Please fill this field

Hlasování

Jmenovité hlasování je povinné při jediném nebo konečném hlasování jak o legislativních, tak o nelegislativních zprávách, o kterých se hlasuje ve výboru. Kromě toho, pokud předseda rozhodne, že hlasování proběhne za použití elektronického hlasovacího zařízení, nebo pokud o to požádají členové, politická skupina nebo skupiny dosahující přinejmenším vysoké prahové hodnoty ve výboru, hlasování může proběhnout formou jmenovitého hlasování.

Na této stránce naleznete výsledky jmenovitého hlasování, přičemž u každého člena je uvedeno, jak hlasoval.
Načíst více