Bronnen

De op deze pagina verzamelde links geven inzicht in hoe de enige rechtstreeks verkozen instelling van de EU van binnen werkt

Europese Meerwaarde

De afdeling Europese Meerwaarde onderzoekt op welke gebieden er behoefte is aan optreden op Europees niveau, door de potentiële voordelen van toekomstig optreden van de Unie of de kosten van niet-optreden te analyseren.

Toekomstverkenningen, met inbegrip van wetenschappelijke toekomstverkenningen

Toekomstverkenningen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in trends op middellange en lange termijn, zodat beleidsmakers zo goed mogelijk voorbereid zijn op uitdagingen, risico’s en kansen in de komende decennia. Op het gebied van wetenschappelijke toekomstverkenningen biedt de afdeling Evaluatie van Wetenschappelijke en Technische Opties advies aan de leden in de vorm van studies en evenementen, georganiseerd onder leiding van het STOA-panel.

EP-Eurobarometer

Het Europees Parlement laat regelmatig openbare opiniepeilingen uitvoeren in de lidstaten. Dit is een middel om het Parlement op de hoogte te houden van de opvattingen en de verwachtingen van mensen met betrekking tot het werk van het Parlement en de Europese Unie in het algemeen.

Beleidsondersteunende afdelingen

De vijf beleidsondersteunende afdelingen zijn verantwoordelijk voor het -zowel intern als extern- verstrekken van onafhankelijke expertise, analyses en beleidsadviezen van hoge kwaliteit op verzoek van commissies en andere parlementaire organen. Zij zijn nauw betrokken bij de werkzaamheden van de commissies, die zij ondersteunen bij het vaststellen van wetgeving over en het uitoefenen van democratisch toezicht op EU-beleid.

Effectbeoordeling

De afdeling Effectbeoordeling bepaalt de te verwachten economische, sociale, ecologische en andere gevolgen van voorgestelde wetgeving.

Onderzoeksdienst voor de leden

De Onderzoeksdienst voor de leden heeft een ruim aanbod van onderzoekspublicaties over belangrijke beleidsmaatregelen, vraagstukken en wetgeving van de EU, alsook op maat gesneden vertrouwelijke briefingdocumenten voor leden.

Economische governance

De afdeling Ondersteuning economische governance verstrekt de leden informatie over de uitvoering van de instrumenten voor economische governance en het banktoezicht in de Unie, met name in de eurozone.

Bibliotheek en documentatie

De bibliotheek van het Europees Parlement biedt toegang tot een schat aan boeken, kranten en tijdschriften, steeds vaker ook in elektronische vorm. Zij omvat ook een afdeling rechtsvergelijking, die onderzoek doet naar specifieke juridische kwesties in verschillende rechtsgebieden.

Beleidsevaluatie en toezicht

De evaluatie van de gevolgen van wetgeving en beleid en de controle van degenen die belast zijn met de uitvoering ervan, zijn van essentieel belang om ervoor te zorgen dat het Europees Parlement, als medewetgever, wetgeving zo doeltreffend mogelijk vaststelt. De dialoog met alle bestuursniveaus over de gevolgen van het EU-beleid en over lacunes in de wetgeving is van vitaal belang in een Unie die zo groot en divers is als de EU.

Observatiepost wetgeving

Hier kunt u het Europese wetgevingsproces stap voor stap volgen. Ontdek de reeds doorlopen fases en wat er nog staat te gebeuren.

Documentenregister

Dit register bevat alle officiële documenten die sinds 3 december 2001 door het Europees Parlement zijn geproduceerd of ontvangen. U kunt zoeken op trefwoord, auteur, datum, referentienummer of documenttype.

Blog EPRS

Via het blog van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement kunt u rechtstreeks contact opnemen met het specialistenteam dat de leden bijstaat bij hun naspeuringen en het voorbereidingswerk voor de wetgeving.

ESPAS

ESPAS is een uniek interinstitutioneel project dat tot doel heeft de inspanningen van de EU op het cruciale gebied van prospectief onderzoek te versterken.

ORBIS - Hub verkennende studies

Neem een kijkje in de grootste verzameling van prospectieve onderzoeken ter wereld. Ontdek de langetermijntrends die onze toekomst zullen bepalen. Lees, leer en bestudeer een ruime waaier aan onderwerpen die voor u en andere wereldburgers van belang zijn.

URBIS - Hub studies over de uitvoering

Alles van nationale parlementen, regio's, steden en sociale partners dat betrekking heeft op het werkprogramma van de Commissie.

Infopagina's over de Europese Unie

De infopagina's vormen een beknopte maar volledige bron van informatie en bieden een overzicht van de Europese integratie en de bijdrage van het Europees Parlement aan dit proces. De pagina's worden regelmatig bijgewerkt en kunnen op zowel de Think Tank-website als de website van de infopagina's worden geraadpleegd.

EU-boekhandel

Alle EU-publicaties zijn te vinden in de EU-boekhandel, de onlineboekhandel, -bibliotheek en het online-archief van de publicaties van de EU-instellingen.