Partners

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

Ga naar de iLibrary van de OESO, de online bibliotheek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die de boeken, documenten en statistieken van de OESO bevat en toegang biedt tot de analyses en gegevens van de organisatie.

Europees Universitair Instituut (EUI)

Het Europees Universitair Instituut (EUI) is een bij uitstek internationaal instituut voor postdoctoraal onderwijs en onderzoek. Het verzorgt geavanceerde universitaire opleiding voor doctorale en postdoctorale onderzoekers en bevordert het onderzoek op gebieden die van bijzonder belang zijn voor de ontwikkeling van Europa.

Historische archieven van de Europese Unie (HAEU)

De Historische archieven van de Europese Unie, die beheerd worden door het Europees Universitair Instituut te Florence, bewaart de archiefstukken van EU-instellingen en de privé-archieven van Europese persoonlijkheden, vooraanstaande politici, bewegingen en verenigingen, en maakt die documenten beschikbaar voor het publiek.

Europees Centrum voor parlementair onderzoek en documentatie (ECPOD)

Het Europees Centrum voor parlementair onderzoek en documentatie (ECPOD) is een kanaal waarlangs personeelsleden van parlementen informatie kunnen uitwisselen wanneer een parlement meer wil weten over parlementaire werkwijzen en wetgevingsbeleid in andere landen, voornamelijk in Europa.

Europees systeem voor strategische en beleidsanalyse (ESPAS)

Het Europees Centrum voor parlementair onderzoek en documentatie (ECPOD) is een kanaal waarlangs personeelsleden van parlementen informatie kunnen uitwisselen wanneer een parlement meer wil weten over parlementaire werkwijzen en wetgevingsbeleid in andere landen, voornamelijk in Europa.

Europese Commissie - Publieke Opinie (Eurobarometer)

Hier heeft u toegang tot de enquêtes en studies van de Eurobarometer, de afdeling van de Europese Commissie die de publieke opinie analyseert en trends volgt op de belangrijkste terreinen die verband houden met het Europese burgerschap.

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

Hier vindt u alle documenten van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), het forum van de EU voor raadpleging, dialoog en consensus tussen vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit alle verschillende sectoren.

Europees Comité van de Regio's (CvdR)

Hier heeft u toegang tot de studies en andere researchdocumenten van het Comité van de Regio's (CvdR), de EU-vergadering van regionale en plaatselijke vertegenwoordigers.

Observatiepost wetgeving

Hier kunt u het Europese wetgevingsproces stap voor stap volgen. Ontdek de reeds doorlopen fases en wat er nog staat te gebeuren.

Documentenregister

Dit register bevat alle officiële documenten die sinds 3 december 2001 door het Europees Parlement zijn geproduceerd of ontvangen. U kunt zoeken op trefwoord, auteur, datum, referentienummer of documenttype.

Blog EPRS

Via het blog van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement kunt u rechtstreeks contact opnemen met het specialistenteam dat de leden bijstaat bij hun naspeuringen en het voorbereidingswerk voor de wetgeving.

ESPAS

ESPAS is een uniek interinstitutioneel project dat tot doel heeft de inspanningen van de EU op het cruciale gebied van prospectief onderzoek te versterken.

ORBIS - Hub verkennende studies

Neem een kijkje in de grootste verzameling van prospectieve onderzoeken ter wereld. Ontdek de langetermijntrends die onze toekomst zullen bepalen. Lees, leer en bestudeer een ruime waaier aan onderwerpen die voor u en andere wereldburgers van belang zijn.

URBIS - Hub studies over de uitvoering

Alles van nationale parlementen, regio's, steden en sociale partners dat betrekking heeft op het werkprogramma van de Commissie.

Infopagina's over de Europese Unie

De infopagina's vormen een beknopte maar volledige bron van informatie en bieden een overzicht van de Europese integratie en de bijdrage van het Europees Parlement aan dit proces. De pagina's worden regelmatig bijgewerkt en kunnen op zowel de Think Tank-website als de website van de infopagina's worden geraadpleegd.

EU-boekhandel

Alle EU-publicaties zijn te vinden in de EU-boekhandel, de onlineboekhandel, -bibliotheek en het online-archief van de publicaties van de EU-instellingen.