Please fill this field

Najnoviji dokumenti

Neki dokumenti možda nisu dostupni na vašem jeziku pa će vam automatski biti predložena druga jezična verzija. Svaka jezična verzija prikazana je svojim simbolom. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on a Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system EN

05-01-2021 INTA_PA(2021)663077 PE663.077v01-00 INTA
Paolo DE CASTRO

NACRT PREPORUKE o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Hondurasa o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju

21-12-2020 INTA_PR(2020)660085 PE660.085v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 14. prosinca 2020.

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-14-1 PE663.008v01-00 INTA

ZAPISNIK - Četvrtak, 10. prosinca 2020.

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-10-1 PE663.010v01-00 INTA

NACRT IZVJEŠĆA koji sadržava prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Hondurasa o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju

16-12-2020 INTA_PR(2020)660067 PE660.067v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

NACRT MIŠLJENJA o oblikovanju digitalne budućnosti Europe: uklanjanje prepreka funkcioniranju jedinstvenog digitalnog tržišta i poboljšanje upotrebe umjetne inteligencije za europske potrošače

15-12-2020 INTA_PA(2020)660373 PE660.373v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 30. studenog 2020. - Utorak, 1. prosinca 2020.

15-12-2020 INTA_PV(2020)11-30-1 PE661.900v01-00 INTA

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 7. prosinca 2020.

15-12-2020 INTA_PV(2020)12-07-1 PE661.984v01-00 INTA

MIŠLJENJE o uspostavi mehanizma EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika koji je usklađen s pravilima WTO-a

14-12-2020 INTA_AD(2020)657463 PE657.463v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 9. studenog 2020. - Utorak, 10. studenog 2020.

19-11-2020 INTA_PV(2020)11-09-1 PE660.340v01-00 INTA

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 26. listopada 2020. - Utorak, 27. listopada 2020.

17-11-2020 INTA_PV(2020)10-26-1 PE660.182v01-00 INTA

MIŠLJENJE o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo

12-11-2020 INTA_AD(2020)653833 PE653.833v02-00 INTA
Svenja HAHN

MIŠLJENJE o povezivosti i odnosima EU-a i Azije

11-11-2020 INTA_AD(2020)657395 PE657.395v02-00 INTA
Seán KELLY

AMENDMENTS 1 - 105 - Draft opinion Towards a WTO-compatible EU carbon border adjustment mechanism EN

03-11-2020 INTA_AM(2020)660137 PE660.137v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

MIŠLJENJE o održivom korporativnom upravljanju

28-10-2020 INTA_AD(2020)655716 PE655.716v03-00 INTA
Heidi HAUTALA

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o društveno odgovornom poslovanju i odgovornosti poduzeća

28-10-2020 INTA_AD(2020)655776 PE655.776v02-00 INTA
Bernd LANGE

MIŠLJENJE o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine

28-10-2020 INTA_AD(2020)657416 PE657.416v02-00 INTA
Enikő GYŐRI

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 12. listopada 2020.

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-12-1 PE659.015v01-00 INTA

ZAPISNIK - Četvrtak, 15. listopada 2020.

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-15-1 PE659.016v01-00 INTA

AMENDMENTS 1 - 190 - Draft motion for a resolution EU Trade Policy Review EN

20-10-2020 INTA_AM(2020)659021 PE659.021v01-00 INTA
Bernd LANGE

AMENDMENTS 1 - 4 - Draft report Elimination of customs duties on certain products EN

20-10-2020 INTA_AM(2020)659027 PE659.027v01-00 INTA
Bernd LANGE

AMENDMENTS 1 - 41 - Draft opinion Connectivity and EU-Asia relations EN

20-10-2020 INTA_AM(2020)659053 PE659.053v01-00 INTA
Seán KELLY

MINUTES - Thursday, 24 September 2020 EN

19-10-2020 INTA_PV(2020)09-24-1 PE658.825v01-00 INTA

NACRT PREPORUKE o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Unije i Norveške u vezi s izmjenom koncesija u pogledu svih carinskih kvota uključenih u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

16-10-2020 INTA_PR(2020)658924 PE658.924v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

NACRT PREPORUKE o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Unije i Kube u vezi s izmjenom koncesija u pogledu svih carinskih kvota uvrštenih u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

16-10-2020 INTA_PR(2020)658925 PE658.925v01-00 INTA
Gabriel MATO

ZAPISNIK - Četvrtak, 3. rujna 2020.

14-10-2020 INTA_PV(2020)09-03-1 PE657.245v01-00 INTA

ZAPISNIK - Petak, 12. lipnja 2020.

06-10-2020 CJ38_PV(2020)06-12-1 PE653.905v01-00 AFET INTA

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju carina na određene proizvode

05-10-2020 INTA_PR(2020)657423 PE657.423v03-00 INTA
Bernd LANGE

AMENDMENTS 1- 47 - Draft opinion Report on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine EN

05-10-2020 INTA_AM(2020)658734 PE658.734v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

NACRT MIŠLJENJA o uspostavi mehanizma EU-a za graničnu prilagodbu emisija ugljika koji je usklađen s pravilima WTO-a

02-10-2020 INTA_PA(2020)657463 PE657.463v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

AMENDMENTS 1 - 79 - Draft opinion New Circular Economy Action Plan EN

02-10-2020 INTA_AM(2020)658809 PE658.809v01-00 INTA
Svenja HAHN

MIŠLJENJE o novoj strategiji za europske MSP-ove

30-09-2020 INTA_AD(2020)653813 PE653.813v03-00 INTA
Geert BOURGEOIS

NACRT MIŠLJENJA o povezivosti i odnosima EU-a i Azije

23-09-2020 INTA_PA(2020)657395 PE657.395v01-00 INTA
Seán KELLY

AMENDMENTS 1 - 75 - Draft opinion Sustainable corporate governance EN

23-09-2020 INTA_AM(2020)657472 PE657.472v01-00 INTA
Heidi HAUTALA

AMENDMENTS 1 - 149 - Draft opinion Corporate due diligence and corporate accountability EN

23-09-2020 INTA_AM(2020)657475 PE657.475v01-00 INTA
Bernd LANGE

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije

22-09-2020 INTA_PR(2020)657408 PE657.408v01-00 INTA
Christophe HANSEN

NACRT MIŠLJENJA o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine

18-09-2020 INTA_PA(2020)657416 PE657.416v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

AMENDMENTS 1 - 80 - Draft report containing a motion for a non-legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement between the European Union and the government of the People's Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications EN

17-09-2020 INTA_AM(2020)657313 PE657.313v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

NACRT PREPORUKE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma o izmjeni Privremenog sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Nezavisne Države Samoe i buduća pristupanja drugih pacifičkih otočnih država

14-09-2020 INTA_PR(2020)657282 PE657.282v01-00 INTA
Herve JUVIN

AMENDMENTS 3 - 11 - Draft report Introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process EN

10-09-2020 INTA_AM(2020)657254 PE657.254v01-00 INTA
Emmanuel MAUREL

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o pravnom okviru EU-a za zaustavljanje i preokretanje trenda globalnog krčenja šuma povezanog s EU-om

09-09-2020 INTA_AD(2020)652411 PE652.411v03-00 INTA
Karin KARLSBRO

MIŠLJENJE o novoj strategiji EU-a i Afrike: partnerstvo za održiv i uključiv razvoj

08-09-2020 INTA_AD(2020)648592 PE648.592v02-00 INTA
Joachim SCHUSTER

MIŠLJENJE o godišnjem izvješću u provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove

08-09-2020 INTA_AD(2020)655639 PE655.639v02-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

AMENDMENTS 1 - 75 - Draft opinion A new strategy for European SMEs EN

08-09-2020 INTA_AM(2020)657238 PE657.238v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

NACRT MIŠLJENJA o novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo

02-09-2020 INTA_PA(2020)653833 PE653.833v01-00 INTA
Svenja HAHN

AMENDMENTS 1 - 20 - Draft opinion Report on the implementation of the EU Association Agreement with the Republic of Moldova EN

31-08-2020 INTA_AM(2020)655937 PE655.937v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

NACRT MIŠLJENJA s preporukama Komisiji o društveno odgovornom poslovanju i odgovornosti poduzeća

07-08-2020 INTA_PA(2020)655776 PE655.776v01-00 INTA
Bernd LANGE

NACRT MIŠLJENJA o održivom korporativnom upravljanju

28-07-2020 INTA_PA(2020)655716 PE655.716v02-00 INTA
Heidi HAUTALA

NACRT MIŠLJENJA o godišnjem izvješću o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove

22-07-2020 INTA_PA(2020)655639 PE655.639v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

NACRT PREPORUKE o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u području oznaka zemljopisnog podrijetla i njihovoj zaštiti

13-07-2020 INTA_PR(2020)654105 PE654.105v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

NACRT IZVJEŠĆA koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u području oznaka zemljopisnog podrijetla i njihovoj zaštiti

13-07-2020 INTA_PR(2020)654106 PE654.106v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani

10-07-2020 INTA_PR(2020)652538 PE652.538v03-00 INTA
Emmanuel MAUREL

ZAPISNIK - Ponedjeljak, 6. srpnja 2020.

08-07-2020 INTA_PV(2020)07-06-1 PE654.087v01-00 INTA

ZAPISNIK - Četvrtak, 25. lipnja 2020.

01-07-2020 INTA_PV(2020)06-25-1 PE653.992v01-00 INTA

AMENDMENTS 1 - 49 - Draft opinion An EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation EN

29-06-2020 INTA_AM(2020)653994 PE653.994v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

MIŠLJENJE o novoj industrijskoj strategiji za Europu

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Markus BUCHHEIT

ZAPISNIK - Četvrtak, 28. svibnja 2020.

17-06-2020 INTA_PV(2020)05-28-1 PE652.549v01-00 INTA