Hlasování

Jmenovité hlasování je povinné při jediném nebo konečném hlasování jak o legislativních, tak o nelegislativních zprávách, o kterých se hlasuje ve výboru. Kromě toho, pokud předseda rozhodne, že hlasování proběhne za použití elektronického hlasovacího zařízení, nebo pokud o to požádají členové, politická skupina nebo skupiny dosahující přinejmenším vysoké prahové hodnoty ve výboru, hlasování může proběhnout formou jmenovitého hlasování.

Na této stránce naleznete výsledky jmenovitého hlasování, přičemž u každého člena je uvedeno, jak hlasoval.

Meeting of the 9 November 2021

Opinion - Engaging with citizens: the right to petition, the right to refer to the European Ombudsman and the European Citizens' Initiative - Rapporteur for the opinion: Helmut Scholz

Opinion - Implementation of the common foreign and security policy - annual report 2021 - Rapporteur for the opinion: Gerolf Annemans

Opinion - Implementation of the common security and defence policy - annual report 2021 - Rapporteur for the opinion: Gerolf Annemans

Meeting of 18 October 2021

AFCO report on the application of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 on the statute and funding of European political parties and European political foundations, (2021/2018(INI).

Rapporteurs: Charles Goerens (Renew), Rainer Wieland (EPP)

Meeting of 2 September 2021

Opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2022 - General Introduction - Total expenditure - General statement of revenue - Statement of revenue and expenditure by section (2021/0227(BUD)), Rapporteur - Mr. Antonio Tajani (PPE)

Meeting of 14 July 2021

  • Report on Strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body (2020/2133(INI)), rapporteur - Daniel Freund (Verts/ALE);
  • General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections, rapporteur - Antonio Tajanai (PPE).

Meeting of 22 June 2021

  • Report on Amendments to Parliament's Rules of Procedure concerning Rules 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 and Annex V, and on insertion of a new Rule 106a (2021/2048(REG)), rapporteur: Gabriele Bischoff(S&D);
  • Opinion on the creation of guidelines for the application of the general regime of conditionality for the protection of the Union budget (2021/2071(INI)), rapporteur: Antonio Tajani (PPE).

Meeting of 15 June 2021

● Draft report on Citizens' dialogues and Citizens' participation in the EU decision-making (2020/2201(INI)) - Rapporteur: Helmut Scholz (The Left)

Meeting of 25 May 2021

  • Draft report on: Draft regulation of the European Parliament laying down the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties (Statute of the European Ombudsman) and repealing Decision 94/262/ECSC, EC, Euratom (2021/2053(INL)) - Rapporteur: Paulo Rangel (PPE)
  • Draft opinion on: The Commission's 2020 Rule of law report (2021/2025(INI) - COM(2020)0580) Rapporteur for the opinion: Giuliano Pisapia (S&D)

Meeting of 12 & 13 April 2021

  • Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on a mandatory transparency register (2020/2272(ACI)) - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (PPE)
  • The review of the macroeconomic legislative framework for a better impact on Europe's real economy and improved transparency of decision-making and democratic accountability (2020/2075(INI)) - Rapporteur for the opinion: Leila Chaibi (The Left)
  • European Union regulatory fitness and subsidiarity and proportionality - report on Better Law Making covering the years 2017, 2018 and 2019 (2020/2262(INI)) - Rapporteur for the opinion: Gerolf Annemans (ID)

Meeting of 25 February 2021

Result of the vote taken on the Opinion in the form of a letter on the General guidelines for the preparation of the 2022 budget, Section III - Commission (2020/2265(BUI)).
Rapporteur - Mr. Antonio Tajani (PPE)