Please fill this field

Viimased dokumendid

Mõned dokumendid ei pruugi teie valitud keeles kättesaadavad olla. Sellisel juhul pakutakse teile automaatselt teist versiooni. Asendusversioonile osutab vastav ikoon. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 67 - Draft opinion The EU Gender Action Plan III EN

31-05-2021 INTA_AM(2021)693630 PE693.630v01-00 INTA
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–104 - Arvamuse projekt ELi ja USA suhete tulevik

28-05-2021 INTA_AM(2021)693626 PE693.626v02-00 INTA
Bernd LANGE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–105 - Arvamuse projekt Uus ELi-Hiina strateegia

27-05-2021 INTA_AM(2021)693623 PE693.623v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

Arvamus Euroopa Liidu lepingu artikli 50 rakendamise kohta

26-05-2021 INTA_AL(2021)691134 PE691.134v02-00 INTA
Christophe HANSEN

ARVAMUSE PROJEKT ELi soolise võrdõiguslikkuse kolmanda tegevuskava kohta

28-04-2021 INTA_PA(2021)689792 PE689.792v01-00 INTA
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 27-05-2021

ARVAMUSE PROJEKT ELi ja USA suhete tuleviku kohta

28-04-2021 INTA_PA(2021)691423 PE691.423v01-00 INTA
Bernd LANGE
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 27-05-2021

PROTOKOLL - Neljapäev, 15. aprill 2021

27-04-2021 CJ38_PV(2021)04-15-1 PE691.380v01-00 AFET INTA

ARVAMUSE PROJEKT uue ELi-Hiina strateegia kohta

27-04-2021 INTA_PA(2021)691467 PE691.467v01-00 INTA
Iuliu WINKLER
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 27-05-2021

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa kriitilise tähtsusega toorainete strateegia kohta

26-04-2021 INTA_PA(2021)689605 PE689.605v01-00 INTA
Roman HAIDER
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-05-2021

PROTOKOLL - Neljapäev, 25. märts 2021

22-04-2021 INTA_PV(2021)03-25-1 PE691.285v01-00 INTA

PROTOKOLL - Kolmapäev, 14. aprill 2021 - Neljapäev, 15. aprill 2021

21-04-2021 INTA_PV(2021)04-14-2 PE691.370v02-00 INTA

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–276 - Raporti projekt COVID-19 kaubandusaspektid ja mõju

20-04-2021 INTA_AM(2021)691343 PE691.343v01-00 INTA
Kathleen VAN BREMPT

ARVAMUS ELi elurikkuse strateegia kohta aastani 2030. Toome looduse oma ellu tagasi

19-04-2021 INTA_AD(2021)663251 PE663.251v02-00 INTA
Saskia BRICMONT

PROTOKOLL - Kolmapäev, 17. märts 2021 - Neljapäev, 18. märts 2021

26-03-2021 INTA_PV(2021)03-17-1 PE689.874v01-00 INTA

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Argentina Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse kõikide ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu) kohta

25-03-2021 INTA_PR(2021)689768 PE689.768v02-00 INTA
Jordi CAÑAS
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-04-2021

ARVAMUS strateegia „Talust taldrikule“ kohta õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks

24-03-2021 INTA_AD(2021)663077 PE663.077v03-00 INTA
Paolo DE CASTRO

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 XXVIII artikli alusel sõlmitud kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

24-03-2021 INTA_PR(2021)691079 PE691.079v01-00 INTA
Bernd LANGE
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-04-2021

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Pakistani Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

22-03-2021 INTA_PR(2021)689583 PE689.583v02-00 INTA
Maximilian KRAH
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-03-2021

RAPORTI PROJEKT COVID-19 kaubandusaspektide ja mõju kohta

19-03-2021 INTA_PR(2021)689689 PE689.689v01-00 INTA
Kathleen VAN BREMPT
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 19-04-2021

PROTOKOLL - Kolmapäev, 24. veebruar 2021 - Neljapäev, 25. veebruar 2021

17-03-2021 INTA_PV(2021)02-24-1 PE689.603v01-00 INTA

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

10-03-2021 INTA_PR(2021)689579 PE689.579v03-00 INTA
Daniel CASPARY
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-03-2021

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–160 - Arvamuse projekt Strateegia „Talust taldrikule“ õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks

04-03-2021 INTA_AM(2021)680937 PE680.937v03-00 INTA
Paolo DE CASTRO

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–96 - Arvamuse projekt ELi elurikkuse strateegia aastani 2030. Toome looduse oma ellu tagasi

04-03-2021 INTA_AM(2021)689523 PE689.523v02-00 INTA
Saskia BRICMONT

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

04-03-2021 INTA_PR(2021)689591 PE689.591v01-00 INTA
Heidi HAUTALA
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 22-03-2021

ARVAMUS Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides

03-03-2021 INTA_AD(2021)660373 PE660.373v03-00 INTA
Geert BOURGEOIS

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Tai Kuningriigi vahelise lepingu kohta, milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendisse kantud tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu

01-03-2021 INTA_PR(2021)689590 PE689.590v01-00 INTA
Heidi HAUTALA
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 19-03-2021

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–77 - Raporti projekt Otsus Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist) sõlmimise kohta

11-02-2021 INTA_AM(2021)681010 PE681.010v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

PROTOKOLL - Neljapäev, 4. veebruar 2021

09-02-2021 CJ38_PV(2021)02-04-1 PE680.935v01-00 AFET INTA

PROTOKOLL - Reede, 5. veebruar 2021

09-02-2021 CJ38_PV(2021)02-05-1 PE680.947v01-00 AFET INTA

PROTOKOLL - Kolmapäev, 27. jaanuar 2021 - Neljapäev, 28. jaanuar 2021

04-02-2021 INTA_PV(2021)01-27-1 PE680.829v01-00 INTA

PROTOKOLL - Neljapäev, 14. jaanuar 2021

02-02-2021 CJ38_PV(2021)01-14-1 PE663.235v01-00 AFET INTA

PROTOKOLL - Esmaspäev, 11. jaanuar 2021

02-02-2021 INTA_PV(2021)01-11-1 PE663.214v01-00 INTA

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–59 - Arvamuse projekt Euroopa digituleviku kujundamine: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides

01-02-2021 INTA_AM(2021)680842 PE680.842v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahelise assotsiatsiooni loomist käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli kohta

29-01-2021 INTA_AD(2021)650387 PE650.387v02-00 INTA
Gabriel MATO

ARVAMUSE PROJEKT ELi elurikkuse strateegia kohta aastani 2030. Toome looduse oma ellu tagasi

29-01-2021 INTA_PA(2021)663251 PE663.251v01-00 INTA
Saskia BRICMONT
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 25-02-2021

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

28-01-2021 CJ38_PR(2021)663189 PE663.189v01-00 AFET INTA
Andreas SCHIEDER Christophe HANSEN
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 08-02-2021

ARVAMUSE PROJEKT strateegia „Talust taldrikule“ kohta õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks

05-01-2021 INTA_PA(2021)663077 PE663.077v01-00 INTA
Paolo DE CASTRO
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 05-02-2021

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist) sõlmimise kohta

21-12-2020 INTA_PR(2020)660085 PE660.085v02-00 INTA
Karin KARLSBRO
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-01-2021

PROTOKOLL - Esmaspäev, 14. detsember 2020

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-14-1 PE663.008v01-00 INTA

PROTOKOLL - Neljapäev, 10. detsember 2020

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-10-1 PE663.010v01-00 INTA

RAPORTI PROJEKT muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist) sõlmimise kohta

16-12-2020 INTA_PR(2020)660067 PE660.067v01-00 INTA
Karin KARLSBRO
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-01-2021

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides

15-12-2020 INTA_PA(2020)660373 PE660.373v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS
Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 28-01-2021

PROTOKOLL - Esmaspäev, 30. november 2020 - Teisipäev, 1. detsember 2020

15-12-2020 INTA_PV(2020)11-30-1 PE661.900v01-00 INTA

PROTOKOLL - Esmaspäev, 7. detsember 2020

15-12-2020 INTA_PV(2020)12-07-1 PE661.984v01-00 INTA

ARVAMUS WTO nõuetele vastava ELi süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi väljatöötamise kohta

14-12-2020 INTA_AD(2020)657463 PE657.463v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

PROTOKOLL - Esmaspäev, 9. november 2020 - Teisipäev, 10. november 2020

19-11-2020 INTA_PV(2020)11-09-1 PE660.340v01-00 INTA

PROTOKOLL - Esmaspäev, 26. oktoober 2020 - Teisipäev, 27. oktoober 2020

17-11-2020 INTA_PV(2020)10-26-1 PE660.182v01-00 INTA

ARVAMUS uue ringmajanduse tegevuskava kohta

12-11-2020 INTA_AD(2020)653833 PE653.833v02-00 INTA
Svenja HAHN

ARVAMUS ühendatuse ning ELi ja Aasia suhete kohta

11-11-2020 INTA_AD(2020)657395 PE657.395v02-00 INTA
Seán KELLY

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–105 - Arvamuse projekt WTO nõuetele vastava ELi piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi väljatöötamine

03-11-2020 INTA_AM(2020)660137 PE660.137v01-00 INTA
Karin KARLSBRO