Najnowsze dokumenty

Niektóre z dokumentów mogą nie być dostępne w Twoim języku. W takim przypadku automatycznie proponowana będzie inna wersja językowa, widoczna w postaci odpowiedniej ikony. (e.g.: FR ).

DRAFT AGENDA - Tuesday, 10 November 2020 EN

30-10-2020 TRAN_OJ(2020)11-10_1 PE660.136v01-00 TRAN

MINUTES - Monday, 12 October 2020 EN

27-10-2020 TRAN_PV(2020)10-12-1 PE658.996v01-00 TRAN

OPINIA w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP

20-10-2020 TRAN_AD(2020)652524 PE652.524v03-00 TRAN
João FERREIRA

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

14-10-2020 TRAN_AD(2020)653990 PE653.990v02-00 TRAN
Roberts ZĪLE

POPRAWKI 1 - 72 - Projekt opinii Łączność i stosunki UE–Azja

14-10-2020 TRAN_AM(2020)658991 PE658.991v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie opracowania strategii UE na rzecz zrównoważonej turystyki

12-10-2020 TRAN_PR(2020)657187 PE657.187v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Programu InvestEU

08-10-2020 TRAN_AD(2020)653989 PE653.989v05-00 TRAN
Tom BERENDSEN

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a Japonią

08-10-2020 TRAN_PR(2020)657272 PE657.272v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie środków technicznych i operacyjnych na rzecz skuteczniejszego i bardziej ekologicznego transportu morskiego

08-10-2020 TRAN_PR(2020)658855 PE658.855v01-00 TRAN
Karima DELLI

PROTOKÓŁ - Środa, 23 września 2020 r. - Czwartek, 24 września 2020 r.

05-10-2020 TRAN_PV(2020)09-23-1 PE658.728v01-00 TRAN

POPRAWKI 1 - 83 - Projekt opinii Polityka spójności i regionalne strategie środowiskowe w walce ze zmianą klimatu

01-10-2020 TRAN_AM(2020)657259 PE657.259v01-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

POPRAWKI 1 - 402 - Projekt sprawozdania Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)

28-09-2020 TRAN_AM(2020)657319 PE657.319v01-00 TRAN
Jens GIESEKE

PROJEKT OPINII w sprawie łączności i stosunków UE–Azja

24-09-2020 TRAN_PA(2020)657369 PE657.369v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 TRAN_AB(2020)657501 PE657.501v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

PROTOKÓŁ - Środa, 2 września 2020 r. - Czwartek, 3 września 2020 r.

11-09-2020 TRAN_PV(2020)09-02-1 PE657.180v01-00 TRAN

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

POPRAWKI 16 - 148 - Projekt opinii Ustanowienie Programu InvestEU

08-09-2020 TRAN_AM(2020)655909 PE655.909v01-00 TRAN
Tom BERENDSEN

POPRAWKI 1 - 135 - Projekt opinii Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

08-09-2020 TRAN_AM(2020)657253 PE657.253v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

POPRAWKI 13 - 283 - Projekt opinii Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

07-09-2020 TRAN_AM(2020)657214 PE657.214v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku

04-09-2020 TRAN_AD(2020)648502 PE648.502v03-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

POPRAWKI 1 - 96 - Projekt opinii Nowa strategia dla europejskich MŚP

04-09-2020 TRAN_AM(2020)657173 PE657.173v01-00 TRAN
João FERREIRA

AMENDMENTS 1 - 48 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

03-09-2020 TRAN_AM(2020)655863 PE655.863v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Programu InvestEU

27-08-2020 TRAN_PA(2020)653989 PE653.989v02-00 TRAN
Tom BERENDSEN

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

25-08-2020 TRAN_PA(2020)653990 PE653.990v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

PROJEKT OPINII w sprawie polityki spójności i regionalnych strategii środowiskowych w walce ze zmianą klimatu

25-08-2020 TRAN_PA(2020)655927 PE655.927v01-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 13 lipca 2020 r. - Wtorek, 14 lipca 2020 r.

22-07-2020 TRAN_PV(2020)07-13-1 PE655.672v01-00 TRAN

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646911 PE646.911v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

OPINIA w sprawie sztucznej inteligencji: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646912 PE646.912v02-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

15-07-2020 TRAN_AD(2020)650613 PE650.613v02-00 TRAN
Tilly METZ

PROJEKT OPINII w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym

15-07-2020 TRAN_PA(2020)655632 PE655.632v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

OPINIA w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy – jak finansować Zielony Ład

14-07-2020 TRAN_AD(2020)652287 PE652.287v02-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie przeglądu wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)

13-07-2020 TRAN_PR(2020)646914 PE646.914v01-00 TRAN
Jens GIESEKE

OPINIA w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji

13-07-2020 TRAN_AD(2020)648605 PE648.605v03-00 TRAN
Andor DELI

POPRAWKI 31–188 - Projekt sprawozdania Europejski Rok Kolei (2021)

06-07-2020 TRAN_AM(2020)654016 PE654.016v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

06-07-2020 TRAN_PA(2020)654050 PE654.050v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

PROTOKÓŁ - Wtorek, 23 czerwca 2020 r.

30-06-2020 TRAN_PV(2020)06-23-1 PE653.997v01-00 TRAN

OPINIA z sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

POPRAWKI 26 - 227 - Projekt opinii Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

17-06-2020 TRAN_AM(2020)650571 PE650.571v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

POPRAWKI 1 - 115 - Projekt opinii Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – jak finansować Zielony Ład

16-06-2020 TRAN_AM(2020)653808 PE653.808v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

OPINIA w sprawie niedoboru leków – jak zaradzić nowo zaistniałemu problemowi

11-06-2020 TRAN_AD(2020)650657 PE650.657v03-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Kolei (2021)

11-06-2020 TRAN_PR(2020)652338 PE652.338v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

11-06-2020 TRAN_PV(2020)06-08-1 PE653.757v01-00 TRAN

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 11 maja 2020 r.

09-06-2020 TRAN_PV(2020)05-11-1 PE653.745v01-00 TRAN

PROJEKT OPINII w sprawie nowej strategii dla europejskich MŚP

08-06-2020 TRAN_PA(2020)652524 PE652.524v01-00 TRAN
João FERREIRA

POPRAWKI 1 - 54 - Projekt opinii Sztuczna inteligencja kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych

05-06-2020 TRAN_AM(2020)652622 PE652.622v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

POPRAWKI 62–241 - Projekt opinii Ustanowienie ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652581 PE652.581v01-00 TRAN
Tilly METZ

POPRAWKI 242–420 - Projekt opinii Ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652582 PE652.582v01-00 TRAN
Tilly METZ

PROJEKT OPINII w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652598 PE652.598v01-00 TRAN
Roman HAIDER

PROJEKT OPINII w sprawie wiodącej roli Europy w erze cyfrowej i unijnego podejścia do sztucznej inteligencji

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652599 PE652.599v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

PROTOKÓŁ - Czwartek, 28 maja 2020 r.

02-06-2020 TRAN_PV(2020)05-28-1 PE652.536v01-00 TRAN

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/757 w celu właściwego uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

OPINIA w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

29-05-2020 TRAN_AD(2020)648584 PE648.584v02-00 TRAN
Johan DANIELSSON

PROJEKT OPINII w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy – jak finansować Zielony Ład

28-05-2020 TRAN_PA(2020)652287 PE652.287v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)

19-05-2020 TRAN_PA(2020)650613 PE650.613v01-00 TRAN
Tilly METZ

POPRAWKI - Intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies

19-05-2020 TRAN_AM(2020)652368 PE652.368v01-00 TRAN
Andor DELI

AMENDMENTS 1 - 98 - Draft opinion Shortage of medicines - how to address an emerging problem EN

19-05-2020 TRAN_AM(2020)652370 PE652.370v01-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

POPRAWKI 1 - 63 - Projekt opinii Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii

18-05-2020 TRAN_AM(2020)650440 PE650.440v01-00 TRAN
Valter FLEGO

POPRAWKI 1 - 70 - Projekt opinii System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję

18-05-2020 TRAN_AM(2020)652306 PE652.306v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

PROTOKÓŁ - Wtorek, 28 kwietnia 2020 r.

14-05-2020 TRAN_PV(2020)04-28-1 PE650.616v02-00 TRAN

POPRAWKI 1 - 37 - Projekt zalecenia do drugiego czytania Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego

13-05-2020 TRAN_AM(2020)650724 PE650.724v01-00 TRAN
Kateřina KONEČNÁ

POPRAWKI 1 - 29 - Projekt zalecenia do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym

13-05-2020 TRAN_AM(2020)650725 PE650.725v01-00 TRAN
Ismail ERTUG

POPRAWKI 1–16 - Projekt zalecenia do drugiego czytania Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów

13-05-2020 TRAN_AM(2020)652268 PE652.268v01-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

PROJEKT OPINII w sprawie niedoboru leków – jak zaradzić nowo zaistniałemu problemowi

12-05-2020 TRAN_PA(2020)650657 PE650.657v01-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

PROJEKT OPINII w sprawie sztucznej inteligencji: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych

08-05-2020 TRAN_PA(2020)646912 PE646.912v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

POPRAWKI 1 - 96 - Projekt opinii Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku

07-05-2020 TRAN_AM(2020)650671 PE650.671v01-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

PROTOKÓŁ - Wtorek, 21 kwietnia 2020 r.

05-05-2020 TRAN_PV(2020)04-21-1 PE650.552v01-00 TRAN