Så fungerar EU

Upptäck hur Europeiska unionen fungerar, vilka dess viktigaste politiska institutioner är och hur de gynnar européerna.