Please fill this field

Viimased dokumendid

Mõned dokumendid ei pruugi teie valitud keeles kättesaadavad olla. Sellisel juhul pakutakse teile automaatselt teist versiooni. Asendusversioonile osutab vastav ikoon. (e.g.: FR ).

ARVAMUSE PROJEKT strateegia „Talust taldrikule“ kohta õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks

05-01-2021 INTA_PA(2021)663077 PE663.077v01-00 INTA
Paolo DE CASTRO

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist) sõlmimise kohta

21-12-2020 INTA_PR(2020)660085 PE660.085v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

PROTOKOLL - Esmaspäev, 14. detsember 2020

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-14-1 PE663.008v01-00 INTA

PROTOKOLL - Neljapäev, 10. detsember 2020

18-12-2020 INTA_PV(2020)12-10-1 PE663.010v01-00 INTA

RAPORTI PROJEKT muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Hondurase Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist) sõlmimise kohta

16-12-2020 INTA_PR(2020)660067 PE660.067v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa digituleviku kujundamise kohta: digitaalse ühtse turu toimimise tõkete kõrvaldamine ning tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides

15-12-2020 INTA_PA(2020)660373 PE660.373v01-00 INTA
Geert BOURGEOIS

PROTOKOLL - Esmaspäev, 30. november 2020 - Teisipäev, 1. detsember 2020

15-12-2020 INTA_PV(2020)11-30-1 PE661.900v01-00 INTA

PROTOKOLL - Esmaspäev, 7. detsember 2020

15-12-2020 INTA_PV(2020)12-07-1 PE661.984v01-00 INTA

ARVAMUS WTO nõuetele vastava ELi süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi väljatöötamise kohta

14-12-2020 INTA_AD(2020)657463 PE657.463v02-00 INTA
Karin KARLSBRO

PROTOKOLL - Esmaspäev, 9. november 2020 - Teisipäev, 10. november 2020

19-11-2020 INTA_PV(2020)11-09-1 PE660.340v01-00 INTA

PROTOKOLL - Esmaspäev, 26. oktoober 2020 - Teisipäev, 27. oktoober 2020

17-11-2020 INTA_PV(2020)10-26-1 PE660.182v01-00 INTA

ARVAMUS uue ringmajanduse tegevuskava kohta

12-11-2020 INTA_AD(2020)653833 PE653.833v02-00 INTA
Svenja HAHN

ARVAMUS ühendatuse ning ELi ja Aasia suhete kohta

11-11-2020 INTA_AD(2020)657395 PE657.395v02-00 INTA
Seán KELLY

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–105 - Arvamuse projekt WTO nõuetele vastava ELi piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi väljatöötamine

03-11-2020 INTA_AM(2020)660137 PE660.137v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ARVAMUS äriühingu kestliku üldjuhtimise kohta

28-10-2020 INTA_AD(2020)655716 PE655.716v03-00 INTA
Heidi HAUTALA

ARVAMUS soovitustega komisjonile ettevõtte hoolsuskohustuse ja vastutuse kohta

28-10-2020 INTA_AD(2020)655776 PE655.776v02-00 INTA
Bernd LANGE

ARVAMUS ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta

28-10-2020 INTA_AD(2020)657416 PE657.416v02-00 INTA
Enikő GYŐRI

PROTOKOLL - Esmaspäev, 12. oktoober 2020

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-12-1 PE659.015v01-00 INTA

PROTOKOLL - Neljapäev, 15. oktoober 2020

20-10-2020 INTA_PV(2020)10-15-1 PE659.016v01-00 INTA

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–190 - Resolutsiooni ettepaneku projekt ELi kaubanduspoliitika läbivaatamine

20-10-2020 INTA_AM(2020)659021 PE659.021v01-00 INTA
Bernd LANGE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–4 - Raporti projekt Teatavate toodete tollimaksude kaotamine

20-10-2020 INTA_AM(2020)659027 PE659.027v01-00 INTA
Bernd LANGE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–41 - Arvamuse projekt Ühendatus ning ELi ja Aasia suhted

20-10-2020 INTA_AM(2020)659053 PE659.053v01-00 INTA
Seán KELLY

PROTOKOLL - Neljapäev, 24. september 2020

19-10-2020 INTA_PV(2020)09-24-1 PE658.825v01-00 INTA

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Norra vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

16-10-2020 INTA_PR(2020)658924 PE658.924v01-00 INTA
Jörgen WARBORN

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Kuuba vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmist Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

16-10-2020 INTA_PR(2020)658925 PE658.925v01-00 INTA
Gabriel MATO

PROTOKOLL - Neljapäev, 3. september 2020

14-10-2020 INTA_PV(2020)09-03-1 PE657.245v01-00 INTA

PROTOKOLL - Reede, 12. juuni 2020

06-10-2020 CJ38_PV(2020)06-12-1 PE653.905v01-00 AFET INTA

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavate toodete tollimaksude kaotamise kohta

05-10-2020 INTA_PR(2020)657423 PE657.423v03-00 INTA
Bernd LANGE

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–47 - Arvamuse projekt Raport ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta

05-10-2020 INTA_AM(2020)658734 PE658.734v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

ARVAMUSE PROJEKT WTO nõuetele vastava ELi piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi väljatöötamise kohta

02-10-2020 INTA_PA(2020)657463 PE657.463v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–79 - Arvamuse projekt Uus ringmajanduse tegevuskava

02-10-2020 INTA_AM(2020)658809 PE658.809v01-00 INTA
Svenja HAHN

ARVAMUS uue Euroopa VKEde strateegia kohta

30-09-2020 INTA_AD(2020)653813 PE653.813v03-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ARVAMUSE PROJEKT ühenduvuse ning ELi ja Aasia suhete kohta

23-09-2020 INTA_PA(2020)657395 PE657.395v01-00 INTA
Seán KELLY

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–75 - Arvamuse projekt Äriühingu kestlik üldjuhtimine

23-09-2020 INTA_AM(2020)657472 PE657.472v01-00 INTA
Heidi HAUTALA

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–149 - Arvamuse projekt Ettevõtte hoolsuskohustus ja vastutus

23-09-2020 INTA_AM(2020)657475 PE657.475v01-00 INTA
Bernd LANGE

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamise kohta

22-09-2020 INTA_PR(2020)657408 PE657.408v01-00 INTA
Christophe HANSEN

ARVAMUSE PROJEKT ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta

18-09-2020 INTA_PA(2020)657416 PE657.416v01-00 INTA
Enikő GYŐRI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–80 - Raporti projekt Muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alase koostöö ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

17-09-2020 INTA_AM(2020)657313 PE657.313v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

SOOVITUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu lepingu sõlmimise kohta, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelist majanduspartnerluse vahelepingut, et võtta arvesse Samoa Iseseisvusriigi ühinemist ning muude Vaikse ookeani piirkonna saareriikide tulevasi ühinemisi

14-09-2020 INTA_PR(2020)657282 PE657.282v01-00 INTA
Herve JUVIN

MUUDATUSETTEPANEKUD 3–11 - Raporti projekt Erandlike kaubandusmeetmete kehtestamine Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes

10-09-2020 INTA_AM(2020)657254 PE657.254v01-00 INTA
Emmanuel MAUREL

ARVAMUS soovitustega komisjonile ELi õigusraamistiku kohta ELi põhjustatava ülemaailmse raadamise peatamiseks ja tagasipööramiseks

09-09-2020 INTA_AD(2020)652411 PE652.411v03-00 INTA
Karin KARLSBRO

ARVAMUS uue ELi-Aafrika strateegia ja partnerluse kohta kestliku ja kaasava arengu nimel

08-09-2020 INTA_AD(2020)648592 PE648.592v02-00 INTA
Joachim SCHUSTER

ARVAMUS ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamise aastaaruande kohta

08-09-2020 INTA_AD(2020)655639 PE655.639v02-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–75 - Arvamuse projekt Uus Euroopa VKEde strateegia

08-09-2020 INTA_AM(2020)657238 PE657.238v02-00 INTA
Geert BOURGEOIS

ARVAMUSE PROJEKT uue ringmajanduse tegevuskava kohta

02-09-2020 INTA_PA(2020)653833 PE653.833v01-00 INTA
Svenja HAHN

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–20 - Arvamuse projekt Raport ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise aastaaruande kohta

31-08-2020 INTA_AM(2020)655937 PE655.937v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

ARVAMUSE PROJEKT soovitustega komisjonile ettevõtte hoolsuskohustuse ja vastutuse kohta

07-08-2020 INTA_PA(2020)655776 PE655.776v01-00 INTA
Bernd LANGE

ARVAMUSE PROJEKT äriühingu kestliku üldjuhtimise kohta

28-07-2020 INTA_PA(2020)655716 PE655.716v02-00 INTA
Heidi HAUTALA

ARVAMUSE PROJEKT ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamise aastaaruande kohta

22-07-2020 INTA_PA(2020)655639 PE655.639v01-00 INTA
Markéta GREGOROVÁ

SOOVITUSE PROJEKT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

13-07-2020 INTA_PR(2020)654105 PE654.105v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

RAPORTI PROJEKT muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alase koostöö ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

13-07-2020 INTA_PR(2020)654106 PE654.106v01-00 INTA
Iuliu WINKLER

RAPORTI PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes

10-07-2020 INTA_PR(2020)652538 PE652.538v03-00 INTA
Emmanuel MAUREL

PROTOKOLL - Esmaspäev, 6. juuli 2020

08-07-2020 INTA_PV(2020)07-06-1 PE654.087v01-00 INTA

PROTOKOLL - Neljapäev, 25. juuni 2020

01-07-2020 INTA_PV(2020)06-25-1 PE653.992v01-00 INTA

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–49 - Arvamuse projekt ELi õigusraamistik ELi põhjustatava ülemaailmse raadamise peatamiseks ja tagasipööramiseks

29-06-2020 INTA_AM(2020)653994 PE653.994v01-00 INTA
Karin KARLSBRO

ARVAMUS Euroopa uue tööstusstrateegia kohta

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Markus BUCHHEIT

PROTOKOLL - Neljapäev, 28. mai 2020

17-06-2020 INTA_PV(2020)05-28-1 PE652.549v01-00 INTA