Ispunite ovo polje

O nama

Pozdravna riječ

AGRI Chair Norbert Lins speaking; behind him a European flag AGRI Chair Norbert Lins speaking; behind him a European flag
AGRI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Dobro došli u Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj!

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj važan je sudionik u oblikovanju zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i politika u područjima zdravlja i dobrobiti životinja, zdravlja biljaka, kvalitete poljoprivrednih proizvoda, šumarstva i agrošumarstva Unije. Veći dio tog posla obavlja se pripremom izvješća o zakonodavnim prijedlozima koji se usvajaju na plenarnoj sjednici i o kojima suodlučuju Parlament i Vijeće.

Uz obavljanje zakonodavnog rada naš odbor prati i provedbu donesenog zakonodavstva. Pritom usko surađuje s Komisijom, Vijećem, drugim institucijama EU-a i dionicima.

Četrdeset i osam punopravnih članova i četrdeset osam zamjenskih članova, koji su svi veoma posvećeni svom radu, brinu o tome da Odbor pravovremeno postiže visokokvalitetne rezultate.

Kako biste lakše pratili naš rad, na našim internetskim stranicama možete pristupiti obilju informacija na svakom od 24 službena jezika EU-a: dnevnom redu sjednica, internetskom prijenosu sjednica Odbora, izvješćima i amandmanima, profilima zastupnika u Europskom parlamentu, podacima za kontakt itd. Uživajte u vašem posjetu!

Norbert Lins
predsjednik Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj
Kontakt

Brussels Brussels

Links