Please fill this field

Ultimele documente

Este posibil ca unele dintre aceste documente să nu fie disponibile în limba dumneavoastră; în acest caz, vi se va sugera în mod automat o altă versiune. Fiecare versiune lingvistică sugerată este reprezentată printr-o pictogramă separată. (e.g.: FR ).

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Shift2Rail aferent exercițiului financiar 2019

02-12-2020 TRAN_PA(2020)660276 PE660.276v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

DRAFT OPINION on the implementation of the Ambient Air Quality Directives: Directive 2004/107/EC and Directive 2008/50/EC EN

30-11-2020 TRAN_PA(2020)659025 PE659.025v01-00 TRAN
Carlo FIDANZA

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2019, secțiunea III – Comisia și agențiile executive

20-11-2020 TRAN_PA(2020)660089 PE660.089v01-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune - Aeronautică și mediu (Clean Sky) aferent exercițiului financiar 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660090 PE660.090v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660163 PE660.163v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

PROCES-VERBAL - Marţi, 10 noiembrie 2020

19-11-2020 TRAN_PV(2020)11-10-1 PE660.270v01-00 TRAN

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației aferent exercițiului financiar 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660275 PE660.275v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate aferent exercițiului financiar 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660296 PE660.296v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

PROIECT DE AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660390 PE660.390v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

AMENDAMENTELE 1 - 126 - Proiect de aviz O strategie europeană privind datele

12-11-2020 TRAN_AM(2020)660081 PE660.081v01-00 TRAN
Roman HAIDER

AVIZ referitor la un nou plan de acțiune privind economia circulară

10-11-2020 TRAN_AD(2020)655632 PE655.632v02-00 TRAN
Jutta PAULUS

PROIECT DE RAPORT Raport de punere în aplicare privind aspectele legate de siguranța rutieră din pachetul privind inspecția tehnică auto

10-11-2020 TRAN_PR(2020)658889 PE658.889v01-00 TRAN
Benoît LUTGEN

PROIECT DE AVIZ referitor la o strategie europeană pentru hidrogen

10-11-2020 TRAN_PA(2020)660164 PE660.164v01-00 TRAN
Georg MAYER

PROCES-VERBAL - Miercuri, 28 octombrie 2020 - Joi, 29 octombrie 2020

10-11-2020 TRAN_PV(2020)10-28-2 PE660.168v01-00 TRAN

PROIECT DE AVIZ referitor la conturarea viitorului digital al Europei înlăturarea barierelor din calea funcționării pieței unice digitale și îmbunătățirea utilizării IA pentru consumatorii europeni

10-11-2020 TRAN_PA(2020)660188 PE660.188v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

AMENDAMENTELE 1 - 452 - Proiect de raport Elaborarea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil

10-11-2020 TRAN_AM(2020)660207 PE660.207v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

AMENDAMENTELE 1 - 238 - Proiect de raport Măsuri tehnice și operaționale pentru un transport maritim mai eficient și mai curat

09-11-2020 TRAN_AM(2020)660197 PE660.197v01-00 TRAN
Karima DELLI

PROIECT DE AVIZ referitor la o strategie europeană privind integrarea sistemului energetic

09-11-2020 TRAN_PA(2020)660213 PE660.213v01-00 TRAN
Elena KOUNTOURA

AVIZ Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

05-11-2020 TRAN_AD(2020)653990 PE653.990v03-00 TRAN
Roberts ZĪLE

PROCES-VERBAL - Luni, 12 octombrie 2020

27-10-2020 TRAN_PV(2020)10-12-1 PE658.996v01-00 TRAN

AVIZ referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene

20-10-2020 TRAN_AD(2020)652524 PE652.524v03-00 TRAN
João FERREIRA

AMENDAMENTELE 1 - 72 - Proiect de aviz Conectivitate și relațiile UE-Asia

14-10-2020 TRAN_AM(2020)658991 PE658.991v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

PROIECT DE RAPORT referitor la elaborarea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil

12-10-2020 TRAN_PR(2020)657187 PE657.187v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Luni, 12 octombrie 2020

12-10-2020 TRAN_OJ(2020)10-12_1 PE658.737v02-00 TRAN

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

08-10-2020 TRAN_AD(2020)653989 PE653.989v05-00 TRAN
Tom BERENDSEN

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

PROIECT DE RECOMANDARE referitor la decizia Consiliului privind încheierea Acordului în domeniul siguranței aviației civile dintre Uniunea Europeană și Japonia

08-10-2020 TRAN_PR(2020)657272 PE657.272v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

PROIECT DE RAPORT referitor la măsurile tehnice și operaționale pentru un transport maritim mai eficient și mai curat

08-10-2020 TRAN_PR(2020)658855 PE658.855v01-00 TRAN
Karima DELLI

PROCES-VERBAL - Miercuri, 23 septembrie 2020 - Joi, 24 septembrie 2020

05-10-2020 TRAN_PV(2020)09-23-1 PE658.728v01-00 TRAN

AMENDAMENTELE 1 - 83 - Proiect de aviz Politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva schimbărilor climatice

01-10-2020 TRAN_AM(2020)657259 PE657.259v01-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

AMENDAMENTELE 1 - 402 - Proiect de raport Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)

28-09-2020 TRAN_AM(2020)657319 PE657.319v01-00 TRAN
Jens GIESEKE

PROIECT DE AVIZ referitor la conectivitate și relațiile UE-Asia

24-09-2020 TRAN_PA(2020)657369 PE657.369v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 TRAN_AB(2020)657501 PE657.501v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

PROCES-VERBAL - Miercuri, 2 septembrie 2020 - Joi, 3 septembrie 2020

11-09-2020 TRAN_PV(2020)09-02-1 PE657.180v01-00 TRAN

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

AMENDAMENTELE 16 - 148 - Proiect de aviz Instituirea Programului InvestEU

08-09-2020 TRAN_AM(2020)655909 PE655.909v01-00 TRAN
Tom BERENDSEN

AMENDAMENTELE 1 - 135 - Proiect de aviz Un nou plan de acțiune privind economia circulară

08-09-2020 TRAN_AM(2020)657253 PE657.253v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

AMENDAMENTELE 13 - 283 - Proiect de aviz Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență

07-09-2020 TRAN_AM(2020)657214 PE657.214v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice

04-09-2020 TRAN_AD(2020)648502 PE648.502v03-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

AMENDAMENTELE 1 - 96 - Proiect de aviz O nouă strategie pentru IMM-urile europene

04-09-2020 TRAN_AM(2020)657173 PE657.173v01-00 TRAN
João FERREIRA

AMENDMENTS 1 - 48 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

03-09-2020 TRAN_AM(2020)655863 PE655.863v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

27-08-2020 TRAN_PA(2020)653989 PE653.989v02-00 TRAN
Tom BERENDSEN

PROIECT DE AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

25-08-2020 TRAN_PA(2020)653990 PE653.990v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

PROIECT DE AVIZ referitor la politica de coeziune și strategiile de mediu de la nivel regional în lupta împotriva schimbărilor climatice

25-08-2020 TRAN_PA(2020)655927 PE655.927v01-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

PROCES-VERBAL - Luni, 13 iulie 2020 - Marţi, 14 iulie 2020

22-07-2020 TRAN_PV(2020)07-13-1 PE655.672v01-00 TRAN

AVIZ conținând recomandări adresate Comisiei privind regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646911 PE646.911v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

AVIZ referitor la inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646912 PE646.912v02-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

15-07-2020 TRAN_AD(2020)650613 PE650.613v02-00 TRAN
Tilly METZ

PROIECT DE AVIZ referitor la un nou plan de acțiune privind economia circulară

15-07-2020 TRAN_PA(2020)655632 PE655.632v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

AVIZ referitor la Planul de investiții pentru o Europă durabilă – modalități de finanțare a Pactului verde

14-07-2020 TRAN_AD(2020)652287 PE652.287v02-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

PROIECT DE RAPORT referitor la revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)

13-07-2020 TRAN_PR(2020)646914 PE646.914v01-00 TRAN
Jens GIESEKE

AVIZ referitor la drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale

13-07-2020 TRAN_AD(2020)648605 PE648.605v03-00 TRAN
Andor DELI

AMENDAMENTELE 31 - 188 - Proiect de raport Anul european al căilor ferate (2021)

06-07-2020 TRAN_AM(2020)654016 PE654.016v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

06-07-2020 TRAN_PA(2020)654050 PE654.050v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

PROCES-VERBAL - Marţi, 23 iunie 2020

30-06-2020 TRAN_PV(2020)06-23-1 PE653.997v01-00 TRAN

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

PROIECT DE ORDINE DE ZI - Marţi, 23 iunie 2020

23-06-2020 TRAN_OJ(2020)06-23_1 PE653.747v02-00 TRAN

AMENDAMENTELE 26 - 227 - Proiect de aviz Instituirea Fondului pentru o tranziție justă

17-06-2020 TRAN_AM(2020)650571 PE650.571v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

AMENDAMENTELE 1 - 115 - Proiect de aviz Planul de investiții pentru o Europă durabilă – modalități de finanțare a Pactului verde

16-06-2020 TRAN_AM(2020)653808 PE653.808v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

AVIZ referitor la penuria de medicamente – moduri de abordare a unei probleme emergente

11-06-2020 TRAN_AD(2020)650657 PE650.657v03-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021)

11-06-2020 TRAN_PR(2020)652338 PE652.338v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

PROCES-VERBAL - Luni, 8 iunie 2020

11-06-2020 TRAN_PV(2020)06-08-1 PE653.757v01-00 TRAN

PROCES-VERBAL - Luni, 11 mai 2020

09-06-2020 TRAN_PV(2020)05-11-1 PE653.745v01-00 TRAN

PROIECT DE AVIZ referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene

08-06-2020 TRAN_PA(2020)652524 PE652.524v01-00 TRAN
João FERREIRA

AMENDAMENTELE 1 - 54 - Proiect de aviz Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale

05-06-2020 TRAN_AM(2020)652622 PE652.622v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

AMENDAMENTELE 62 - 241 - Proiect de aviz Instituirea cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652581 PE652.581v01-00 TRAN
Tilly METZ

AMENDAMENTELE 242 - 420 - Proiect de aviz Instituirea cadrului pentru realizarea neutralității climatice și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652582 PE652.582v01-00 TRAN
Tilly METZ

PROIECT DE AVIZ referitor la o strategie europeană privind datele

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652598 PE652.598v01-00 TRAN
Roman HAIDER

PROCES-VERBAL - Joi, 28 mai 2020

02-06-2020 TRAN_PV(2020)05-28-1 PE652.536v01-00 TRAN