O výborech

Uvítání

AGRI Chair Norbert Lins speaking; behind him a European flag
AGRI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Vítejte ve výboru AGRI

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) hraje významnou úlohu při utváření Společné zemědělské politiky (SZP) a také politiky v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, jakosti zemědělské produkce, lesnictví a agrolesnictví Unie. Hlavní část této činnosti spočívá v přípravě zpráv k legislativním návrhům spadajícím do postupu spolurozhodování mezi Parlamentem a Radou, které mají být přijaty na plenárním zasedání.

Kromě své legislativní činnosti náš výbor také monitoruje, jak se přijaté právní předpisy provádějí. V této souvislosti úzce spolupracuje s Komisí, Radou a dalšími orgány a institucemi EU i s jinými zúčastněnými stranami.

Ve výboru působí 48 řádných členů a 48 náhradníků a těm všem velmi záleží na jejich práci a zajišťují, aby výbor včas dodával vysoce kvalitní výsledky.

Naše internetové stránky poskytují celou řadu informací ve všech 24 úředních jazycích EU a díky nim můžete sledovat naši činnost: pořady jednání ke schůzím, živé internetové přenosy našich schůzí, zprávy a pozměňovací návrhy, profily a kontaktní údaje poslanců EP atd. Přejeme Vám příjemnou návštěvu!

Norbert Lins
předseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
Ochrana údajů ve výborech

Užitečné dokumenty

Pravomoci a úkoly

Kontaktní údaje

Brussels Brussels

Odkazy