Please fill this field

Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 10 - Draft recommendation for second reading Rail passengers' rights and obligations (recast) EN

02-03-2021 TRAN_AM(2021)689552 PE689.552v01-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

OPINION on shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers EN

01-03-2021 TRAN_AD(2021)660188 PE660.188v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

OPINION on the implementation of the Ambient Air Quality Directives: Directive 2004/107/EC and Directive 2008/50/EC EN

26-02-2021 TRAN_AD(2021)659025 PE659.025v02-00 TRAN
Carlo FIDANZA

OPINION on A European strategy for energy system integration EN

26-02-2021 TRAN_AD(2021)660213 PE660.213v02-00 TRAN
Elena KOUNTOURA

OPINION on Guidelines for the 2022 Budget - Section III EN

26-02-2021 TRAN_AD(2021)663390 PE663.390v02-00 TRAN
Isabel GARCÍA MUÑOZ

OPINION on a European Strategy for Hydrogen EN

25-02-2021 TRAN_AD(2021)660164 PE660.164v03-00 TRAN
Georg MAYER

DRAFT REPORT on Railway safety and signalling: Assessing the state of play of the European Rail Traffic Management System (ERTMS) deployment EN

24-02-2021 TRAN_PR(2021)680983 PE680.983v01-00 TRAN
Izaskun BILBAO BARANDICA

NACRT PREPORUKE o prijedlogu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma u pogledu vremenskih ograničenja dogovora o osiguravanju zrakoplova s posadom između Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije, Islanda i Kraljevine Norveške

22-02-2021 TRAN_PR(2021)680980 PE680.980v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

NACRT MIŠLJENJA o novom pristupu pomorskoj strategiji za Atlantik

22-02-2021 TRAN_PA(2021)689483 PE689.483v01-00 TRAN
Izaskun BILBAO BARANDICA

AMANDMANI 1 - 141 - Nacrt mišljenja Pravedni radni uvjeti, prava i socijalna zaštita radnika koji rade preko platformi – novi oblici zapošljavanja povezani s digitalnim razvojem

15-02-2021 TRAN_AM(2021)681011 PE681.011v01-00 TRAN
Marianne VIND

AMANDMANI 708 - 927 - Nacrt izvješća Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi jedinstvenog europskog neba (preinaka)

09-02-2021 TRAN_AM(2021)680905 PE680.905v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 25. siječnja 2021. - Utorak, 26. siječnja 2021.

08-02-2021 TRAN_PV(2021)01-25-1 PE680.755v01-00 TRAN

AMANDMANI 330 - 707 - Nacrt izvješća Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi jedinstvenog europskog neba (preinaka)

08-02-2021 TRAN_AM(2021)680885 PE680.885v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

AMANDMANI 1 - 83 - Nacrt mišljenja Smjernice za proračun za 2022. – dio III.

08-02-2021 TRAN_AM(2021)680950 PE680.950v01-00 TRAN
Isabel GARCÍA MUÑOZ

AMANDMANI 16 - 329 - Nacrt izvješća Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi jedinstvenog europskog neba (preinaka)

05-02-2021 TRAN_AM(2021)680868 PE680.868v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

AMANDMANI 28 - 217 - Nacrt izvješća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1139 u pogledu sposobnosti Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa da vrši ulogu tijela za reviziju izvedbe u okviru jedinstvenog europskog neba

02-02-2021 TRAN_AM(2021)680873 PE680.873v01-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio III. – Komisija i izvršne agencije

01-02-2021 TRAN_AD(2021)660089 PE660.089v02-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Općem programu djelovanja Unije za okoliš do 2030.

01-02-2021 TRAN_PA(2021)661992 PE661.992v01-00 TRAN
Rovana PLUMB

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća aeronautika i okoliš (Clean Sky) za financijsku godinu 2019.

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660090 PE660.090v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2019.

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660275 PE660.275v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2019.

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660276 PE660.276v03-00 TRAN
Maria GRAPINI

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2019.

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660296 PE660.296v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

MIŠLJENJE o kohezijskoj politici i regionalnim strategijama za okoliš u borbi protiv klimatskih promjena

28-01-2021 TRAN_AD(2021)655927 PE655.927v02-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2019.

28-01-2021 TRAN_AD(2021)660163 PE660.163v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

Mišljenje o suglasnosti za Sporazum o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane

28-01-2021 TRAN_AL(2021)663378 PE663.378v01-00 TRAN
Johan DANIELSSON

MIŠLJENJE o europskoj strategiji za podatke

27-01-2021 TRAN_AD(2021)652598 PE652.598v02-00 TRAN
Roman HAIDER

NACRT PREPORUKE ZA DRUGO ČITANJE o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka)

27-01-2021 TRAN_PR(2021)663272 PE663.272v01-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2019.

26-01-2021 TRAN_AD(2021)660390 PE660.390v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

NACRT MIŠLJENJA o smjernicama za proračun za 2022. – dio III.

25-01-2021 TRAN_PA(2021)663390 PE663.390v01-00 TRAN
Isabel GARCÍA MUÑOZ

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 11. siječnja 2021.

22-01-2021 TRAN_PV(2021)01-11-1 PE663.226v01-00 TRAN

AMANDMANI 1 - 83 - Nacrt mišljenja Provedba direktiva o kvaliteti zraka: Direktive 2004/107/EZ i Direktive 2008/50/EZ

18-01-2021 TRAN_AM(2021)663275 PE663.275v01-00 TRAN
Carlo FIDANZA

NACRT MIŠLJENJA o pravednim radnim uvjetima, pravima i socijalnoj zaštiti radnika koji rade preko platformi – novi oblici zapošljavanja povezani s digitalnim razvojem

06-01-2021 TRAN_PA(2021)663114 PE663.114v01-00 TRAN
Marianne VIND

RADNI DOKUMENT o ažuriranom prijedlogu Komisije o provedbi jedinstvenog europskog neba (preinaka) s izmjenama izvjestitelja (COM(2020)0579 – C9 – 0334(2020) – 2013/0186(COD))

21-12-2020 TRAN_DT(2020)662138 PE662.138v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

NACRT IZVJEŠĆA o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1139 u pogledu sposobnosti Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa da vrši ulogu tijela za reviziju izvedbe u okviru jedinstvenog europskog neba

15-12-2020 TRAN_PR(2020)660310 PE660.310v01-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

AMANDMANI 1 - 19 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2019.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662058 PE662.058v01-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

AMANDMANI 1 - 5 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće - aeronautika i okoliš („Clean Sky”)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662059 PE662.059v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

AMANDMANI 1 - 16 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2019.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662126 PE662.126v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

AMANDMANI 1 - 6 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće Shift2Rail (Shift2Rail)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662127 PE662.127v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

AMANDMANI 1 - 9 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2019.: Zajedničko poduzeće za sigurnost zračne plovidbe (SESAR)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662139 PE662.139v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

AMANDMANI 1 - 10 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2019.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662141 PE662.141v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

AMANDMANI 1 - 10 - Nacrt mišljenja Razrješnica za 2019.: Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662142 PE662.142v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 30. studenog 2020. - Utorak, 1. prosinca 2020.

11-12-2020 TRAN_PV(2020)11-30-1 PE661.910v01-00 TRAN

AMANDMANI 1 - 87 - Nacrt mišljenja Oblikovanje digitalne budućnosti Europe: uklanjanje prepreka funkcioniranju jedinstvenog digitalnog tržišta i poboljšanje upotrebe umjetne inteligencije za europske potrošače

10-12-2020 TRAN_AM(2020)662047 PE662.047v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

AMANDMANI 1 - 216 - Nacrt mišljenja Europska strategija za vodik

09-12-2020 TRAN_AM(2020)661930 PE661.930v01-00 TRAN
Georg MAYER

AMANDMANI 1 - 71 - Nacrt mišljenja Europska strategija za integraciju energetskog sustava

07-12-2020 TRAN_AM(2020)661961 PE661.961v01-00 TRAN
Elena KOUNTOURA

AMANDMANI 1 - 130 - Nacrt izvješća Izvješće o provedbi aspekata sigurnosti na cestama iz paketa o tehničkoj ispravnosti

07-12-2020 TRAN_AM(2020)661964 PE661.964v01-00 TRAN
Benoît LUTGEN

MIŠLJENJE o povezivosti i odnosima EU-a i Azije

02-12-2020 TRAN_AD(2020)657369 PE657.369v02-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2019.

02-12-2020 TRAN_PA(2020)660276 PE660.276v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

NACRT MIŠLJENJA o provedbi direktiva o kvaliteti zraka: Direktive 2004/107/EZ i Direktive 2008/50/EZ

30-11-2020 TRAN_PA(2020)659025 PE659.025v01-00 TRAN
Carlo FIDANZA

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019., dio III. – Komisija i izvršne agencije

20-11-2020 TRAN_PA(2020)660089 PE660.089v01-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2019.

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660090 PE660.090v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2019.

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660163 PE660.163v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ZAPISNIK - Utorak, 10. studenog 2020.

19-11-2020 TRAN_PV(2020)11-10-1 PE660.270v01-00 TRAN

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2019.

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660275 PE660.275v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2019.

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660296 PE660.296v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

NACRT MIŠLJENJA o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2019.

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660390 PE660.390v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

AMANDMANI 1 - 126 - Nacrt mišljenja Europska strategija za podatke

12-11-2020 TRAN_AM(2020)660081 PE660.081v01-00 TRAN
Roman HAIDER

MIŠLJENJE o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo

10-11-2020 TRAN_AD(2020)655632 PE655.632v02-00 TRAN
Jutta PAULUS

NACRT IZVJEŠĆA Izvješće o provedbi aspekata sigurnosti na cestama iz paketa o tehničkoj ispravnosti

10-11-2020 TRAN_PR(2020)658889 PE658.889v01-00 TRAN
Benoît LUTGEN

NACRT MIŠLJENJA o europskoj strategiji za vodik

10-11-2020 TRAN_PA(2020)660164 PE660.164v01-00 TRAN
Georg MAYER

ZAPISNIK - Srijeda, 28. listopada 2020. - Četvrtak, 29. listopada 2020.

10-11-2020 TRAN_PV(2020)10-28-2 PE660.168v01-00 TRAN

NACRT MIŠLJENJA o oblikovanju digitalne budućnosti Europe: uklanjanje prepreka funkcioniranju jedinstvenog digitalnog tržišta i poboljšanje upotrebe umjetne inteligencije za europske potrošače

10-11-2020 TRAN_PA(2020)660188 PE660.188v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

AMANDMANI 1 - 452 - Nacrt izvješća Uspostava strategije EU-a za održivi turizam

10-11-2020 TRAN_AM(2020)660207 PE660.207v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

AMANDMANI 1 - 238 - Nacrt izvješća Tehničke i operativne mjere za učinkovitiji i čišći pomorski promet

09-11-2020 TRAN_AM(2020)660197 PE660.197v01-00 TRAN
Karima DELLI

NACRT MIŠLJENJA o europskoj strategiji za integraciju energetskih sustava

09-11-2020 TRAN_PA(2020)660213 PE660.213v01-00 TRAN
Elena KOUNTOURA

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

05-11-2020 TRAN_AD(2020)653990 PE653.990v03-00 TRAN
Roberts ZĪLE

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 12. listopada 2020.

27-10-2020 TRAN_PV(2020)10-12-1 PE658.996v01-00 TRAN

MIŠLJENJE o novoj strategiji za europske MSP-ove

20-10-2020 TRAN_AD(2020)652524 PE652.524v03-00 TRAN
João FERREIRA

AMANDMANI 1 – 72 - Nacrt mišljenja Povezivost i odnosi EU-a i Azije

14-10-2020 TRAN_AM(2020)658991 PE658.991v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

NACRT IZVJEŠĆA o uspostavi strategije EU-a za održivi turizam

12-10-2020 TRAN_PR(2020)657187 PE657.187v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR