Please fill this field

Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

OPINION on a new strategy for European SMEs EN

20-10-2020 TRAN_AD(2020)652524 PE652.524v03-00 TRAN
João FERREIRA

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

14-10-2020 TRAN_AD(2020)653990 PE653.990v02-00 TRAN
Roberts ZĪLE

AMENDMENTS 1 - 72 - Draft opinion Connectivity and EU-Asia relations EN

14-10-2020 TRAN_AM(2020)658991 PE658.991v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

DRAFT REPORT on establishing an EU strategy for sustainable tourism EN

12-10-2020 TRAN_PR(2020)657187 PE657.187v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 12. listopada 2020.

12-10-2020 TRAN_OJ(2020)10-12_1 PE658.737v02-00 TRAN

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU

08-10-2020 TRAN_AD(2020)653989 PE653.989v05-00 TRAN
Tom BERENDSEN

MIŠLJENJE o Nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021.

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement on civil aviation safety between the European Union and Japan EN

08-10-2020 TRAN_PR(2020)657272 PE657.272v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

DRAFT REPORT on technical and operational measures for more efficient and cleaner maritime transport EN

08-10-2020 TRAN_PR(2020)658855 PE658.855v01-00 TRAN
Karima DELLI

MINUTES - Wednesday, 23 September 2020 - Thursday, 24 September 2020 EN

05-10-2020 TRAN_PV(2020)09-23-1 PE658.728v01-00 TRAN

AMANDMANI 1 - 83 - Nacrt mišljenja Kohezijska politika i regionalne strategije za okoliš u borbi protiv klimatskih promjena

01-10-2020 TRAN_AM(2020)657259 PE657.259v01-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

AMANDMANI 1 - 402 - Nacrt izvješća Revizija smjernica transeuropske prometne mreže (TEN-T)

28-09-2020 TRAN_AM(2020)657319 PE657.319v01-00 TRAN
Jens GIESEKE

NACRT MIŠLJENJA o povezivosti i odnosima EU-a i Azije

24-09-2020 TRAN_PA(2020)657369 PE657.369v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 TRAN_AB(2020)657501 PE657.501v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

ZAPISNIK - Srijeda, 2. rujna 2020. - Četvrtak, 3. rujna 2020.

11-09-2020 TRAN_PV(2020)09-02-1 PE657.180v01-00 TRAN

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o okviru za etičke aspekte umjetne inteligencije, robotike i povezanih tehnologija

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

AMANDMANI 16 – 148 - Nacrt mišljenja Uspostavljanje programa InvestEU

08-09-2020 TRAN_AM(2020)655909 PE655.909v01-00 TRAN
Tom BERENDSEN

AMANDMANI 1 - 135 - Nacrt mišljenja Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo

08-09-2020 TRAN_AM(2020)657253 PE657.253v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

AMANDMANI 13 - 283 - Nacrt mišljenja Uspostava Mehanizma za oporavak i otpornost

07-09-2020 TRAN_AM(2020)657214 PE657.214v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o Aktu o digitalnim uslugama: Poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

04-09-2020 TRAN_AD(2020)648502 PE648.502v03-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

AMANDMANI 1 - 96 - Nacrt mišljenja Nova strategija za europske MSP-ove

04-09-2020 TRAN_AM(2020)657173 PE657.173v01-00 TRAN
João FERREIRA

AMENDMENTS 1 - 48 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

03-09-2020 TRAN_AM(2020)655863 PE655.863v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU

27-08-2020 TRAN_PA(2020)653989 PE653.989v02-00 TRAN
Tom BERENDSEN

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

25-08-2020 TRAN_PA(2020)653990 PE653.990v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

NACRT MIŠLJENJA o kohezijskoj politici i regionalnim strategijama za okoliš u borbi protiv klimatskih promjena

25-08-2020 TRAN_PA(2020)655927 PE655.927v01-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 13. srpnja 2020. - Utorak, 14. srpnja 2020.

22-07-2020 TRAN_PV(2020)07-13-1 PE655.672v01-00 TRAN

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o sustavu građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646911 PE646.911v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

MIŠLJENJE o umjetnoj inteligenciji: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646912 PE646.912v02-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)

15-07-2020 TRAN_AD(2020)650613 PE650.613v02-00 TRAN
Tilly METZ

NACRT MIŠLJENJA o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo

15-07-2020 TRAN_PA(2020)655632 PE655.632v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

MIŠLJENJE o Planu ulaganja za održivu Europu – Kako financirati zeleni plan

14-07-2020 TRAN_AD(2020)652287 PE652.287v02-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

NACRT IZVJEŠĆA o reviziji smjernica za transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T)

13-07-2020 TRAN_PR(2020)646914 PE646.914v01-00 TRAN
Jens GIESEKE

MIŠLJENJE o pravima intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije

13-07-2020 TRAN_AD(2020)648605 PE648.605v03-00 TRAN
Andor DELI

AMANDMANI 31 – 188 - Nacrt izvješća Europska godina željeznice (2021.)

06-07-2020 TRAN_AM(2020)654016 PE654.016v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

06-07-2020 TRAN_PA(2020)654050 PE654.050v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

ZAPISNIK - Utorak, 23. lipnja 2020.

30-06-2020 TRAN_PV(2020)06-23-1 PE653.997v01-00 TRAN

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

NACRT DNEVNOG REDA - Utorak, 23. lipnja 2020.

23-06-2020 TRAN_OJ(2020)06-23_1 PE653.747v02-00 TRAN

AMANDMANI 26 – 227 - Nacrt mišljenja o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

17-06-2020 TRAN_AM(2020)650571 PE650.571v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

AMANDMANI 1 – 115 - Nacrt mišljenja Plan ulaganja za održivu Europu - Kako financirati zeleni plan

16-06-2020 TRAN_AM(2020)653808 PE653.808v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

MIŠLJENJE o nestašici lijekova – rješenja za novonastali problem

11-06-2020 TRAN_AD(2020)650657 PE650.657v03-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini željeznice (2021.)

11-06-2020 TRAN_PR(2020)652338 PE652.338v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 8. lipnja 2020.

11-06-2020 TRAN_PV(2020)06-08-1 PE653.757v01-00 TRAN

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 11. svibnja 2020.

09-06-2020 TRAN_PV(2020)05-11-1 PE653.745v01-00 TRAN

NACRT MIŠLJENJA o novoj strategiji za europske MSP-ove

08-06-2020 TRAN_PA(2020)652524 PE652.524v01-00 TRAN
João FERREIRA

AMANDMANI 1 - 54 - Nacrt mišljenja Umjetna inteligencija: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa

05-06-2020 TRAN_AM(2020)652622 PE652.622v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

AMANDMANI 62 – 241 - Nacrt mišljenja o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652581 PE652.581v01-00 TRAN
Tilly METZ

AMANDMANI 242 – 420 - Nacrt mišljenja o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652582 PE652.582v01-00 TRAN
Tilly METZ

NACRT MIŠLJENJA o europskoj strategiji za podatke

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652598 PE652.598v01-00 TRAN
Roman HAIDER

NACRT MIŠLJENJA o jamčenju europske vodeće uloge u digitalnom dobu i pristupa EU-a umjetnoj inteligenciji

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652599 PE652.599v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

ZAPISNIK - Četvrtak, 28. svibnja 2020.

02-06-2020 TRAN_PV(2020)05-28-1 PE652.536v01-00 TRAN

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/757 kako bi se na odgovarajući način uzeo u obzir globalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

MIŠLJENJE o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

29-05-2020 TRAN_AD(2020)648584 PE648.584v02-00 TRAN
Johan DANIELSSON

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 8. lipnja 2020.

29-05-2020 TRAN_OJ(2020)06-08_1 PE652.544v01-00 TRAN

NACRT MIŠLJENJA o Planu ulaganja za održivu Europu – Kako financirati zeleni plan

28-05-2020 TRAN_PA(2020)652287 PE652.287v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

NACRT MIŠLJENJA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)

19-05-2020 TRAN_PA(2020)650613 PE650.613v01-00 TRAN
Tilly METZ

AMANDMANI 1 - 53 - Nacrt mišljenja o pravima intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije

19-05-2020 TRAN_AM(2020)652368 PE652.368v01-00 TRAN
Andor DELI

AMENDMENTS 1 - 98 - Draft opinion Shortage of medicines - how to address an emerging problem EN

19-05-2020 TRAN_AM(2020)652370 PE652.370v01-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

AMANDMANI 1 - 63 - Nacrt mišljenja Okvir za etičke aspekte umjetne inteligencije, robotike i povezanih tehnologija

18-05-2020 TRAN_AM(2020)650440 PE650.440v01-00 TRAN
Valter FLEGO

AMANDMANI 1 - 70 - Nacrt mišljenja Sustav građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju

18-05-2020 TRAN_AM(2020)652306 PE652.306v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 28. svibnja 2020.

18-05-2020 TRAN_OJ(2020)05-28_1 PE652.367v01-00 TRAN

ZAPISNIK - Utorak, 28. travnja 2020.

14-05-2020 TRAN_PV(2020)04-28-1 PE650.616v02-00 TRAN

AMANDMANI 1 - 37 - Nacrt preporuke za drugo čitanje Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa

13-05-2020 TRAN_AM(2020)650724 PE650.724v01-00 TRAN
Kateřina KONEČNÁ

AMANDMANI 1 - 29 - Nacrt preporuke za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EZ) br. 1071/2009, (EZ) br. 1072/2009 i (EU) br. 1024/2012 radi njihova prilagođavanja razvoju u sektoru cestovnog prometa

13-05-2020 TRAN_AM(2020)650725 PE650.725v01-00 TRAN
Ismail ERTUG

AMANDMANI 1 - 16 - Nacrt preporuke za drugo čitanje Izmjena Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

13-05-2020 TRAN_AM(2020)652268 PE652.268v01-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

NACRT MIŠLJENJA o nestašici lijekova – rješenja za novonastali problem

12-05-2020 TRAN_PA(2020)650657 PE650.657v01-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

NACRT MIŠLJENJA o umjetnoj inteligenciji: pitanja u vezi s tumačenjem i primjenom međunarodnog prava u slučajevima koji se odnose na EU u području civilne i vojne upotrebe te državne vlasti izvan područja primjene kaznenog pravosuđa

08-05-2020 TRAN_PA(2020)646912 PE646.912v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

AMANDMANI 1 - 96 - Nacrt mišljenja Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

07-05-2020 TRAN_AM(2020)650671 PE650.671v01-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

ZAPISNIK - Utorak, 21. travnja 2020.

05-05-2020 TRAN_PV(2020)04-21-1 PE650.552v01-00 TRAN

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 11. svibnja 2020.

30-04-2020 TRAN_OJ(2020)05-11_1 PE650.635v01-00 TRAN

AMANDMANI 228 - Nacrt mišljenja o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

28-04-2020 TRAN_AM(2020)650572 PE650.572v01-00 TRAN
Dominique RIQUET