Please fill this field

Nejnovější dokumenty

Některé z těchto dokumentů nemusí být ve vašem jazyce k dispozici a v tom případě bude automaticky navržena jiná jazyková verze. Pozná se to podle ikony navrhované jazykové verze. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on Railway safety and signalling: Assessing the state of play of the European Rail Traffic Management System (ERTMS) deployment EN

24-02-2021 TRAN_PR(2021)680983 PE680.983v01-00 TRAN
Izaskun BILBAO BARANDICA

DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement with Respect to Time Limitations on Arrangements for the Provision of Aircraft with Crew between the European Union, the United States of America, Iceland, and the Kingdom of Norway EN

22-02-2021 TRAN_PR(2021)680980 PE680.980v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

DRAFT OPINION on a new approach to the Atlantic maritime strategy EN

22-02-2021 TRAN_PA(2021)689483 PE689.483v01-00 TRAN
Izaskun BILBAO BARANDICA

AMENDMENTS 1 - 141 - Draft opinion Fair working conditions, rights and social protection for platform workers - New forms of employment linked to digital development EN

15-02-2021 TRAN_AM(2021)681011 PE681.011v01-00 TRAN
Marianne VIND

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 708 - 927 - Návrh zprávy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)

09-02-2021 TRAN_AM(2021)680905 PE680.905v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

ZÁPIS - Pondělí, 25. ledna 2021 - Úterý, 26. ledna 2021

08-02-2021 TRAN_PV(2021)01-25-1 PE680.755v01-00 TRAN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 330 - 707 - Návrh zprávy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)

08-02-2021 TRAN_AM(2021)680885 PE680.885v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 83 - Návrh stanoviska Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III

08-02-2021 TRAN_AM(2021)680950 PE680.950v01-00 TRAN
Isabel GARCÍA MUÑOZ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 16 - 329 - Návrh zprávy Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)

05-02-2021 TRAN_AM(2021)680868 PE680.868v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 28 - 217 - Návrh zprávy Změna nařízení (EU) 2018/1139, pokud jde o působení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví jako orgánu pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe

02-02-2021 TRAN_AM(2021)680873 PE680.873v01-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl III – Komise a výkonné agentury

01-02-2021 TRAN_AD(2021)660089 PE660.089v02-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

NÁVRH STANOVISKA k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030

01-02-2021 TRAN_PA(2021)661992 PE661.992v01-00 TRAN
Rovana PLUMB

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2019

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660090 PE660.090v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2019

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660275 PE660.275v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2019

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660276 PE660.276v03-00 TRAN
Maria GRAPINI

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2019

29-01-2021 TRAN_AD(2021)660296 PE660.296v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

STANOVISKO k politice soudržnosti a regionálním strategiím v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu

28-01-2021 TRAN_AD(2021)655927 PE655.927v02-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2019

28-01-2021 TRAN_AD(2021)660163 PE660.163v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

Stanovisko k souhlasu s dohodou o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé

28-01-2021 TRAN_AL(2021)663378 PE663.378v01-00 TRAN
Johan DANIELSSON

STANOVISKO Evropská strategie pro data

27-01-2021 TRAN_AD(2021)652598 PE652.598v02-00 TRAN
Roman HAIDER

NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)

27-01-2021 TRAN_PR(2021)663272 PE663.272v01-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2019

26-01-2021 TRAN_AD(2021)660390 PE660.390v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

NÁVRH STANOVISKA k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III

25-01-2021 TRAN_PA(2021)663390 PE663.390v01-00 TRAN
Isabel GARCÍA MUÑOZ

ZÁPIS - Pondělí, 11. ledna 2021

22-01-2021 TRAN_PV(2021)01-11-1 PE663.226v01-00 TRAN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 83 - Návrh stanoviska Provádění směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší: směrnice 2004/107/ES a směrnice 2008/50/ES

18-01-2021 TRAN_AM(2021)663275 PE663.275v01-00 TRAN
Carlo FIDANZA

NÁVRH STANOVISKA ke spravedlivým pracovním podmínkám, právům a sociální ochraně pracovníků platforem – Nové formy zaměstnanosti v souvislosti s digitálním rozvojem

06-01-2021 TRAN_PA(2021)663114 PE663.114v01-00 TRAN
Marianne VIND

PRACOVNÍ DOKUMENT o aktualizovaném návrhu Komise „Provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)“ s pozměňovacími návrhy zpravodaje (COM(2020)0579 – C9-0334(2020) – 2013/0186(COD))

21-12-2020 TRAN_DT(2020)662138 PE662.138v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1139, pokud jde o působení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví jako orgánu pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe

15-12-2020 TRAN_PR(2020)660310 PE660.310v01-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 19 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662058 PE662.058v01-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 5 - Návrh stanoviska Absolutorium 2019: Společný podnik – letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662059 PE662.059v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1–16 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662126 PE662.126v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 6 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Shift2Rail (Shift2Rail)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662127 PE662.127v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 9 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2019: Společný podnik – bezpečnost letecké navigace (SESAR)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662139 PE662.139v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 10 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662141 PE662.141v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 10 - Návrh stanoviska Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)

15-12-2020 TRAN_AM(2020)662142 PE662.142v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ZÁPIS - Pondělí, 30. listopadu 2020 - Úterý, 1. prosince 2020

11-12-2020 TRAN_PV(2020)11-30-1 PE661.910v01-00 TRAN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 87 - Návrh stanoviska Příprava digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele

10-12-2020 TRAN_AM(2020)662047 PE662.047v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 216 - Návrh stanoviska Evropská strategie pro vodík

09-12-2020 TRAN_AM(2020)661930 PE661.930v01-00 TRAN
Georg MAYER

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 71 - Návrh stanoviska Evropská strategie pro integraci energetického systému

07-12-2020 TRAN_AM(2020)661961 PE661.961v01-00 TRAN
Elena KOUNTOURA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 130 - Návrh zprávy Zpráva o provádění balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel z hlediska bezpečnosti silničního provozu

07-12-2020 TRAN_AM(2020)661964 PE661.964v01-00 TRAN
Benoît LUTGEN

STANOVISKO k propojení a vztahům mezi EU a Asií

02-12-2020 TRAN_AD(2020)657369 PE657.369v02-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2019

02-12-2020 TRAN_PA(2020)660276 PE660.276v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

NÁVRH STANOVISKA o provádění směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší: směrnice 2004/107/ES a směrnice 2008/50/ES

30-11-2020 TRAN_PA(2020)659025 PE659.025v01-00 TRAN
Carlo FIDANZA

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, oddíl III – Komise a výkonné agentury

20-11-2020 TRAN_PA(2020)660089 PE660.089v01-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660090 PE660.090v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660163 PE660.163v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

ZÁPIS - Úterý, 10. listopadu 2020

19-11-2020 TRAN_PV(2020)11-10-1 PE660.270v01-00 TRAN

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660275 PE660.275v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

NÁVRH STANOVISKA k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660296 PE660.296v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

NÁVRH STANOVISKA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2019

19-11-2020 TRAN_PA(2020)660390 PE660.390v01-00 TRAN
Maria GRAPINI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 126 - Návrh stanoviska Evropská strategie pro data

12-11-2020 TRAN_AM(2020)660081 PE660.081v01-00 TRAN
Roman HAIDER

STANOVISKO k novému akčnímu plánu pro oběhové hospodářství

10-11-2020 TRAN_AD(2020)655632 PE655.632v02-00 TRAN
Jutta PAULUS

NÁVRH ZPRÁVY Zpráva o provádění balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel z hlediska bezpečnosti silničního provozu

10-11-2020 TRAN_PR(2020)658889 PE658.889v01-00 TRAN
Benoît LUTGEN

NÁVRH STANOVISKA k evropské strategii pro vodík

10-11-2020 TRAN_PA(2020)660164 PE660.164v01-00 TRAN
Georg MAYER

ZÁPIS - Středa, 28. října 2020 - Čtvrtek, 29. října 2020

10-11-2020 TRAN_PV(2020)10-28-2 PE660.168v01-00 TRAN

NÁVRH STANOVISKA k přípravě digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele

10-11-2020 TRAN_PA(2020)660188 PE660.188v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 – 452 - Návrh zprávy Vytvoření strategie EU pro udržitelný cestovní ruch

10-11-2020 TRAN_AM(2020)660207 PE660.207v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 238 - Návrh zprávy Technická a provozní opatření pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu

09-11-2020 TRAN_AM(2020)660197 PE660.197v01-00 TRAN
Karima DELLI

NÁVRH STANOVISKA k Evropské strategii pro integraci energetického systému

09-11-2020 TRAN_PA(2020)660213 PE660.213v01-00 TRAN
Elena KOUNTOURA

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti

05-11-2020 TRAN_AD(2020)653990 PE653.990v03-00 TRAN
Roberts ZĪLE

ZÁPIS - Pondělí, 12. října 2020

27-10-2020 TRAN_PV(2020)10-12-1 PE658.996v01-00 TRAN

STANOVISKO k nové strategii pro evropské malé a střední podniky

20-10-2020 TRAN_AD(2020)652524 PE652.524v03-00 TRAN
João FERREIRA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 – 72 - Návrh stanoviska Propojení a vztahy mezi EU a Asií

14-10-2020 TRAN_AM(2020)658991 PE658.991v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

NÁVRH ZPRÁVY o vytvoření strategie EU pro udržitelný cestovní ruch

12-10-2020 TRAN_PR(2020)657187 PE657.187v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU

08-10-2020 TRAN_AD(2020)653989 PE653.989v05-00 TRAN
Tom BERENDSEN

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a Japonskem

08-10-2020 TRAN_PR(2020)657272 PE657.272v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

NÁVRH ZPRÁVY o technických a provozních opatřeních pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu

08-10-2020 TRAN_PR(2020)658855 PE658.855v01-00 TRAN
Karima DELLI

ZÁPIS - Středa, 23. září 2020 - Čtvrtek, 24. září 2020

05-10-2020 TRAN_PV(2020)09-23-1 PE658.728v01-00 TRAN

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 83 - Návrh stanoviska Politika soudržnosti a regionální strategie v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu

01-10-2020 TRAN_AM(2020)657259 PE657.259v01-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ