Please fill this field

O výborech

Uvítání

AFCO Chair Tajani AFCO Chair Tajani
AFCO Committee Chair © European Union 2019 - EP
Vítejte na internetových stránkách Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO), který dohlíží na institucionální aspekty procesu evropské integrace, zvláště na provádění smluv, případně na jejich změny. Tento výbor je příslušný také pro otázky související s jednacím řádem Evropského parlamentu.

Ačkoli otázky týkající se orgánů a institucí a rozhodovacích mechanismů často působí příliš abstraktně, jsou zásadní pro to, aby Unie mohla dosahovat politických cílů, které si občané přejí. V tomto volebním období bude snahou našeho výboru, aby Evropská unie byla účinnější, demokratičtější, transparentnější a bližší občanům.

Budeme mimo jiné usilovat o to, aby bylo zakotveno právo legislativního podnětu Evropského parlamentu a aby byly jeho vyšetřovacím výborům zajištěny skutečné pravomoci. Naše činnost se zaměří také na otázky, jako je evropský volební zákon, status evropských politických stran, evropská občanská iniciativa nebo rejstřík lobbistů.

Další mimořádně významnou záležitostí je vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Výbor AFCO bude dbát na zachování zájmů celé Unie a na zajištění ochrany práv všech evropských občanů pobývajících ve Spojeném království nebo britských občanů pobývajících na evropském kontinentu.

Antonio Tajani
Kontaktní údaje