Infografieken

De infografieken, die door de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement zijn gecreëerd en regelmatig worden bijgewerkt, zijn interactieve visuele handleidingen die u moeten helpen bij het vinden van de informatie die u zoekt over complexe vraagstukken.Meer visuele inhoud:Grafische databank

18-07-2022 - 17:33

Kinderen van irreguliere migranten krijgen tijdens en na hun migratie met tal van obstakels te maken, ook al bestaat er een omvattend internationaal rechtskader dat de rechten van kinderen beschermt. Dit is met name moeilijk voor kinderen die alleen migreren of voor kinderen die tijdens de reis gescheiden worden van hun ouders. Deze infografiek neemt u mee op hun reis naar en binnen de EU en toont u met welke uitdagingen zij te maken kunnen krijgen bij hun opvang, behandeling, herplaatsing en terugkeer.

29-06-2022 - 00:00

De Europese Unie heeft een baanbrekend instrument, het NextGenerationEU (NGEU), in het leven geroepen om de crisis die door de coronapandemie is veroorzaakt het hoofd te bieden en de lidstaten te helpen hun economieën en samenlevingen duurzamer, digitaler en inclusiever te maken. Deze interactieve infografiek laat zien hoe de lidstaten ervoor staan met de vormgeving en uitvoering van hun uit het NGEU gefinancierde herstel- en veerkrachtplannen.

07-06-2022 - 16:23

De Europese Unie bereidt een ingrijpende herziening van haar klimaat- en energiebeleid voor omdat zij het in overeenstemming wil brengen met de doelstellingen van de Europese Green Deal. In de Europese klimaatwet is vastgelegd dat de netto-uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 55 % moet zijn verminderd ten opzichte van 1990, en dat klimaatneutraliteit uiterlijk in 2050 gerealiseerd moet zijn. Deze interactieve infografiek toont hoe de EU-lidstaten het doel van klimaatneutraliteit verwezenlijken.

01-06-2021 - 00:00

De invoering van 5G-technologie zal aanzienlijke gevolgen hebben in talrijke aspecten van ons leven. Ontdek in onze geanimeerde infografiek wat we over deze technologie weten: het politieke en wettelijke kader van 5G, de verwachte gevolgen voor het bedrijfsleven, gezondheidskwesties, cyberveiligheid, en de bijzonderheden van de technologie zelf. De kenniskaart biedt een breed overzicht, maar je kunt ook inzoomen op details, zoals interviews met deskundigen en verklarende grafieken.