Please fill this field

Prezentacija

Popratne analize

Ova baza podataka sadrži istraživačke radove raznih službi Europskog parlamenta koje provode istraživanja, osobito studije, detaljne analize i kratka izvješća resornih odjela, Odjela za podršku pri ekonomskom upravljanju te Uprave za procjenu učinka i europsku dodanu vrijednost. Tim se dokumentima podupire rad raznih parlamentarnih tijela.

Resorni odjeli

Resorni odjeli nadležni su za davanje stručnog mišljenja i političko savjetovanje, kojima podupiru razna parlamentarna tijela, ponajprije odbore, u njihovu radu. Na temelju unutarnje ili vanjske analize resorni odjeli pružaju neovisne, specijalizirane, objektivne, kvalitetne i ažurirane informacije na svim područjima aktivnosti Europskog parlamenta.
Resorni odjeli izrađuju političke analize širokog raspona formata, najčešće kao odgovor na zahtjev parlamentarnog odbora ili izaslanstva. U ovoj bazi podataka možete pronaći razne vrste tekstova, od studija i dubinskih analiza koje se odnose na određenu zemlju ili određeno pitanje, pa sve do kratkih izvješća. Navedeni tekstovi upotrebljavaju se u razne svrhe, služeći kao izravna pomoć u zakonodavnom radu pojedinih odbora ili kao brifinzi za izaslanstva zastupnika.

Odjel za podršku pri ekonomskom upravljanju

Odjel za podršku pri ekonomskom upravljanju priprema brifinge za gospodarske dijaloge i saslušanja o odgovornosti koje organizira nadležni parlamentarni odbor. Povrh toga, redovito izrađuje popratne dokumente i tablice iz tog područja

Uprava za procjenu učinka i europsku dodanu vrijednost

Uprava za procjenu učinka i europsku dodanu vrijednost, u sklopu Europske službe za parlamentarna istraživanja, pruža usluge istraživanja raznih aspekata prethodne ili naknadne procjene zakonodavstva i politike EU-a. U ovoj bazi podataka pronaći ćete: detaljne prosudbe o procjenama učinka koje je donijela Europska komisija, dopunske ili zamjenske procjene učinka, procjene učinka na parlamentarne amandmane, „ocjene provedbe na europskoj razini” o provođenju i učinkovitosti zakonodavstva i politika EU-a u praksi, izvješća o „cijeni neujedinjene Europe” na političkim područjima na kojima bi se mogla ostvariti veća učinkovitost ili kolektivna korist zajedničkim djelovanjem na europskoj razini i „procjene europske dodane vrijednosti” koje čine osnovu izvješća o zakonodavnoj inicijativi koja predlažu odbori.
Odjel za znanstvene studije o budućnosti (STOA) provodi međudisciplinarna istraživanja i pruža usluge strateškog savjetovanja na području ocjenjivanja znanstvenih i tehnoloških odabira i znanstvenih predviđanja. Odjel provodi detaljne studije i organizira radionice o kretanjima na tim područjima pod vodstvom Vijeća STOA-e koje se sastoji od 24 zastupnika u EP-u
Kontakt

Resorni odjel za strukturnu i kohezijsku politiku