Please fill this field

Senaste dokumenten

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

20-11-2020 TRAN_PA(2020)660089 PE660.089v01-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Joint Undertaking - Aeronautics and Environment (Clean Sky) for the financial year 2019 EN

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660090 PE660.090v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Maritime Safety Agency for the financial year 2019 EN

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660163 PE660.163v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

MINUTES - Tuesday, 10 November 2020 EN

19-11-2020 TRAN_PV(2020)11-10-1 PE660.270v01-00 TRAN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660275 PE660.275v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Shift2Rail Joint Undertaking for the financial year 2019 EN

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660276 PE660.276v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660296 PE660.296v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660390 PE660.390v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 126 - Förslag till yttrande En EU-strategi för data

12-11-2020 TRAN_AM(2020)660081 PE660.081v01-00 TRAN
Roman HAIDER

YTTRANDE över den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

10-11-2020 TRAN_AD(2020)655632 PE655.632v02-00 TRAN
Jutta PAULUS

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomföranderapporten om vägtrafiksäkerhetsaspekterna av trafiksäkerhetspaketet

10-11-2020 TRAN_PR(2020)658889 PE658.889v01-00 TRAN
Benoît LUTGEN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en europeisk vätgasstrategi

10-11-2020 TRAN_PA(2020)660164 PE660.164v01-00 TRAN
Georg MAYER

PROTOKOLL - Onsdagen den 28 oktober 2020 - Torsdagen den 29 oktober 2020

10-11-2020 TRAN_PV(2020)10-28-2 PE660.168v01-00 TRAN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över att forma EU:s digitala framtid: undanröja hinder för en fungerande digital inre marknad och förbättra användningen av AI för europeiska konsumenter

10-11-2020 TRAN_PA(2020)660188 PE660.188v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 452 - Förslag till betänkande Upprättandet av en EU-strategi för hållbar turism

10-11-2020 TRAN_AM(2020)660207 PE660.207v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 238 - Förslag till betänkande Tekniska och operativa åtgärder för effektivare och renare sjötransporter

09-11-2020 TRAN_AM(2020)660197 PE660.197v01-00 TRAN
Karima DELLI

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över En europeisk strategi för integrering av energisystem

09-11-2020 TRAN_PA(2020)660213 PE660.213v01-00 TRAN
Elena KOUNTOURA

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

05-11-2020 TRAN_AD(2020)653990 PE653.990v03-00 TRAN
Roberts ZĪLE

PROTOKOLL - Måndagen den 12 oktober 2020

27-10-2020 TRAN_PV(2020)10-12-1 PE658.996v01-00 TRAN

YTTRANDE över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag

20-10-2020 TRAN_AD(2020)652524 PE652.524v03-00 TRAN
João FERREIRA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 72 - Förslag till yttrande Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien

14-10-2020 TRAN_AM(2020)658991 PE658.991v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om upprättandet av en EU-strategi för hållbar turism

12-10-2020 TRAN_PR(2020)657187 PE657.187v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet

08-10-2020 TRAN_AD(2020)653989 PE653.989v05-00 TRAN
Tom BERENDSEN

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om civil luftfartssäkerhet mellan Europeiska unionen och Japan

08-10-2020 TRAN_PR(2020)657272 PE657.272v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om tekniska och operativa åtgärder för effektivare och renare sjötransporter

08-10-2020 TRAN_PR(2020)658855 PE658.855v01-00 TRAN
Karima DELLI

PROTOKOLL - Onsdagen den 23 september 2020 - Torsdagen den 24 september 2020

05-10-2020 TRAN_PV(2020)09-23-1 PE658.728v01-00 TRAN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 83 - Förslag till yttrande Sammanhållningsstrategier och regionala miljöstrategier i kampen mot klimatförändringar

01-10-2020 TRAN_AM(2020)657259 PE657.259v01-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 402 - Förslag till betänkande Revideringen av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

28-09-2020 TRAN_AM(2020)657319 PE657.319v01-00 TRAN
Jens GIESEKE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien

24-09-2020 TRAN_PA(2020)657369 PE657.369v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 TRAN_AB(2020)657501 PE657.501v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

PROTOKOLL - Onsdagen den 2 september 2020 - Torsdagen den 3 september 2020

11-09-2020 TRAN_PV(2020)09-02-1 PE657.180v01-00 TRAN

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om ramen för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

ÄNDRINGSFÖRSLAG 16 - 148 - Förslag till yttrande Inrättande av InvestEU-programmet

08-09-2020 TRAN_AM(2020)655909 PE655.909v01-00 TRAN
Tom BERENDSEN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 135 - Förslag till yttrande Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

08-09-2020 TRAN_AM(2020)657253 PE657.253v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

ÄNDRINGSFÖRSLAG 13 - 283 - Förslag till yttrande Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

07-09-2020 TRAN_AM(2020)657214 PE657.214v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt

04-09-2020 TRAN_AD(2020)648502 PE648.502v03-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 96 - Förslag till yttrande En ny strategi för europeiska små och medelstora företag

04-09-2020 TRAN_AM(2020)657173 PE657.173v01-00 TRAN
João FERREIRA

AMENDMENTS 1 - 48 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

03-09-2020 TRAN_AM(2020)655863 PE655.863v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet

27-08-2020 TRAN_PA(2020)653989 PE653.989v02-00 TRAN
Tom BERENDSEN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

25-08-2020 TRAN_PA(2020)653990 PE653.990v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över sammanhållningsstrategier och regionala miljöstrategier i kampen mot klimatförändringar

25-08-2020 TRAN_PA(2020)655927 PE655.927v01-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

PROTOKOLL - Måndagen den 13 juli 2020 - Tisdagen den 14 juli 2020

22-07-2020 TRAN_PV(2020)07-13-1 PE655.672v01-00 TRAN

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en skadeståndsordning för artificiell intelligens

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646911 PE646.911v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

YTTRANDE över artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646912 PE646.912v02-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

15-07-2020 TRAN_AD(2020)650613 PE650.613v02-00 TRAN
Tilly METZ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

15-07-2020 TRAN_PA(2020)655632 PE655.632v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

YTTRANDE över investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given

14-07-2020 TRAN_AD(2020)652287 PE652.287v02-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om revideringen av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

13-07-2020 TRAN_PR(2020)646914 PE646.914v01-00 TRAN
Jens GIESEKE

YTTRANDE över immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

13-07-2020 TRAN_AD(2020)648605 PE648.605v03-00 TRAN
Andor DELI

ÄNDRINGSFÖRSLAG 31 - 188 - Förslag till betänkande Europaåret för järnvägen (2021)

06-07-2020 TRAN_AM(2020)654016 PE654.016v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

06-07-2020 TRAN_PA(2020)654050 PE654.050v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

PROTOKOLL - Tisdagen den 23 juni 2020

30-06-2020 TRAN_PV(2020)06-23-1 PE653.997v01-00 TRAN

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26 - 227 - Förslag till yttrande om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

17-06-2020 TRAN_AM(2020)650571 PE650.571v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 115 - Förslag till yttrande Investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansieringen av den gröna given

16-06-2020 TRAN_AM(2020)653808 PE653.808v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

YTTRANDE över brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

11-06-2020 TRAN_AD(2020)650657 PE650.657v03-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för järnvägen (2021)

11-06-2020 TRAN_PR(2020)652338 PE652.338v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

PROTOKOLL - Måndagen den 8 juni 2020

11-06-2020 TRAN_PV(2020)06-08-1 PE653.757v01-00 TRAN

PROTOKOLL - Måndagen den 11 maj 2020

09-06-2020 TRAN_PV(2020)05-11-1 PE653.745v01-00 TRAN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny strategi för europeiska små och medelstora företag

08-06-2020 TRAN_PA(2020)652524 PE652.524v01-00 TRAN
João FERREIRA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 54 - Förslag till yttrande Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt i den mån som EU berörs av civila och militära användningsområden och statens befogenhet utanför det straffrättsliga området

05-06-2020 TRAN_AM(2020)652622 PE652.622v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

ÄNDRINGSFÖRSLAG 62 - 241 - Förslag till yttrande Inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652581 PE652.581v01-00 TRAN
Tilly METZ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 242 - 420 - Förslag till yttrande över inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652582 PE652.582v01-00 TRAN
Tilly METZ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en EU-strategi för data

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652598 PE652.598v01-00 TRAN
Roman HAIDER

PROTOKOLL - Torsdagen den 28 maj 2020

02-06-2020 TRAN_PV(2020)05-28-1 PE652.536v01-00 TRAN

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ