2024

Studie 18-04-2019

Dit extract is afkomstig uit een studie waarin de nog lopende werkzaamheden worden samengevoegd voor een langetermijnproject om de "kosten van een niet-verenigd Europa" op een aantal beleidsterreinen in kaart te brengen en te analyseren. Dit concept, dat het Europees Parlement in de jaren tachtig voor het eerst introduceerde, wordt hier gebruikt om de potentiële efficiëntievoordelen voor de huidige Europese economie te kwantificeren bij uitvoering van een reeks onlangs door het Parlement bepleite beleidsinitiatieven — van een bredere en diepere digitale eengemaakte markt tot systematischer coördinatie van nationaal en Europees defensiebeleid of meer samenwerking ter bestrijding van belastingontwijking door ondernemingen. De voordelen worden hoofdzakelijk gemeten aan de hand van extra gegenereerd bbp of een rationeler gebruik van overheidsmiddelen. Volgens de meest recente analyse zouden de potentiële voordelen voor de Europese economie (EU-28) meer dan 2 200 miljard EUR bedragen als het door het Parlement bepleite beleid op een reeks specifieke terreinen door de instellingen van de Unie zou worden vastgesteld en vervolgens volledig zou worden uitgevoerd in een tienjarige periode van 2019 tot 2029. Dit zou feitelijk neerkomen op "twee biljoen euro aan dividend", een stijging van ongeveer 14 % van het totale bbp van de EU (dat in 2017 zelf al 15,3 biljoen EUR bedroeg). De studie moet bijdragen aan de lopende besprekingen over de beleidsprioriteiten van de Europese Unie voor de komende vijfjarige institutionele cyclus, van 2019 tot 2024.