Please fill this field

Doiciméid is déanaí

D’fhéadfadh sé nach mbeadh cuid de na doiciméid seo ar fáil i do theanga, mar sin déanfar leagan eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeántar iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on Guidelines for the 2022 Budget - Section III EN

25-01-2021 TRAN_PA(2021)663390 PE663.390v01-00 TRAN
Isabel GARCÍA MUÑOZ

MINUTES - Monday, 11 January 2021 EN

22-01-2021 TRAN_PV(2021)01-11-1 PE663.226v01-00 TRAN

AMENDMENTS 1 - 83 - Draft opinion Implementation of the Ambient Air Quality Directives: Directive 2004/107/EC and Directive 2008/50/EC EN

18-01-2021 TRAN_AM(2021)663275 PE663.275v01-00 TRAN
Carlo FIDANZA

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le dálaí oibre cothroma, cearta agus cosaint shóisialta d’oibrithe ardáin – Cineálacha nua fostaíochta atá nasctha le forbairt dhigiteach

06-01-2021 TRAN_PA(2021)663114 PE663.114v01-00 TRAN
Marianne VIND

DOICIMÉAD OIBRE ar an togra nuashonraithe ón gCoimisiún maidir le “Cur chun feidhme an Aerspáis Eorpaigh Aonair (athmhúnlú)” le leasuithe ón rapóirtéir (COM(2020)0579 – C9-0334(2020) – 2013/0186(COD))

21-12-2020 TRAN_DT(2020)662138 PE662.138v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1139 a mhéid a bhaineann le cumas Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh gníomhú mar Chomhlacht Athbhreithnithe Feidhmíochta an Aerspáis Eorpaigh Aonair

15-12-2020 TRAN_PR(2020)660310 PE660.310v01-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

AMENDMENTS 1 - 19 - Draft opinion 2019 discharge: General budget of the EU - European Commission EN

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662058 PE662.058v01-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

AMENDMENTS 1 - 5 - Draft opinion 2019 discharge: Joint Undertaking - Aeronautics and Environment (Clean Sky) EN

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662059 PE662.059v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

AMENDMENTS 1 - 16 - Draft opinion 2019 discharge: European Aviation Safety Agency (EASA) EN

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662126 PE662.126v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

AMENDMENTS 1 - 6 - Draft opinion 2019 discharge: Shift2Rail Joint Undertaking (Shift2Rail) EN

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662127 PE662.127v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

AMENDMENTS 1 - 9 - Draft opinion 2019 discharge: Joint Undertaking - Safety of air navigation (SESAR) EN

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662139 PE662.139v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

AMENDMENTS 1 - 10 - Draft opinion 2019 discharge: European Maritime Safety Agency (EMSA) EN

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662141 PE662.141v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

AMENDMENTS 1 - 10 - Draft opinion 2019 discharge: European Union Agency for Railways (ERA) EN

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662142 PE662.142v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 30 Samhain 2020 - Dé Máirt, 1 Nollaig 2020

11-12-2020 TRAN_PV(2020)11-30-1 PE661.910v01-00 TRAN

AMENDMENTS 1 - 87 - Draft opinion Shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

10-12-2020 TRAN_AM(2020)662047 PE662.047v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

AMENDMENTS 1 - 216 - Draft opinion A European Strategy for Hydrogen EN

09-12-2020 TRAN_AM(2020)661930 PE661.930v01-00 TRAN
Georg MAYER

AMENDMENTS 1 - 71 - Draft opinion A European Strategy for Energy System Integration EN

07-12-2020 TRAN_AM(2020)661961 PE661.961v01-00 TRAN
Elena KOUNTOURA

AMENDMENTS 1 - 130 - Draft report Implementation report on the road safety aspects of the Roadworthiness Package EN

07-12-2020 TRAN_AM(2020)661964 PE661.964v01-00 TRAN
Benoît LUTGEN

TUAIRIM ar nascacht agus caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Áise

02-12-2020 TRAN_AD(2020)657369 PE657.369v02-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Shift2Rail Joint Undertaking for the financial year 2019 EN

02-12-2020 TRAN_PA(2020)660276 PE660.276v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le cur chun feidhme na dTreoracha maidir le Cáilíocht an Aeir Chomhthimpeallaigh: Treoir 2004/107/CE agus Treoir 2008/50/CE

30-11-2020 TRAN_PA(2020)659025 PE659.025v01-00 TRAN
Carlo FIDANZA

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union for the financial year 2019, Section III – Commission and executive agencies EN

20-11-2020 TRAN_PA(2020)660089 PE660.089v01-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Joint Undertaking - Aeronautics and Environment (Clean Sky) for the financial year 2019 EN

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660090 PE660.090v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Maritime Safety Agency for the financial year 2019 EN

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660163 PE660.163v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Máirt, 10 Samhain 2020

19-11-2020 TRAN_PV(2020)11-10-1 PE660.270v01-00 TRAN

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Aviation Safety Agency for the financial year 2019 EN

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660275 PE660.275v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Railways for the financial year 2019 EN

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660296 PE660.296v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the SESAR Joint Undertaking for the financial year 2019 EN

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660390 PE660.390v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

AMENDMENTS 1 - 126 - Draft opinion A European strategy for data EN

12-11-2020 TRAN_AM(2020)660081 PE660.081v01-00 TRAN
Roman HAIDER

TUAIRIM maidir leis an bPlean Gníomhaíochta Nua don Gheilleagar Ciorclach

10-11-2020 TRAN_AD(2020)655632 PE655.632v02-00 TRAN
Jutta PAULUS

DRÉACHT-TUARASCÁIL Tuarascáil cur chun feidhme maidir leis na gnéithe den Phacáiste Ródacmhainneachta a bhaineann le sábháilteacht ar bhóithre

10-11-2020 TRAN_PR(2020)658889 PE658.889v01-00 TRAN
Benoît LUTGEN

DRÉACHT-TUAIRIM ar Straitéis Eorpach maidir le Hidrigin

10-11-2020 TRAN_PA(2020)660164 PE660.164v01-00 TRAN
Georg MAYER

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 28 Deireadh Fómhair 2020 - Déardaoin, 29 Deireadh Fómhair 2020

10-11-2020 TRAN_PV(2020)10-28-2 PE660.168v01-00 TRAN

DRÉACHT-TUAIRIM maidir le todhchaí dhigiteach na hEorpa a mhúnlú: deireadh a chur le bacainní ar fheidhmiú an mhargaidh aonair dhigitigh agus úsáid IS a fheabhsú do thomhaltóirí Eorpacha

10-11-2020 TRAN_PA(2020)660188 PE660.188v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

AMENDMENTS 1 - 452 - Draft report Establishing an EU Strategy for Sustainable Tourism EN

10-11-2020 TRAN_AM(2020)660207 PE660.207v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

AMENDMENTS 1 - 238 - Draft report Technical and operational measures for more efficient and cleaner maritime transport EN

09-11-2020 TRAN_AM(2020)660197 PE660.197v01-00 TRAN
Karima DELLI

DRÉACHT-TUAIRIM ar straitéis Eorpach maidir le comhtháthú córais fuinnimh

09-11-2020 TRAN_PA(2020)660213 PE660.213v01-00 TRAN
Elena KOUNTOURA

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

05-11-2020 TRAN_AD(2020)653990 PE653.990v03-00 TRAN
Roberts ZĪLE

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 12 Deireadh Fómhair 2020

27-10-2020 TRAN_PV(2020)10-12-1 PE658.996v01-00 TRAN

TUAIRIM ar straitéis nua do FBManna Eorpacha

20-10-2020 TRAN_AD(2020)652524 PE652.524v03-00 TRAN
João FERREIRA

AMENDMENTS 1 - 72 - Draft opinion Connectivity and EU-Asia relations EN

14-10-2020 TRAN_AM(2020)658991 PE658.991v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir le ‘Straitéis de chuid AE maidir leis an Turasóireacht Inbhuanaithe a leagan síos’

12-10-2020 TRAN_PR(2020)657187 PE657.187v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár InvestEU

08-10-2020 TRAN_AD(2020)653989 PE653.989v05-00 TRAN
Tom BERENDSEN

TUAIRIM ar dhréachtbhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2021

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

DRÉACHTMHOLADH maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe i ndáil le sábháilteacht na heitlíochta sibhialta idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin

08-10-2020 TRAN_PR(2020)657272 PE657.272v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar na bearta teicniúla agus oibríochtúla chun go mbeadh iompar muirí níos éifeachtúla agus níos glaine ann

08-10-2020 TRAN_PR(2020)658855 PE658.855v01-00 TRAN
Karima DELLI

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 23 Meán Fómhair 2020 - Déardaoin, 24 Meán Fómhair 2020

05-10-2020 TRAN_PV(2020)09-23-1 PE658.728v01-00 TRAN

AMENDMENTS 1 - 83 - Draft opinion Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change EN

01-10-2020 TRAN_AM(2020)657259 PE657.259v01-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

AMENDMENTS 1 - 402 - Draft report Revision of the Trans-European Transport Network (TEN-T) guidelines EN

28-09-2020 TRAN_AM(2020)657319 PE657.319v01-00 TRAN
Jens GIESEKE

DRÉACHT-TUAIRIM ar nascacht agus caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Áise

24-09-2020 TRAN_PA(2020)657369 PE657.369v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 TRAN_AB(2020)657501 PE657.501v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

MIONTUAIRISCÍ - Dé Céadaoin, 2 Meán Fómhair 2020 - Déardaoin, 3 Meán Fómhair 2020

11-09-2020 TRAN_PV(2020)09-02-1 PE657.180v01-00 TRAN

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún maidir le creat na ngnéithe eiticiúla den intleacht shaorga, róbataic agus teicneolaíochtaí gaolmhara

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

AMENDMENTS 16 - 148 - Draft opinion Establishing the InvestEU Programme EN

08-09-2020 TRAN_AM(2020)655909 PE655.909v01-00 TRAN
Tom BERENDSEN

AMENDMENTS 1 - 135 - Draft opinion New Circular Economy Action Plan EN

08-09-2020 TRAN_AM(2020)657253 PE657.253v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

AMENDMENTS 13 - 283 - Draft opinion Establishing a Recovery and Resilience Facility EN

07-09-2020 TRAN_AM(2020)657214 PE657.214v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún maidir leis an nGníomh um Sheirbhísí Digiteacha: Feidhmiú an Mhargaidh Aonair a fheabhsú

04-09-2020 TRAN_AD(2020)648502 PE648.502v03-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

AMENDMENTS 1 - 96 - Draft opinion A new strategy for European SMEs EN

04-09-2020 TRAN_AM(2020)657173 PE657.173v01-00 TRAN
João FERREIRA

AMENDMENTS 1 - 48 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

03-09-2020 TRAN_AM(2020)655863 PE655.863v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár InvestEU

27-08-2020 TRAN_PA(2020)653989 PE653.989v02-00 TRAN
Tom BERENDSEN

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

25-08-2020 TRAN_PA(2020)653990 PE653.990v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an mbeartas comhtháthaithe agus straitéisí comhshaoil réigiúnacha sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide

25-08-2020 TRAN_PA(2020)655927 PE655.927v01-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

MIONTUAIRISCÍ - Dé Luain, 13 Iúil 2020 - Dé Máirt, 14 Iúil 2020

22-07-2020 TRAN_PV(2020)07-13-1 PE655.672v01-00 TRAN

TUAIRIM le moltaí don Choimisiún i leith réimeas dliteanais shibhialta le haghaidh intleacht shaorga

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646911 PE646.911v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

TUAIRIM maidir leis an intleacht shaorga: ceisteanna i ndáil le léirmhíniú agus cur i bhfeidhm an dlí idirnáisiúnta a mhéid a dhéantar difear do AE i réimse na n-úsáidí sibhialta agus míleata agus an údaráis stáit lasmuigh de raon feidhme an cheartais choiriúil

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646912 PE646.912v02-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear creat chun aeráidneodracht a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (An Dlí Aeráide Eorpach)

15-07-2020 TRAN_AD(2020)650613 PE650.613v02-00 TRAN
Tilly METZ

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an bPlean Gníomhaíochta Nua don Gheilleagar Ciorclach

15-07-2020 TRAN_PA(2020)655632 PE655.632v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

TUAIRIM maidir leis an bPlean Infheistíochta don Eoraip Inbhuanaithe – Conas an Comhaontú Glas a mhaoiniú

14-07-2020 TRAN_AD(2020)652287 PE652.287v02-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

Revision of the Trans-European Transport Network (TEN-T) guidelines

13-07-2020 TRAN_PR(2020)646914 PE646.914v01-00 TRAN
Jens GIESEKE