Please fill this field

Maidir leis na Coistí

FOCAL FÁILTE

Portrait picture of TRAN chair Karima Delli Portrait picture of TRAN chair Karima Delli
TRAN Committee Chair © European Union 2019 - EP
Fáilte romhat chuig suíomh idirlíon an Choiste um Iompar agus um Thurasóireacht (TRAN), lena soláthraítear duit forléargas iomlán mionsonraithe maidir lena ghníomhaíochtaí reachtacha agus polaitiúla.

Tá dúshláin ollmhóra roimh an dá éarnáil eacnamaíocha thábhachtacha, Iompar agus Turasóireacht, chun ábhair imní Shaoránaigh an Aontais a laghdú. Caithfear iompar pearsanta maidir le soghluaisteacht a athrú go mór, chomh maith le samhlacha eacnamaíochta agus tionsclaíocha, má tá an tAontas chun spriocanna Chomhaontú Pháras a bhaint amach. Tá sé práinneach go dtiocfar ar chórais iompair níos éifeachtúla agus níos glaine a bheidh ar fáil do gach saoránach agus a bheidh inacmhainne dóibh. Chomh maith leis sin, tá sé tábhachtach go mbaintear leas cuí as an ranníocaíocht a fhaightear ó bhuiséad an Aontais ionas go bhféadfar soghluaiseacht a bharrfheabhsú agus an timpeallacht a chosaint.

Dúshlán eile don earnáil iompair a bheidh sa dhigitiú agus in úsáid na hintleachta saorga. Mar shampla, cruthóidh tiomáint uathrialaitheach dálaí nua d’oibrithe, rud a éileoidh scileanna nua agus athruithe sa chreat oibre. Beidh ar Choiste TRAN a bheith cúramach chun dálaí sóisialta a chinntiú agus chun leanúint ar aghaidh ag cur feabhas ar an múnla sóisialta Eorpach.

Larraim ar shaoránaigh gníomhaíochtaí TRAN a leanúint go rialta agus a bheith i dteagmháil leis na Feisirí chun an díospóireacht pholaitiúil a shaibhriú.
Teagmhálacha

Brussels Strasbourg Brussels Strasbourg