Infografieken

De infografieken, die door de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement zijn gecreëerd en regelmatig worden bijgewerkt, zijn interactieve visuele handleidingen die u moeten helpen bij het vinden van de informatie die u zoekt over complexe vraagstukken.Meer visuele inhoud:Grafische databank

01-06-2021 - 00:00

De invoering van 5G-technologie zal aanzienlijke gevolgen hebben in talrijke aspecten van ons leven. Ontdek in onze geanimeerde infografiek wat we over deze technologie weten: het politieke en wettelijke kader van 5G, de verwachte gevolgen voor het bedrijfsleven, gezondheidskwesties, cyberveiligheid, en de bijzonderheden van de technologie zelf. De kenniskaart biedt een breed overzicht, maar je kunt ook inzoomen op details, zoals interviews met deskundigen en verklarende grafieken.

02-10-2020 - 00:00

De doelstelling van het Fonds voor een rechtvaardige transitie is om de kolenregio's en die regio's waar de intensiteit van de industriële broeikasgasemissies het hoogst is, dusdanig te steunen dat ze beter opgewassen zijn tegen de uitdagingen van de transitie om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken en tegen 2030 de uitstoot met minstens 50% te verminderen. Deze infografiek bevat gedetailleerde informatie over de toegewezen middelen en toont de toewijzingsmethode die werd gebruikt voor het verdelen van EU-middelen over alle lidstaten.

30-09-2020 - 00:00

Bij haar buitenlands beleid streeft de EU vrede en veiligheid in de wereld na. Deze interactieve infographic is ontworpen om de bijdrage van de Europese Unie aan de internationale bevordering van vrede en veiligheid te analyseren en toe te lichten. De EU levert deze bijdrage door middel van haar verscheidene externe beleidsmaatregelen en instrumenten en via haar betrekkingen met landen, regio’s en internationale organisaties overal ter wereld. De infographic vormt een aanvulling op de Normandische index, die de bedreigingen voor de vrede en veiligheid in de wereld meet. Zij visualiseert de resultaten ervan en biedt een algemeen overzicht van de complexiteit van het begrip vrede in de moderne wereld.

20-02-2020 - 00:00

In het meerjarig financieel kader (MFK) van de Europese Unie wordt het maximumniveau van de middelen (“maximum”) vastgesteld voor elke belangrijke uitgavencategorie van de EU (‘rubriek”) voor een periode van zeven jaar. Het is niet alleen een financieel plan, maar houdt ook een visie in op de prioriteiten van de EU voor de lange termijn. Met het verstrijken van het MFK 2014-2020 is de EU begonnen aan de onderhandelingen over de volgende langetermijnbegroting. In deze infografiek worden de standpunten getoond van diverse EU instellingen over de voorstellen voor een nieuw MFK voor de periode 2021-2027.